Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrobiotesty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem badań przedstawionych w artykule była możliwość wykorzystania mikrobiotestów ostrej toksyczności jako wskaźnika jakościowego, przedstawiającego efekt remediacji gleb zanieczyszczonych metalami nieżelaznymi. Badane próbki gleb początkowo poddano oczyszczaniu przy użyciu karbonizatów, a następnie wykonywano mikrobiotesty fitotoksyczności wykorzystujące testy na kiełkowanie i wczesny wzrost roślin. Do badań użyto nasion sorga cukrowego, rzeżuchy i gorczycy białej, które w wyniku kontaktu z badaną substancją wykazują specyficzną reakcję. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie karbonizatów do oczyszczania gleb z metali nieżelaznych nie wpłynęło w znaczący sposób na ich jakość. Aby jednak umożliwić pełną ocenę stopnia remediacji gleb, konieczne jest wykonanie badań komplementarnych.
EN
The subject of the research presented in the article was the possibility of using microbiotests of acute toxicity as a qualitative indicator, showing the effect of remediation of soils contaminated by non-ferrous metals. Soil samples were initially purified using chars, then phytotoxicity microbiotests using germination and early plant growth tests were performed. Sugar sorghum, Cress and White mustard seeds were used for testing, which have specific reactions as a result of contact with the tested substance. The research carried out showed that the use of chars for soil cleaning from non-ferrous metals did not significantly affect their quality. However, to enable fully assess the degree of soil remediation, it is necessary to perform complementary research.
PL
Czwartorzędowe amoniowe ciecze jonowe są to związki zbudowane z kationu zawierającego dodatnio naładowany atom azotu oraz organicznego lub nieorganicznego anionu. Związki wykrywane są w środowisku naturalnym na skutek wymywania ich z miejsca aplikacji, obecności w ściekach poprodukcyjnych lub w wyniku awarii. Celem przeprowadzonych badań była ocena toksyczności trzech cieczy jonowych względem organizmów wodnych. Toksyczność została określona przy zastosowaniu trzech mikrobiotestów: Artoxkit MTM (zgodnie z procedurą ASTM E1440–91), Protoxkit FTM (zgodnie z procedurą Microbiotests Inc., 2004), oraz Microtox ® (zgodnie z normą EN-ISO 11348–3:2007). Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (93/67/EEC) wszystkie badane związki zostały zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne względem organizmów wodnych. Wyniki wskazują jednoznacznie, że obecność cieczy jonowych w wodzie powierzchniowej może być niebezpieczna dla organizmów wodnych.
EN
Quaternary ammonium ionic liquids are compounds composed of cation with positive charged nitrogen atom and organic or inorganic anion. These compounds are present in environment as a result of waste water treatment plants effluents, accidental spills and being washed out of the site of application. The aim of the present study was to determined toxicity of three ionic liquids to aquatic organisms. Toxicity was determined by three microbiotests: Artoxkit MTM (according to ASTM E1440‒91), Protoxkit FTM (according to Microbiotests Inc., 2004), and Microtox® (according to EN-ISO 11348–3:2007). According to the EU Directive (93/67/EEC) all the tested compounds were classified as very toxic to the tested species. The results indicate that presence of QAILs in surface water can be dangerous to aquatic organisms.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.