Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiebiorstwa produkcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
An individual firm aiming at the most effective use of production factors is interested in the level of its production costs. Thus, these costs are subject to steady economic analysis. The paper deals with production costs changes caused by changes in one selected factor (output quantities) holding the other factors constant. Very useful in an assessment of the relation between two above mentioned variables are statistical and econometric methods, for example indexes and econometric models. Indexes help to compare the dynamics of change in analysed economic determinants. On the contrary, a key role in presentation of quantitative relations between examined variables, is played by econometric models. Additionally, they have application in cost prediction. The purpose of this study was to present selected methods and their use in the case of chosen enterprise. Both indices and econometric models might enrich a set of analytical methods applied by firms and in consequence, extend the scope of conducted analysis.
PL
Artykuł charakteryzuje koszty pracy, zawiera ocenę struktury i dynamiki zmian w zakresie całkowitych kosztów pracy. Analizuje jednostkowy koszt pracy w ujęciu dynamicznym oraz relacje całkowitych kosztów pracy i ich składników do wartości produkcji sprzedanej netto.
EN
The article presents analysis of labour costs in a meat processing enterprise and was carried out on the basis of indices of structure and dynamics of total labour costs and its components. Unit labour cost from a dynamic point of view as well as the relation of total labour costs to the value of goods sold were also taken into account. The study has revealed unfavourable changes in the structure and dynamics of the labour costs, whereas the level and dynamics of units labour costs were adequate. The analysis has also indicated the decreasing role of labour costs in the subject enterprise.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie metody przypadków użycia w pracach przygotowawczych do wdrożenia systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning) w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Przypadki użycia są stosowane do opisania widocznych z zewnątrz wymagań systemu.
EN
In this paper is presented the method of use cases applied to industrial enterprise. Use case method is applied to describe system requirements for the actors external to the system. This example concerned ERP (Enterprise Resource Planning) system.
PL
W artykule przedstawiono rodzaje procesów logistycznych w przedsiębiorstwie oraz dokonano analizy wpływu wdrożonego systemu zarządzania jakością na te procesy.
EN
A company that wants to be competitive on market is to undertake activities connected to appropriate quality management of products and services and realized logistic processes. To achieve this goal one can implement the quality management system based on international standard: ISO 9001:2000, because the essence of this standard imposes identification of realized process as well as efficient management. prom the microeconomic point of view, logistic processes are diverse and may concern many spheres of activity, in which streams, resources and infrastructure typical for logistic processes occur. In frames of logistic processes at a company level one should analyze the process of supply, production, storage and distribution.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwoju idei zarządzania środowiskowego oraz zmian w podejściu do tego problemu w kontekście różnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym sektora maszyn rolniczych. W szczególności ostatnie zawirowania rynkowe doprowadziły do powiązania nowych metod zarządzania z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie wytwórczym. Artykuł rozpoczyna geneza systemu zarządzania środowiskowego, następnie przedstawione zostały kierunki rozwoju zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie budowy maszyn rolniczych wraz z rozgraniczeniem pojęć związanych z proekologicznym zarządzaniem organizacją aż do idei zrównoważonego rozwoju.
EN
This article aims to present the development of the idea of environmental management and changes in the approach to this problem in terms of various manufacturing company management systems and the agricultural machines' sector. In particular, the recent market turmoil led to the embedding of new methods of environmental management in a manufacturing company. The article starts with the genesis of the environmental management system, then the development of the environmental management in manufacturing companies is presented, along with the demarcation of ecological concepts related to business management to sustainable development.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.