Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szlifierki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Opisano badania zależności pomiędzy parametrami kinematycznymi szlifowania wgłębnego wałków, a falistością wałków obrabianych przy drganiach wymuszonych wrzeciennika i wrzeciona ściernicy. Wskazano na poprawę falistości przedmiotu wgłębnie szlifowanego przy drganiach wymuszonych wrzeciennika i zwiększającą się prędkość posuwu wgłębnego.
EN
Research on the dependency of kinematics parameters of shaft plunge grinding on the wavy finish of shaft machined during forced vibration of both the fast head and the spindle of the grinding wheel, are presented. Improvement of wavy finish quality of plunge grinded shafts has been observed when during forced vibration of the fast head the in-feed speed increased.
2
Content available remote Tendencje rozwojowe w budowie obrabiarek do obróbki ściernej
80%
PL
W artykule omówiono nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne stosowane w nowoczesnych obrabiarkach do obróbki ściernej. Przedstawiono przykłady nowatorskich szlifierek oferowanych na światowym rynku, jak również tendencje rozwojowe i kierunki dalszego doskonalenia tych obrabiarek.
EN
The article presents new constructional practical solutions in modern abrasive machines. There are shown examples of innovative grinding machines offered on the world market, as well as trends of development and directions of the further improvement grinders.
PL
Omówiono metodę i przedstawiono wyniki badań emisji pyłów, powstających przy szlifowaniu żeliwa ręczną, zmechanizowaną szlifierką o napędzie elektrycznym i dwutarczową szlifierką stołową. Pomiary wykonano przy czynnej i nieczynnej wentylacji miejscowej wywiewnej, którą stanowią obudowa i ssawka, przyłączone do agregatów filtracyjno-wentylacyjnych.Badania wykonano na stanowisku, zgodnym z wymaganiami projektem normy europejskiej PrEN1093-3, z zastosowaniem laserowego analizatora zapylenia model l.108, firmy GRIMM.
EN
A method and results of studies or dust emission that takes place at grinding cast iron with a mechanised electric band grinder and a two-disc tabIe grinder were presented. The measurements were made at active and closed local exhaust ventilation, which consisted of shaper and grinder hoods joined to filtro-ventilation aggregates. The studies were conducted at a test stand compliant with the requirements of the draft European standard PrEN1093-3, with the use of a laser analyzer of dustiness (model: GRIMM 1.108).
PL
Omówiono główne metody ograniczani emisji zanieczyszczeń w pomieszczeniach pracy, sposoby przewidywania emisji zanieczyszczeń dla wybranych procesów oraz przedstawiono wyniki badań emisji pyłów podczas szlifowania wybranymi ręcznymi zmechanizowanymi narzędziami.
EN
Methods of air pollution prevention in the workplace and the pollution prediction were described, especially during grinding processes of iron pieces.
8
Content available remote Prowadnice hydrostatyczne zamknięte w obrabiarkach do obróbki ściernej
51%
PL
W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania prowadnic hydrostatycznych w szlifierkach. Zamieszczono schemat stanowiska modelowego prowadnic hydrostatycznych wraz z opisem działania. Określono nośność i sztywność prowadnic hydrostatycznych zamkniętych. Wyniki teoretyczne porównano z wynikami badań. Przeanalizowano możliwość optymalizacji układu ze względu na sztywność i jej wpływ na dokładność obróbki.
EN
In article the ability of use of hydrostatic guides in grinding machines were analyzed. The diagram of a model test stand of a hydrostatic guides with working description is presented. The load capacity and stiffness of a closed hydrostatic guides were determined. Theoretical and experimental research results were compared. The ability of optimize the system due to the stiffness and its impact on the accuracy of the machining was analyzed.
20
41%
PL
Docierania i szlifowanie należy do podstawowych metod obróbki wykończeniowej. Technologie te stosowane są obecnie zarówno w obróbce elementów metalowych, jak i niemetalowych. Przeanalizowano czas, jaki jest potrzebny do wykonania tych operacji.
EN
Lapping and grinding are classified as a basic finishing operation. This technology can be used on metallic parts, as well as on non-metallic machine elements. Times required to finalize operation are calculated and analyzed in this paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.