Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 709

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyscigi konne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
EN
Race performance of 428 three years old halfbred horses racing on the track between 1984-1987 /on the basis of Race Track Bulletin and Stud Books: Km T. I-IV, Kwlkp T. I-IV, Kśl T. III-IV /were analysed. The horse breed and percentage of thoroughbred blood and purebred Arabians in their pedigree were studied. Individual Coefficient of Success /IWP/ as a comparison rate was used. We were also interested in the "gentle" halfbred horses. We payed special attention to the horses with IWP> 2,0. Results were statisticly analysed, then. Horses belonged to 6 breed groups: Little Poland Horses, Great Poland Horses, Angloarabians, Silesians, Hannovers, "Gentle" Halfbreds. The Anglo- arabians had the hifhest average IWP - 2,14j the next ones were: Little Poland Horses - 1,179, Hannover Horses - 0,97, "Gentle" Halfbreds - 0,85, Great Poland Horses - 0,82 and Silesians onses - 0,73. Average IWP /taking under consideration the percenta e of thoroughbred blood in pedigree/ is shown as following: 1,93 for horses with 75% and more of thoroughbred blood, 1,16 for horses with.≤ 50% and ≤ 75% of this blood, 0,73 for horses with 50% and 0,77 for horses with <50% of throughbred blood.
EN
There have been cosidered the racing achievements of 1086 Polish Arabian horses born in the years 1946-1981 after 103 stallions and from the side of mares after 110 fathers, taking into account Individual Success Coefficient; for three-year-old horses there was determined ISC3, for four-year-old ones ISC4 as well as ISCs for two seasons. An evident influence of the stallion on the race performance of his progeny was stated. Among the fathers of three- -year-old horses the excelling ones were: Melon - 1.97, Sabbat - 1.87 and Arcus - 1.79. In the top of four-year-old horses, fathers there were: Almifar - 4.40, Elbrus - 1.85 and Engano - 1.73. Considering the ISCs, the best ones appeared: Almifar - 5.96, Engano - 3.69 and Polonus - 3.53. Among combinations father-mother's father the best ones appeared three-year-old horses: Etap - Pietuszok - 3,28, Tryptyk - Almifar - 3.08, Banat - Bandos - 2.77 and four-year-old ones: Tryptyk - Almifar - 3.38, Czort - Abu Afas - 3.01, Czardasz - Rozmaryn - 2.46; jointly: Tryptyk - Almifar - 6.48, Czort - Abu Afas 5.99 and Bandos - Czort - 4.69.
3
Content available Wyścigi konne jako element gospodarki światowej
88%
PL
Artykuł przedstawia wyścigi konne jako element gospodarki światowej, w ramach której tworzą specyficzny układ podmiotów, obejmujący organizacje międzynarodowe, instytucje państwa oraz licznych kooperantów. Generowane przez nie różnego typu relacje i przepływy, o rosnącym stopniu internacjonalizacji, wskazują na ich znaczenie w ramach poszczególnych gospodarek narodowych oraz w systemie biznesu międzynarodowego.
EN
This article presents horse racing as a part of the world economy, forming a specific system of entities, including international organizations, state institutions and subcontractors. It generates various types of relationships and flows, with an increasing level of internationalization. It indicates the horse racing importance for national economies and for the system of international business.
4
Content available Wyścigi konne jako element gospodarki światowej
88%
PL
Artykuł przedstawia wyścigi konne jako element gospodarki światowej, w ramach której tworzą specyficzny układ podmiotów, obejmujący organizacje międzynarodowe, instytucje państwa oraz licznych kooperantów. Generowane przez nie różnego typu relacje i przepływy, o rosnącym stopniu internacjonalizacji, wskazują na ich znaczenie w ramach poszczególnych gospodarek narodowych oraz w systemie biznesu międzynarodowego.
EN
This article presents horse racing as a part of the world economy, forming a specific system of entities, including international organizations, state institutions and subcontractors. It generates various types of relationships and flows, with an increasing level of internationalization. It indicates the horse racing importance for national economies and for the system of international business.
PL
Celem badań jest rozpoznanie profilu społeczno-demograficznego kibica imprezy jeździeckiej oraz określenie motywów kibicowania na przykładzie eventu jeździeckiego Cavaliada. Przeprowadzona kwerenda literaturowa wyjaśnia motyw zajęcia się prezentowaną problematyką badawczą. Podstawę teoretyczną opracowania autorskiego kwestionariusza wywiadu stanowił podział Freyera i Grossa, którzy wśród motywów uczestnictwa w wydarzeniach sportowych wyróżnili cztery typy orientacji: orientację społeczną, orientację na emocjonalne doznania, orientację rzeczową oraz orientację na wynik. Kwestionariusz posłużył jako narzędzie badawcze i umożliwił zebranie danych. Z przeprowadzonych badań wynika, że podczas Cavaliady jako kibice najczęściej spotykają się ludzie młodzi, a pasją związaną z końmi głównie zajmują się kobiety, które często sportowo lub amatorsko jeżdżą konno. Udział w takiej imprezie zapewnia kibicom liczne pozytywne emocje. Najważniejsza dla respondentów (N = 818) okazała się grupa motywów powiązana z orientacją na emocjonalne doznania.
EN
The aim of the study was to recognize the socio-demographic profile of a horse-riding event fan, and to determine the motives for attending Cavaliada in Poznań. For this reason, a literature query explaining the research issues was carried out. The theoretical basis for the development of the original interview questionnaire was the division of Freyer and Gross, who distinguished four types of orientation among the motives for participating in sports events. The questionnaire served as a research tool and made it possible to collect data. The main result of the empirical research is that the Cavaliada in Poznań is usually supported by young people. The passion associated with horses is mainly dealt with by women who are often professional or amateurish equestrians. Participation in such an event provides the fans with numerous, positive emotions. The most important for the respondents (N = 818) turned out to be a group of motives oriented towards the emotional experience.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.