Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Evolučně-konzervativní pojem osoby:
100%
EN
The article critically evaluates two theories of personality. The first will introduce an anthropocentric ethical theory called ontological personalism, according to which every human individual is automatically a person and every human life is sacred. The second theory will be empirical functionalism, according to which individuals are persons due to the fact that they have certain functional properties. The problems of both theories will be pointed out and as the basis of the presented theory called evolutionary-conservative concept of the person. This theory will be based on the conservative method, especially on the conservative critique of human rights. Combining the understanding and justification of traditions and customs in conservatism with the understanding of morality in evolutionary theory, the concept of a person will be introduced as a so-called "cluster concept".
CS
Článek kriticky zhodnotí dvě teorie personality. První bude představena antropocentrická etická teorie nazvaná ontologický personalismus, podle které je každý lidský jedinec automaticky osobou a každý lidský život je posvátný. Druhou teorií bude empirický funkcionalismus, podle kterého jsou jedinci osobami díky tomu, že disponují určitými funkcionálními vlastnostmi. Bude poukázáno na nedostatky a problémy obou teorií a jako východisko bude představena teorie nazvaná evolučně-konzervativní pojem osoby. Tato teorie bude vycházet z konzervativní metody především z konzervativní kritiky lidských práv. Díky skloubení chápaní a zdůvodnění tradice a zvyků u konzervatismu s chápáním morálky v evoluční teorii bude pojem osoby představen jakožto tzv. „cluster concept“.
2
Content available remote Mýtus ontologického personalismu
100%
EN
The article deals with criticism of ontological personalism. According to ontological personalism every human being is a person because he belongs to the biological species Homo sapiens. It is shown that the membership of Homo sapiens is not a necessary or sufficient condition for obtaining the moral status of a person. An individual should be a person because they possess certain personal characteristics and not because they belong to a certain genealogical line. Further, the article deals with the genetic criterion of a person. Human individuals have innate basic capacity that they have from the beginning of their existence. The human individual is therefore a person from the moment of conception. I have shown, among others, that the genetic criterion of a person is morally unjustified. There is no morally re levant h aving certain capacities (DNA), but the real disposition to show this capacity.
CS
Článek se věnuje kritice ontologického personalismu, podle kterého je každý lidský jedinec osobou na základě té skutečnosti, že patří do biologického druhu Homo sapiens. Je ukázáno, že druhové členství Homo sapiens není nutnou ani postačující podmínkou k získání morálního statusu osoby, protože jedinec by měl být osobou díky tomu, že vlastní jisté osobu-činící charakteristiky, a nikoli proto, že patří do jisté genealogické linie. Dále je představeno genetické kritérium osoby, podle kterého je lidským jedincům vrozená základní kapacita, kterou mají od počátku jejich existence. Tato kapacita zapříčiňuje u těchto jedinců vývoj osobu-činících charakteristik. Lidský jedinec je díky této kapacitě osobou už od okamžiku početí, a nikoli až když se mu dostatečně vyvinou osobu-činící charakteristiky. Ukázal jsem mimo jiné, že genetické kritérium osoby je morálně nezdůvodnitelné, protože by nemělo být morálně relevantní vlastnění určité kapacity (DNA), ale reálná dispozice projevit tuto kapacitu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.