Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Workaholism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
|
2015
|
nr nr 1(66)
158-166
XX
W artykule opisano i usystematyzowano dostępną i aktualną wiedzę na temat pracoholizmu. Zawarte są w nim również rozważania na temat istoty i definicji pracoholizmu. Czytelnik znajdzie także zestawienie najczęściej przytaczanych typologii pracoholików. Omówiono też przyczyny tego zjawiska. W kolejnym numerze czasopisma pojawi się druga część publikacji, skoncentrowana na symptomach i skutkach pracoholizmu. Omówione zostaną także sposoby zapobiegania i leczenia tej patologii. (abstrakt oryginalny)
EN
The Author described and systematized available and current knowledge concerning workaholism. The article includes a discussion about the nature and definition of workaholism. The reader will also find a list of the most frequently cited typologies of workaholics. The reasons for this phenomenon were also discussed. In the next issue of the journal the reader will find the second part of the publication, focused on the symptoms and effects of workaholism. The methods of preventing and treating this pathology will also be discussed. (original abstract)
|
|
nr nr 2
396-409
XX
Celem rozważań jest usystematyzowanie wiedzy na temat tego, w jaki sposób badania sondażowe opinii mogą pomóc w rozpoznaniu zjawiska pracoholizmu w organizacji. Rozważania autora bazują na dostępnej literaturze przedmiotu, a także na wynikach badania na temat przejawów i skali występowania pracoholizmu wśród pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Badania na źródłach pierwotnych zrealizowano w marcu i kwietniu 2015 roku z wykorzystaniem ankiety internetowej on-line i ankiety ogólnej na populacji 110 osób (otrzymano 26 wypełnionych kwestionariuszy). Zebrane wyniki pozwalają zauważyć symptomy zjawiska pracoholizmu w analizowanej zbiorowości. Cechują się różną intensywnością, w zależności od rodzaju symptomów (skala odwołuje się do 13 różnych grup symptomów). Refleksje zawarte w artykule są przyczynkiem do dalszej dyskusji nad diagnozowaniem i łagodzeniem skutków coraz bardziej uciążliwego zjawiska pracoholizmu. Może się to przełożyć na zwiększenie skuteczności i efektywności funkcjonowania każdego rodzaju organizacji. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to systematize the knowledge of how opinion surveys can help to identify the phenomenon of workaholism in the organization. Considerations of the author are based on the available literature, as well as on the results of a study on the prevalence and symptoms of workaholism among the staff of the Faculty of Economic Sciences and Management of the Nicolaus Copernicus University in Torun. Research on primary sources was carried out in March and April 2015 using a survey on the overall population of 110 people (were received 26 completed questionnaires). The collected results allow to notice the symptoms of workaholism phenomenon in the analyzed population. They are characterized by a different intensity, depending on the type of symptoms (scale refers to 13 different symptoms). Reflections in the article are a contribution to the further discussion on the diagnosis and prevention of workaholism. This in turn may translate into a more effective and efficient operation of any type of organisation. (original abstract)
|
|
nr nr 1
45-47
XX
Powszechnie uważa się, że uzależnienie od pracy jest efektem zewnętrznych uwarunkowań spowodowanych trudną, stresującą sytuacją życiową i zawodową, a także uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi, które wymuszają taki styl pracy. Nałogiem stają się zachowania ludzi oraz poczynania uznawane i akceptowane społecznie. Jak zatem bronić się przed pracoholizmem? (fragment tekstu)
|
|
nr nr 5
58-64
XX
Uzależnienie od pracy (pracoholizm) jest powszechnie traktowane jako "znak współczesnych czasów", stanowiąc pewną normę zachowań związanych z pracą, dobrze wpisujących się w kulturowo wyznaczane i legitymizowane cele dążenia do sukcesu oraz samorealizacji. Jednak jak pokazują badania, uzależnienie od pracy zbiera ogromne żniwo - nagła śmierć z przepracowania (karoshi), określana często jako "śmierć przy biurku", tylko w samej Japonii, gdzie dominuje silna, pracoholiczna etyka pracy (70 godzin tygodniowo), obejmuje aż dziesięć tysięcy osób rocznie1. Przyjmuje się także, że pracoholicy stanowią około 5% populacji, co znaczyłoby, że co dwudziesty człowiek jest uzależniony od pracy. Uzależnienie od pracy jest zatem groźnym zjawiskiem społecznym. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.