Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 475

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
EN
The aim of this article is to bring together issues related to the connection of renewable energy sources to the power grid. The principles of connecting the production sources described in this article apply practically to any renewable source for which the final product is electricity. Recent changes to the Energy Law in micro and small installations have also been considered, as well as the impact of these changes on the connection process.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
14728--14739, CD 6
PL
Artykuł podejmuje tematykę aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Zakres tej analizy obejmuje różne rodzaje i źródła innowacji. Zebrane dane oraz ich usystematyzowanie pozwalają na przeprowadzenie analizy od strony podmiotowej w przekroju sektorowym oraz wielkości przedsiębiorstwa mierzone wielkością zatrudnienia. W zakresie przedmiotowym zakres analizy obejmuje prezentację przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, rodzaje wdrażanych innowacji oraz źródła informacyjne innowacji. Zasób zebranych danych, dotyczących rodzajów innowacji, umożliwia przedstawienie szerszej analizy w przypadku innowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych w polskich przedsiębiorstwach. Dane dotyczące źródeł informacyjnych i zasobów wiedzy pozwalają na przedstawienie ocen przedsiębiorstw w zakresie istotności danego źródła dla firm. Z zestawu prezentowanych danych i ich analizy wynika, że występuje wzrost aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, szczególnie w grupie dużych przedsiębiorstw. Zwiększa się odsetek dużych podmiotów, które wdrożyły innowacje procesowe, organizacyjne i marketingowe. Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zainteresowane są współpracą w strukturze klastrów.
EN
The main subject of following article are innovation activities in polish production and services companies. The scope of the analysisincludes different types and sources of innovation. Broad sellection of data - collected and structured – provide various types of analysis: cross-sectoral, subjective and based on size of the company measured in terms of employment. The objective analysis includes the presentation of innovation companies as well as types of implemented innovation and sources of information for innovation. Sellection of data allows wider presentation of process, organizational and marketing innovations in Polish context. Data about sources of information and knowledge provide presentation of the enterpise in terms of the relevance of particular sources for particular companies. The main conclusion shows that there is an increasement in the innovation activities of Polish companies, especially in the group of large companies. We can also observe increasement of large companies that engaged process, organizational and marketing innovations and cooperation of companies in stuctures known as business clusters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy teoretycznej zintegrowanego poprzeczno-wzdłużnego walcowo-czołowego łożyska hydrostatycznego, w której uwzględniono wpływ prędkości obrotowej na przemieszczenie osiowe wywołane zewnętrzną siłą statyczną. Wyprowadzoną zależność zweryfikowano badaniami doświadczalnymi.
EN
In this paper, the author presents the theoretical analysis of the combined journal and thrust hydrostatic bearings. An attempt has been made to take into account the spindle rotational speed in the analysis of its axial displacement caused by the longitudinal external force. The derived theoretical relationship was verified experimentally using the spindle unit of a grinder with an analytical front support. For the analysed geometric bearing dimensions, the derived dependencies show high compatibility with the results of experimental studies.
EN
The purpose of this study was to develop a model of the dynamic behavior of a hydraulic vehicle double-tube shock absorber. The model accounts for the effects of compressibility, valve stiction, inertia, etc. and can be suitable for use in the analysis on flow-induced pressure fluctuations in the device. The author highlights all major variables to influence the output of the shock absorber, and then proceeds by performing a series of simulations using the developed model. The model is demonstrated to operate well in the large amplitude and low frequency range as well as the small amplitude and high frequency excitation operation regimes. The results are presented in the form of time histories of pressures in each fluid volume of the damper, flow rates through the valves, piston rod acceleration and force. Fast Fourier Transform (FFT) graphs are presented, too, in order to identify the major components of the pressure fluctuation phenomena in the frequency domain.
PL
Celem niniejszej pracy jest zbudowanie modelu dwururowego tłumika hydraulicznego odzwierciedlającego dynamiczne zachowanie zaworu. Stworzony model uwzględnia szereg zjawisk takich jak ściśliwość cieczy, bezwładność, siłę potrzebną do rozsunięcia dwóch równoległych płaszczyzn, pomiędzy którymi znajduje się olej (tzw. siła lepienia) i inne. Pozwala to na symulacje zjawisk dynamicznych i badanie drgań wywołanych przepływem oleju. Zostały uwzględnione wszystkie najważniejsze zmienne wpływające na generowanie drgań. Model działa poprawnie zarówno w niskich, jak i wysokich częstotliwościach. Rezultaty przeprowadzonych symulacji zostały przedstawione w postaci przebiegów czasowych ciśnienia, natężenia przepływu przez zawory oraz przyśpieszenia tłoczyska tłumika. Na wykresach częstotliwościowych widoczne są najważniejsze składowe obserwowanych drgań.
EN
Application of machine learning method for creation of equipment diagnostic model is presented in the paper. Dewater pump working in abyssal mining pump station has been chosen as the illustrative example. In the second section, dewater pumps monitoring system is presented, and necessity of the pump diagnostic model creation is justified. Next sections present application of data clustering algorithm and algorithm of decision trees induction. Methods of reduction the get diagnostic model is also developed. The reduction leads to more legible data models. Results of analysis done for two different type of pumps are presented in the last part of the paper.
EN
The paper presents a critical reconstruction of the problem of representation against a background of the dispute between realists and constructionists. It tries to show that a traditional approach to the representation applied in the frames of both positions needs revision today. On the one hand, it is not possible to limit the application of the category only to the relation of mirroring in the knowledge of the empirical world (as realists believe), on the other, however, the representation should not be completely eliminated from the area of present epistemological investigations ( as constructionists claim). Considering these requirements the author proposes the notion of the representation composed with many units with essential role played by teleological factor. .
PL
W pracy przedstawiono opracowany w Centrum EMAG system komputerowy Hestia, który wspomaga pracowników stacji geofizycznych w kopalniach węgla kamiennego. Głównym zadaniem systemu Hestia jest wspomaganie pracy stacji geofizycznej w kopalniach węgla kamiennego w zakresie automatycznego wykonywania ocen metodami: sejsmologiczną, wierceń małośrednicowych, sumaryczną oraz kompleksową. Poza tym, system pozwala na tworzenie różnorodnych zestawień o bogatych możliwościach konfiguracyjnych.
EN
In the article the HESTIA computer system, supporting geophysical stations of hard coal mines, developed by EMAG Centre, is presented. The main task of the HESTIA is to support the work of geophysical station of hard coal mines in the range of automatic estimation using the seismologic, small-bore drilling, global and complex methods. Furthermore, the system allows to create various sets of great configuration abilities.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.