Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Opakowania żywności stanowią potencjalne źródło substancji migrujących, które mogą wpływać w sposób szkodliwy na ludzkie zdrowie. Z tego względu niezbędne są znormalizowane metody badań materiałów opakowaniowych. Techniki analityczne pozwalają otrzymywać bardzo dokładne wyniki oznaczeń, są to jednak procedury bardzo czasochłonne i kosztowne. Dodatkowo nie zawsze istnieje wystarczająco czuła metoda analityczna pozwalająca badać daną substancję migrującą przy bardzo niskich jej stężeniach. Dlatego też metody matematyczne, wykorzystujące model matematyczny migracji są bardzo chętnie stosowane w połączeniu z metodami klasycznymi, ponieważ pozwalają przewidzieć możliwe zakłócenia pomiarów.
EN
Food packages make a potential source of migrating substances that can harmfully influence upon human health. Owing to it standardized testing methods for packaging materials are necessary. Analytical techniques permit to obtain very precise results of denotations but these procedures are time-consuming and expensive. Moreover, not always a sufficiently sensitive analytical method exists that permits to test a determined migrating substance with very low concentration level. Therefore mathematical methods using a mathematical migration model are readily applied in connection with classical methods because they enable to foresee possible impediments in measurements.
PL
Papiery na warstwy płaskie tektury falistej stanowią podstawowy element tego materiału, a od ich jakości zależą w dużym stopniu właściwości tektur falistych. Duże znaczenie ma też kształt fali oraz jakość papierów zastosowanych na warstwy pofalowane i jakość sklejenia warstw.
EN
Facing papers make the basic elements of corrugated board and properties of corrugated board depend to a great extent upon their quality. An essential importance has also the flute profile and quality of fluting papers and also the quality of ply bonding.
PL
Materiały naturalne takie jak papier i tektura, stosowane do produkcji opakowań stwarzają niewielkie zagrożenia dla ludzi i dla środowiska naturalnego. Są one jednak często uszlachetniane różnymi preparatami, lakierowane, barwione i zadrukowane. Aby te opakowania nie stwarzały zagrożenia dla konsumentów zapakowanych w nie produktów bardzo ważne są badania substancji wydzielających się z opakowań podczas ich użytkowania. Dotyczy to głównie migracji z opakowań substancji toksycznych.
EN
Natural materials such as paper and board used for the manufacture of packages make up only little threats for humans and natural environment. They are, however, often treated with various preparations, lacquered, coloured and printed. To avoid the hazards for consumers of packaged products the testing of substances released from packages during their use is essential. It concerns mainly the migration of toxic substances from packages.
PL
Odporność pudeł na nacisk statyczny zależy w dużym stopniu od rodzaju i jakości tektury, z której zostały wykonane oraz od wymiarów pudła. Istnieje wiele równań korelacyjnych pozwalających prognozować wartość BCT(odporności na nacisk statyczny) na podstawie własności tektury falistej oraz wymiarów geometrycznych pudła.
EN
Stacking strength of boxes depends to a great extent upon the type and quality of corrugated board from which they have been manufactured and upon the dimensions of boxes. There exist many correlation equations permitting to forecast the value of the BCT (stacking strength) on the basis of the corrugated board properties and geometric dimensions of boxes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.