Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rural infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Specyfika rolnictwa w województwie małopolskim wymaga by obszary przejmowały dodatkowe, pozarolnicze funkcje gospodarcze, absorbujące istniejący kapitał ludzki, ekonomiczny i przyrodniczy. Wyznaczenie tych funkcji wskazuje możliwe kierunki dalszego rozwoju terenów wiejskich. Równocześnie wraz z zachodzącymi zmianami społecznymi i gospodarczymi zmieniają, się również te funkcje. Celem artykułu jest rozpoznanie, czy gminy pełniące różne funkcje gospodarcze różnicuje również poziom nasycenia elementami infrastruktury technicznej oraz jak przedstawiają się te zależności w czasie. Badaniami objęto gminy wiejskie województwa małopolskiego. Obszar ten charakteryzuje duży potencjał kulturowy i przyrodniczy, co sprzyja rozwojowi różnorodności i wielofunkcyjności. Analizę oparto na klasyfikacji funkcjonalnej obszarów wiejskich, opracowanej przez J. Bańskiego, W. Stolę, według której gminom małopolskim przypisano kolejne funkcje: -rolnictwo mało intensywne i mało towarowe, -rolnictwo i funkcje pozarolnicze, -rolnictwo intensywne i towarowe, -turystyka i wypoczynek z udziałem leśnictwa i rolnictwa, -turystyka i wypoczynek z udziałem funkcji pozarolniczych, -leśnictwo z udziałem rolnictwa, -leśnictwo z udziałem funkcji pozarolniczych. -funkcje mieszane.
EN
The specificity of agriculture in Malopolska requires taking over new economic functions from the rural communes. This new functions may absorb existing economic, natural and human capital. Knowledge of this function shows the directions of following development of rural areas. The purpose of this paper is to recognize if the communes with various economic functions are also diffrent regarding their infrastruclural organization. Research concerns the rural communes in Małopolska. The analysis is based on functional classification of gminas elaborated by Stola W. and Bański J. The result of this classifiction is the identification of 10 functional categories of rural areas. All of them are represented in Małopolska.
3
Content available remote Infrastruktura wsi na terenach chronionych gmin kampinoskich
100%
EN
The impact of technical infrastructure on the level of life and the economic activity in the rural areas is undoubtedly beneficial. Infrastructure constitutes one of the most important economic development constituents in a given administrative unit. Its level is crucial for the conditions of life, attractiveness and modernity of a given region, chances and barriers of development, effectiveness of agricultural production, process of transformation and modernizing the countryside, development of other types of activity, population dynamics and environmental protection. Interpreting the relationship between the level of infrastructure development and the conditions of life in the countryside in terms of causal relationships, we are dealing here with a system of back couplings. Technical infrastructure constitutes the primary stimulus, rather than a feedback to better conditions of life. First of all, it is itself a very important element of the improvement, secondly, an indispensable condition for increasing the income.
PL
Przedstawiono ocenę ekonomicznej efektywności budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji opartą na procedurze stosowanej w krajach Unii Europejskiej i zaleconą przez Brytyjski Fundusz KNOW-HOW.
EN
The paper presents evaluation of the economic effectiveness of building a waste water treatment plant and sewerage system based on procedure being used in the European Union and recommended by the British Fund KNOW-HOW.
EN
A comparative analysis, using the classification tree method, of typically agritourism and agriculturally inactive farms has been conducted in this paper. An interview questionnaire, carried out on 78 farms, has been applied as a research tool.According to the research, typically agritourism farms evaluated the quality of their own services more positively. However, these factors did not influence the improvement of offer standards. Perhaps they had to invest more often in the development of farms rather than focus on improving the sanitary and hygiene infrastructure. The residential buildings may have not been adapted to undergo redevelopment in that respect. Agriculturally inactive households rarely broadened their knowledge in order to improve accommodation conditions. They had higher standards regardless of the level of hosts' qualifications. Presumably, hosts who focus mainly on agritourism are more likely to improve accommodation conditions. They basically do not have to pay expenses that would be incurred by agricultural activity. The application of the classification tree method has allowed to observe that high self-evaluation of services provided does not always have to result in better sanitary equipment of rooms or possession of living rooms. The method has made it possible to present the examined factors in a simple graphical manner, thus allowing to notice differences between typically agritourism farms and agriculturally inactive farms.
EN
An analysis of use of SAPARD subsidies on the verge of its ending is presented. In the course of the Programme, agreements have been signed between the Małopolska Regional Division of ARiMR and 1,914 beneficiaries, out of 2,486 who submitted applications in accordance with one of the 4 measures available in the Małopolska Province, ie.: Improvement of processing and marketing of agricultural and fishery products; Investments in agricultural holdings; Development and improvement of rural infrastructure; Diversification of economic activity in rural areas. The value of realized investments amounted to 668 million PLN, and total reimbursement of expenditures was above 325 million PLN. The biggest number of applications (41%) were submitted within Measure 2 — Investments in agricultural holdings. The biggest number of investments were accomplished in Proszowice, Miechów, Limanowa and Kraków Districts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.