Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kurpie Region
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The dynamics of economic transformation in Poland and educational opportunities have expanded the diversification of sources of income of rural families. Therefore, it is interesting to see what basic sources of income of rural families are and what additional sources of livelihood farmers use nowadays, in Kurpie region as well. The purpose of this study was to identify and analyze the sources of income of rural households in Ostrołęka and Łomża districts. Performed studies demonstrated that for nearly 40% of surveyed households, income from agricultural activities constituted a primary source of living for rural families. In one fourth of farms, their owners and family members have taken up extra paid work.
PL
Dynamika przemian gospodarczych w Polsce oraz możliwości edukacji rozszerzyły zakres dywersyfikacji źródeł dochodów rodzin wiejskich. Zatem interesującym jest, jakie są obecnie podstawowe źródła dochodów rodzin wiejskich oraz z jakich dodatkowych źródeł zarobkowania korzystają współcześni rolnicy, także z Regionu Kurpiowszczyzny. Celem niniejszego opracowania była identyfikacja i analiza źródeł dochodów wiejskich gospodarstw domowych w powiatach ostrołęckim i łomżyńskim. Przeprowadzone badania wykazały, że w blisko 40% badanych gospodarstw, dochody z działalności rolniczej były podstawowym źródłem utrzymania rodzin wiejskich. W jednej czwartej gospodarstw, ich właściciele i członkowie rodzin rolnika, podejmowali dodatkową pracę zarobkową.
EN
There is a significant shortage of water in many valleys in Kurpie region caused by the drainage impact of the ditches. Field studies and numerical calculation have been conducted to establish principles of water management in irrigation-drainage systems. The regional groundwater model SIMGRO has been used for calculation. The studies showed that the regulation of water outflow from ditches is an effective method of water harvesting in the geological conditions of Kurpie region.
PL
Wpływ regulowanego odpływu z systemów melioracyjnych na wody gruntowe w zlewni W wielu małych zlewniach rzecznych wykonane zostały melioracyjne systemy odwadniające w postaci sieci rowów. Spowodowało to znaczne obniżenie poziomów wód gruntowych nie tylko w granicach obiektu, lecz również w terenach przyległych. Przeprowadzono obliczenia numeryczne, poprzedzone rozpoznaniem warunków geologicznych i zagospodarowania terenu, wpływu piętrzenia wody w sieci rowów na zasoby wodne w małej zlewni. Do obliczeń wykorzystano model SIMGRO. Model na obliczenia nieustalonego przepływu wód gruntowych zarówno w strefie nasyconej jak i nienasyconej, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych oraz użytkowania zlewni (rodzaj roślinności). Wykonane obliczenia wykazują, że regulowanie poziomów wody w sieci rowów, w warunkach geologicznych badanej zlewni, ma duży wpływ na poziom wód gruntowych nie tylko w granicach obiektu melioracyjnego lecz również w terenach przyległych. Utrzymywanie wyższego poziomu wody w rowach w dużym stopniu zmniejsza deficyt wody użytków zielonych, obniża wielkość bezproduktywnego odpływu wód wiosennych, a tym samym zwiększa zasoby wodne zlewni. Z prowadzonych badań wynika, że nawodnienia metodą regulowanego odpływu mogą być efektywną metodą zaspokojenia potrzeb wodnych użytków zielonych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.