Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Soluble tropoelastin is a precursor of elastin. It is transported by elastin binding protein (EBP) into intercellular space. The EBP-tropoelastin complex undergoes disintegration in the intercellular space. EBP returns to the cell and tropoelastin joins with microfibril proteins. Lysine residues of tropoelastin undergo oxidative deamination. Desmosine, isodesmosine and cross bonds arise. Thus tropoelastin loses solubility and transforms to elastin. The elastic fiber created consists of microfibrils on the periphery and an elastin core inside. Elastin provides blood vessels, lungs, cartilage and skin with the ability to reverse deformations. A decrease of elastin content or changes in this protein structure results in pathological conditions such as aneurysms and pulmonary emphysema.
PL
Określono zdolność pepsyny do degradacji kompleksującej z nią protaminy, histonu całkowitego, histonu H1, H2A, H2B, H3 i H4, cytochromu c, lizozymu i rybonukleazy. Wykazano, że tworzenie kompleksów pepsyny z białkami zasadowymi nie znosi jej aktywności proteolitycznej.
EN
The influence of the formation of basic protein/pepsin complexes on the proteolytic enzyme activity has been estimated. Pepsin does not degrade protamines, but it does degrade other basic proteins forming complexes with it: total histone, histone H1, H2A, H2B, H3 and H4, cytochrome c, lysozyme and ribonuclease. Formation of the complexes does not cancel the proteolytic activity of pepsin. The susceptibility of basic proteins to pepsin depends on their aminoacid composition.
PL
Określono wpływ protaminy na wewnątrzcząsteczkową (pH 2,5) i autokatalityczną (pH 3,5) aktywację pepsynogenu oraz na aktywność pepsyny. Wykazano, że protamina hamuje jedynie nieznacznie aktywację pepsynogenu i aktywność pepsyny.
EN
Protamine only slightly inhibits pepsinogen activation and pepsin activity. This effect is observed both at pH 2.5 when those proteins do not form insoluble complexes and at pH 3.5, when they do form the insoluble complexes.
PL
Z 26 napojów alkoholowych (piwa, wina, wódki, koniaki) metodą destylacji próżniowej otrzymano destylat i pozostałość podestylacyjną. W napojach niedestylowanych i ich frakcjach oznaczono zawartość etanolu, pH, suchą masę i popiół.
EN
Vacuum distillation of 26 strong drinks (beer, wine, vodka, brandy) yielded distillate comprising ethanol and accompanying volatile compounds, and ethanol-free posdistillation residue comprising non-volatile compounds. Ethanol content, pH, dry mass and ash were determined in the non-distilled drinks and their individual fractions. Separation of ethanol from ist accompanying compounds is expected to enable determination of the effects of the latter on: coagulation system, fibrinolysis, and hemostatic function of blood platelets.
PL
Ustalono stosunki molowe pepsyny i białek zasadowych (histon, lizozym, cytochrom c, rybonukleaza) w nierozpuszczalnych kompleksach oraz wpływ czynników fizycznych i chemicznych na trwałość tych kompleksów.
EN
Pepsin forms insoluble complexes with basic proteins (histone, lysozyme, cytochrome c, ribonuclease). Pepsin/basic proteins molar ratio required to obtain the greatest number of the insoluble complexes depends on pH. Pepsin/basic protein complexes are dissociated by calcium chloride, high concentrations of sodium chloride and, to a lesser extent, by high concentrations of urea. This points to the ionic character of the bonds between the constituents of the complexes.
PL
Określano wpływ 26 napojów alkoholowych, ich destylatów i pozostałości podestylacyjnej na aktywność pepsynogenu, trypsynogenu i chymotrypsynogenu oraz aktywność pepsyny, trypsyny i chymotrypsyny.
EN
Influence of strong drinks containing different amounts of ethanol (beer, vine, vodka, brandy), of their distillates and postdistillation residues on activation of pepsinogen, trypsinogen and chymotrypsinogen and activity of pepsin, trypsin and chymotripsin was determined. Chemicals which inhibit activation of pepsinogen and trypsinogen, and reduce activity of the functioning enzymes were found in 12 of examined strong drinks. Influence of examined strong drinks on activity of chymotrypsinogen and chymotrypsin activity is very weak.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.