Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opuszczenie miejsca pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Autor analizuje regulację zawartą w art, 210 Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia. Artykuł omawia możliwość zastosowania paragrafu 5 do pracowników systemu ochrony zdrowia. W dalszej części autor wskazuje na stanowisko orzecznictwa i doktryny, a także postuluje zmianę wykładni przepisu art. 210 § 5 w odniesieniu do części tych pracowników. Dotychczasowe stanowisko orzecznictwa i doktryny pozbawiało pracowników ochrony zdrowia uprawnienia do zaprzestania pracy lub opuszczenia stanowiska, jeżeli występuje zagrożenie zdrowia lub życia pracownika lub innych osób. Doświadczenie epidemii COV1D-19 nakazuje rewizję lego stanowiska, na co autor przywołuje argumenty z wykładni językowej art 210 Kodeksu pracy. Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazani przez autora zdają się także przychylać do postawionej w artykule tezy.
EN
The author discusses the regulation, which contains article 210 § 5 of the Labor code, especially concentrates on healthcare professionals. The article shows possibilities of usage § 5 to healthcare professionals. Further, the author shows the court rulings' and jurisprudence's position and also suggests change in the interpretation of the art. 210 § 5 provision regarding to healthcare professionals. Previous position of court rulings and jurisprudence did not allow to restrain from work, or to leave the workplace by healthcare professionals, if health or life of the worker, or other people is in danger COV1D-19 epidemic experience asks to revise this position, what the author shows based on the arguments from the linguistic interpretation of the art 210 from the Labor code. Some of the representatives of the jurisprudence, showed by the author, seem to agree with the argument described in the article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.