Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Majetkové vztahy mezi manžely z pohledu kolize právních řádů
100%
EN
The paper deals with the issue of mobile conflict in matrimonial property regimes with an international element from the perspective of choice-of-law objectives. The approach to this problem has undergone, against the background of specific doctrines and social conditions, a complex development that has given rise to several principles of its solution. These principles are, in the light of contemporary perception, guided by the legislator’s desire to achieve selected choice-of-law objectives which serve as their fundamental determinants. The elementary premise is the multiplicity of these objectives and, in many cases, the contradictory effects they produce, causing their mutual incompatibility. This creates a need to balance between them and to prioritize some to the detriment of others. In this context, it is necessary to address the question, in favor of which principle the objectives in question operate. The analysis of the individual choice-of-law objectives shows that the argumentation in terms of their operation is not universally accepted and in some cases this dissension leads to a decisive conclusion about the inappropriateness or inadmissibility of one of the principles. The aim of this contribution is therefore to answer the question whether, against the background of contemporary social conditions and choice-of-law doctrines, there are reasons for concluding that any of the potentially applicable general principles is inadmissible.
CS
Předkládaný příspěvek se zaměřuje na problematiku mobilního konfliktu v oblasti majetkových poměrů mezi manžely s mezinárodním prvkem pohledem cílů kolizního řešení. Přístup k této problematice prošel, na pozadí specifických doktrinálních východisek a společenských podmínek, komplexním vývojem, jenž dal vzniknout několika principům jejího řešení. Tyto principy jsou, pohledem současného vnímání, vedeny snahou zákonodárce o dosahování vybraných cílů kolizního řešení, jež působí jako jejich základní determinanty. Základní premisou je multiplicita těchto cílů a v mnoha případech protichůdnost jimi vyvolávaných účinků, působící jejich vzájemnou neslučitelnost. Tato skutečnost vyvolává potřebu mezi jednotlivými cíli vyvažovat a vybrané upřednostnit na úkor ostatních. V této souvislosti je třeba řešit otázku, ve prospěch kterého principu řešení dané cíle působí. Analýza jednotlivých cílů kolizního řešení ukazuje, že argumentace ve smyslu jejich působení není přijímána univerzálně a v některých případech vedou tyto rozkoly až k rezolutnímu závěru o nevhodnosti či nepřípustnosti některého z principů řešení. Cílem tohoto příspěvku je proto zodpovězení otázky, zda na pozadí současných společenských podmínek a stavu poznání kolizního práva existují důvody, pro něž by bylo třeba konstatovat nepřijatelnost některého z potenciálně aplikovatelných obecných principů řešení.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.