Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zwiezlosc gleb
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań zwięzłości gleby sondą stożkową przy zastosowaniu różnych końcówek stożkowych i różnych prędkości zagłębiania. Wyznaczono zależność regresyjną wskazań sondy z prędkością zagłębiania i gęstością gleby.
EN
The effects of dimensions, shape and penetration speed of the cone penetrometer on its indications were studied in a soil bin on light loamy-sandy soil of various compaction. Two cone penetrometers were used: one of 12.8 mm diameter and 60° come angle and the other one of 20.27 mm diameter and 30° cone angle. The penetration speed ranged within 0.01-0.03 m/s while the soil compaction, expressed by dry soil bulk density, changed from 1.65 to 1.81 g/cm³. Obtained results showed that the indications of smaller cone were by 65% higher than those of the bigger one at the same measuring conditions, while the threefold increase of penetration speed increased penetrating resistance by about 60%. One the basis of these findings some unification of the equipment is recommended and a standard measurement method should be introduced to ensure the comparability of various cone penetrometer indications obtained in different soil bins and soil conditions.
3
Content available Analiza parametrow stozka zwiezlosciomierza
88%
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów w warunkach polowych oporu penetracji trzech gleb o zróżnicowanym udziale części spławialnych, różnej wilgotności i sześciu poziomach zagęszczenia. Wartości kąta wierzchołkowego i pola podstawy stożka wpływają na jednostkowy opór penetracji, a na różnicę pomiędzy jednostkowymi oporami penetracji przy zastosowaniu stożków o różnym polu przekroju wpływa udział części spławialnych, nie wpływa natomiast wilgotność gleby.
EN
The results of field measurements of penetration resistance in three soils, differentiated in respect of fine particle content, moisture content and compaction level, were presented. A manual penetrometer was used, with replaceable measuring cones. It was found that the values of cone angle and cone base area influence on the unitary penetration resistance. The differences between unitary penetration resistance values, when cones having different cross-section areas were used, were affected by the amount of fine particles, but not by the soil moisture content. The presented mathematical formula enables recalculation of unitary penetration resistance for cones of different base areas.
RU
В период 1977-1980 гг. в полевом опыте проведенном в опытной станции Своец на средне-тяжелой почве хорошего пшеничного комплекса исследовали влияние разных мероприятий пожнивной, предпосевной и зяблевой обработки почвы и дифференцированного минерального удобрения на связность почвы.Установлено, что замена глубокой вспашки средней вспашкой вызывала повышение связности слоя 16-30 см в среднем на 21%, а замена мелкой вспашкой - на 51%. Меньшие разницы, но со сходной тенденцией выступали в слое 0-15 см. Наивысшее уплотнение почвы было установлено на объекте только пожнивной обработки. Отказ от последуборочных мероприятий приводил к повышению связности слоя 0-15 см в среднем на 9%, а слоя 16-30 см на 7%. Уровень удобрения не оказывал влияния на связность почвы.
EN
The effect of different post-harvest, pre-sowing and pre-winter tillage measures and of differentiated mineral fertilization on the soil cohesion was investigated in 1977-1980 in a field experiment established at the Agricultural Experiment Station Swojec on medium soil of a good wheatland complex was carried out. It has been found that replacement of the deep ploughing by medium one led to a growth of the soil cohesion degree in the 16-30 cm layer by about 21% and its replication by shallow ploughing - by 51%. Lower differences, but of a similar tendency occurred in the 0-15 cm layer. The highest cohesion has been found in the treatment of only post-harvest tillage measures. An abandonment of the post-harvest tillage led to a growth of the cohesion of the 0-15 cm layer by about 9% and of the 16-30 cm layer-by 7%. The fertilization level did not affect the soil cohesion.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.