Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Oracle Spatial
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Zapytania przestrzenne w relacyjnych bazach danych
100%
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące pracy z tzw. systemami informacji prze-strzennej (ang. GIS – Geographic Information Systems) w kontekście ich implementacji przy wykorzysta-niu rozwiązań, jakie obecnie są oferowane w relacyjnych bazach danych. Zademonstrowano rozwiązanie oferowane przez firmę Oracle2 w postaci pakietu o nazwie Oracle Spatial. W drugiej części przedstawio-no przykłady poleceń SQL realizujących typowe zadania w systemach GIS wykorzystujące wybrane funkcje i operatory.
EN
The article presents basic information about work with Geographic Information Systems (GIS) where the focus is placed on implementation of the solutions which are offered by relational databases. The Oracle Spatial package is a part of presentation. The second part of the article contains examples of SQL statements performing typical tasks in GIS systems using selected functions and operators.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące pracy z tzw. mapami cyfrowymi (ang. Digital Maps). Pokazano podstawową funkcjonalność wybranych narzędzi dedykowanych do zarządzania danymi przestrzennymi. Pokazane rozwiązania korzystają z przestrzennych rozszerzeń bazy danych dostępnych w systemie komercyjnym Oracle. Zasady gromadzenia w bazach relacyjnych danych przestrzennych oraz korzystania z nich pokazano w pierwszej części pracy "Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Model danych, zapytania przestrzenne".
EN
In the paper some selected aspects of working with digital maps are presented. A basic functionality of systems dedicated to management of spatial data is shown. Those systems use spatial extensions of commercially available Oracle database. Background information on spatial data in relational databases is presented in the first part of the work: "Spatial Data in Relational Databases. Data Model and Spatial Queries".
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące pracy z tzw. mapami cyfrowymi (ang. Digital Maps) w kontekście wykorzystania do ich obsługi specjalizowanych rozwiązań dostępnych w systemach relacyjnych baz danych. Zademonstrowano rozwiązanie oferowane przez firmę Oracle w postaci pakietu o nazwie Oracle Spatial. Przykłady użytecznych systemów zarządzających danymi przestrzennymi pokazano w drugiej części pracy "Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Wykorzystanie danych przestrzennych i systemy zarządzania danymi przestrzennymi".
EN
In the paper some problems related to digital maps in the context of using classical relational databases were presented. A solution called Oracle Spatial was briefly demonstrated. Some more detailed information as well as some useful solutions of systems for spatial data management was presented in the separated paper entitled "Spatial Data in Relational Databases. Using of Spatial Data and Spatial Data Management Systems".
EN
Paper presents a prototype of a system that allows passengers of public transportation to plan their trips. It is assumed that the user enters information concerning the planned trip (start address, end address and start time) and the system provides (i) description of the most convenient route i.e. one with the minimum number of transfers, the shortest walking distance and possibly the shortest trip time and (ii) a map presenting the route. The system is delivered to the end-user as a mobile application. Mobile devices (cellular phones, smartphones) are oftentimes equipped with a GPS (Global Positioning System) unit. The client's application makes use of the GPS unit so that the users who do not know their exact location can conveniently plan their trips. The system is built up of four programs implemented in Java. Oracle Spatial is used to store, access and analyze spatial data in the system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.