Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 709

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Dania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
5
Content available remote Late Palaeolithic settlement in Denmark - how do we read the record?
80%
EN
Evidently, many questions remain open with respect to the Late Palaeolithic of Denmark, and there is a lot of work still to be done. Major problems result from a severe lack of absolute dating and chronostratigraphical observation. An obvious solution to these problems is more systematic fieldwork. 50 years ago Erik Westerby used systematic prospection and surveying to find the first Late Palaeolithic settlement site in Denmark. We must do the same to locate sites with preserved organic remains.
PL
Wyniki prowadzonych badań uważa się w Danii za uwieńczone sukcesem dopiero wówczas, kiedy zdobyta wiedza wykorzystana zostaje przez rolnictwo w praktyce. O skuteczności rezultatów badań decyduje dobrze zorganizowany system transmisji ich wyników do praktyki. System doradztwa rolniczego w Danii jest dwuszczeblowy i obejmuje Krajowe Centrum Doradztwa oraz Lokalne Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Doradztwo jest zarządzane i finansowane (w około 90%) przez samych rolników, którzy są właścicielami tych ośrodków poprzez członkostwo w Związkach Rolników Duńskich oraz Związkach Posiadaczy Drobnych Gospodarstw Rolnych. Spośród krajów należących do Unii Europejskiej, duński system doradztwa rolniczego uznawany jest jako najlepiej zorganizowany i najbardziej skuteczny w praktyce rolniczej.
EN
Results of agricultural research in Dennmark are considered to be successful not before obtained knowledge has been practically applied in agriculture. The efficiency of research results is ensured by perfectly organized system of their transmission into practice. Double-lovel system of agricultural advisory in Dennmark consists of the National Agricultural Advisory Centre and Local Agricultural Advisory Stations. Agricultural Advisory Service in managed and financed (approximately in 90%) by the farmers. In fact, the farmers associated in the Unions of Danish Farmers and the Union of Small Farm Owners, are themselves the owners of Agricultural Advisory Centre and Stations. Among the ECE countries, Danish system of agricultural advisory is recognized to be best organized and effective in practical activities.
PL
Nowoczesna gospodarka odpadami komunalnymi, uwzględniająca rozwiązania i zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej, jest jednym z głównych problemów, z którymi w najbliższym czasie będą musiały uporać się władze samorządowe w naszym kraju. Dlatego każda okazja wymiany poglądów a także zapoznania się z rozwiązaniami już funkcjonującymi, wzbudza zawsze duże zainteresowanie.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe założenia wdrażanego pod nazwą WASTE 21 programu gospodarki odpadami w Danii z równoczesnym określeniem przewidywanych skutków ekologicznych możliwych do zaobserwowania podczas jego realizacji i po zakończeniu. Wprowadzenie takiego programu było poprzedzone stworzeniem odpowiednich mechanizmów prawnych i prowadzeniem edukacji ekologicznej społeczeństwa. Omówiono gospodarkę odpadami w Polsce w nawiązaniu do modelu duńskiego.
EN
Principles of the WASTE 21 program for waste management currently implemented in Denmark have been presented along with the expected environmental effects during and after program realization. Before the program was implemented, special legal mechanisms were developed and ecological education of the public was carried out. Waste management in Poland has been discussed in the context of the Danish model.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.