Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Referat przedstawia metodykę prowadzenia oceny zabezpieczeń teleinformatycznych, która została opracowana w oparciu o rodzinę międzynarodowych norm pt. "Wspólne Kryteria do Oceny Zabezpieczeń Teleinformatycznych" (ISO/IEC 15408). W referacie opisano główne zasady założenia oraz model ogólny procesu prowadzenia oceny zabezpieczeń, zmierzającego do wydania werdyktu dla produktu. Omówiono także przykład oceny fragmentu Zadania Zabezpieczeń aplikacji SecOffice przeznaczonej do szyfrowania i podpisywania dokumentów elektronicznych.
EN
The paper presents methodology of evaluation process conducting according to the family of international standards Common Criteria for IT Security Evaluation (ISO/IEC 15408). The paper describes the main principles, assumptions and general model of the IT security evaluation process, leading to the product's final verdict. The paper presents an example of the Security Target evaluation of SecOffice application used to digital signature and encryption of electronic documents.
PL
Referat prezentuje wyniki i sposób wykonania połączenia sieci sterowania LonWorks zainstalowanej w laboratorium ISS z siecią lokalną oraz Internet opartych na protokole IP. Połączenie zrealizowano za pomocą serwera internetowego i.LONTM 1000 firmy Echelon, który zapewnia wiarygodny i bezpieczny dostęp do urządzeń stosowanych w inteligentnych budynkach.
EN
The paper shows the results and the way of performing linking together LonWorks control network installed in ISS laboratory and LAN and Internet IP-based networks. The connection was made by Echelon's i.LON 1000 Internet Server that provides reliable and secure access to the devices used in the intelligent buildings.
PL
Referat prezentuje wyniki prac rozwojowych, których celem była rozbudowa o funkcje programów czasowych opracowanego w ISS inteligentnego systemu automatyzacji budynku SABIO bazującego na sieci sterowania LonWorks. Sieciowa rozproszona struktura systemu SABIO pozwoliła na zastosowanie nowatorskiego rozwiązania opartego na sprzętowych modułach programów czasowych oraz oprogramowaniu zarządzania programami czasowymi z poziomu stacji obsługi systemu. Moduły programów czasowych umożliwiają lokalne sterowanie urządzeniami automatyki w sieci LonWorks według ustalonych harmonogramów, zapewniając zwiększoną niezawodność całego systemu oraz łatwość wprowadzania zmian i rozbudowy systemu automatyzacji budynku.
EN
The paper presents the results of the project, which purpose was to develop scheduler programs for Intelligent Building Automation System SABIO (developed in ISS) based on LonWorks control network. The network distributed architecture of the SABIO system allowed application of an iimovative solution based on scheduler programs modules, which realize local control tasks of the LonWorks nodes according to the established timetable. Also as a part of the system scheduler applications have been developed, they were intended for creating and sending timetables from the computer service station. Such a solution makes the whole system more reliable and assures easier modifications and development of a building automation system
PL
Artykuł jest wynikiem analiz związanych z realizacją projektu "Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa - CCMODE". W artykule zawarto krótkie wprowadzenie do rodziny standardów Common Criteria przeznaczonych do oceny i projektowania zabezpieczeń teleinformatycznych, następnie omówiono wyniki pierwszych dwóch zadań projektu CCMODE uwzględniających zagadnienia certyfikacji lokalnego środowiska rozwojowego. Dalej przedstawiono najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania certyfikacji lokalnego środowiska rozwojowego w praktyce; scharakteryzowano aktualny stan i główne kierunki prac badawczych prowadzonych na świecie przez kluczowe ośrodki zajmujące się tą tematyką. Na zakończenie artykułu przedstawiono podstawowe definicje, wymagania, procedury oraz noty aplikacyjne niezbędne do poprawnego prowadzenia procesu certyfikacji lokalnego środowiska rozwojowego bezpiecznych produktów lub systemów IT.
EN
The article is the result of analyses conducted within the project "CCMODE - Common Criteria compliant Modular Open TT security Development Environment". The article features a short introduction to the Common Criteria standards which have been created to evaluate and develop IT security measures. Then the results of the first two tasks of the project were presented. The tasks were focused on the site certification issues. Later in the article the authors described the most important practical advantages brought about by site certification, as well as characterized the current state and major directions of research conducted by top world organizations involved in this domain. Finally, basic definitions, requirements, procedures, and application notes were presented. They are indispensable to properly carry out the sited certification process of secure IT products or systems.
PL
Referat prezentuje wyniki projektu badawczego pt. "Rozproszony system sterowania zużyciem energii w budynku", którego celem było opracowanie rozproszonego otwartego systemu sterowania zużyciem energii w budynku z zastosowaniem sieci sterowania LonWorks i możliwością zdalnego nadzoru poprzez Internet. W wyniku projektu opracowany został system o nazwie ROSA (Roproszony Otwarty System Automtyzacji) oraz wykonana została instalacja doświadczalna systemu na obiekcie.
EN
The paper shows the results of a research project entiled "Distributed Control System of Energy Consumption in Building" whose goal was to work out an open control system of energy consumption in a building with the use of the LonWorks control network and Internet. As a results of the project, a system named ROSA has been out and an experimental installation on the has been done.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.