Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł rafineryjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Innowacje w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym
100%
PL
Przedstawiono innowacje procesowo-techniczne wprowadzone w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Opisano możliwości zintegrowania procesów tlenowo-parowego zgazowania ciężkich półproduktów pochodzących z przerobu ropy naftowej i węgla w celu przemiany wytworzonego gazu syntezowego nie tylko w metanol, amoniak, alkohole okso, parafiny, kwas octowy oraz ich pochodne, ale również w energię elektryczną.
EN
A state of Russian refineries and a yield of them have been presented. A degree of conversion of crude oil and quality of obtained engine fuels have been described.
4
Content available remote Działalność proekologiczna w przemyśle rafineryjnym
80%
EN
Comparison of processes of producing raw gases from different raw materials. Ecological preferences for natual gas as raw material in synthesis gas production. Use of hydrogen in refinery industry.
6
Content available remote Procesy wodorowe we współczesnym przemyśle rafineryjnym
80%
PL
Ekologia wywiera coraz większy wpływ na działalność przemysłu rafineryjnego. Ciągle utrzymuje się duży nacisk na obniżenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez przemysł rafineryjny i producentów samochodów. Rozwój motoryzacji, maszyn i urządzeń technicznych spowodował nasilenie negatywnych zjawisk. Jednym z nich jest zwiększenie ilości olejów smarowych (silnikowych i przekładniowych) wycofanych na skutek utraty zdolności eksploatacyjnych. Noszą one nazwę olejów przepracowanych i stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
PL
W artykule zamieszczono dane krajów OECD dotyczące procentowych udziałów emisji toksycznych składników spalin samochodowych zanieczyszczających środowisko naturalne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce. Ponadto przedstawiono strukturę parku samochodowego w Polsce do roku 1997 i prognozy do roku 2000, w tym również samochodów zasilanych gazem LPG. Omówiono możliwości poprawy czystości powietrza w środowisku naturalnym Polski poprzez systematyczne wprowadzanie w życie nowych restrykcyjnych przepisów administracyjnych Unii Europejskiej (EURO II, EURO III i EURO IV) i działań przemysłu naftowego i motoryzacyjnego. Działania przemysłu rafineryjnego winny zmierzać między innymi w kierunku ulepszania paliw konwencjonalnych i poszukiwania nowych paliw przyjaznych dla środowiska, w tym paliw alternatywnych takich jak propan-butan, gaz ziemny czy fermentacyjny, oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych układów zasilania silników.
PL
W artykule omówiono działania badawczo-rozwojowe Instytutu Technologii Nafty w obszarze wosków naftowych i kompozycji woskowych na przestrzeni minionych pięćdziesięciu lat. Przedstawiono najważniejsze projekty badawcze zakończone wdrożeniem procesów przemysłowych odparafinowania olejów i odolejania gaczów naftowych, a także nowych technologii wytwarzania produktów parafinowych oraz scharakteryzowano możliwości badawcze Instytutu w obszarze badań technologicznych i kompleksowej oceny jakościowej wosków naftowych.
PL
W artykule przedstawiono działalność Spółki Przetwórstwa Ropy "Hałyczyna", rafinerii "Naftochemik Podkarpacia", Lwowskiego Zakładu Badawczego Ropy Naftowej i Olejów, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Gallak".
PL
Omówiono rafinerie: "Galicja", "Polmin", Rafinerię Nafty nr 10, Lwowską, w Nadwornej.
17
Content available remote Jankesom uderzyła ropa
60%
18
Content available remote Development of refining industry and reduction of greenhouse gas emission
60%
EN
In the article the most important legal acts concerning reduction of greenhouse gas emission, among others regulations in range of system of trading with GHG emission permission in the Community, were briefly discussed. Subsequently, the main refinery greenhouse gas emission sources in the refineries were presented, i.e. burning fuels used both in process installations and in steam and electric energy generation of catalyst regeneration. The article also discusses the capability of reducing the refinery GHG emission in comparison to simultaneous, anticipated increase of emission, mainly due to tightening up qualitative requirements for produced fuels.
PL
W artykule omówiono ważniejsze akty prawne dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych, w tym regulacje w zakresie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji - EU ETS. W dalszej kolejności przedstawiono główne źródła emisji gazów cieplarnianych w rafinerii, tj. spalanie paliw stosowanych na instalacjach procesowych, jak również do wytwarzania pary grzewczej, energii elektrycznej, czy też do regeneracji katalizatorów. W artykule omówiono możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych w rafineriach, w porównaniu z prognozowanym, jednoczesnym wzrostem emisji GHG, głównie na skutek zaostrzenia wymagań jakościowych dla produkowanych paliw.
20
Content available remote Możliwe kierunki rozwoju przemysłu rafineryjnego w Polsce
60%
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.