Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 470

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monokultury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
W badaniach polowych prowadzonych od 1986 roku uprawiono dwa gatunki roślin wrażliwe na następstwo po sobie (pszenica ozima i jęczmień jary). Do określenia składu chemicznego (P, K, Mg, Ca) ziarna i słomy wybrano dwa lata (1993 i 1994 różniące się przebiegiem warunków klimatycznych. Rok 1993 można zaliczyć pod względem opadów (400 mm) do lat suchych, a rok 1994 (ponad 700 mm) do lat mokrych. Analizując wpływ nawożenia organiczno-mineralnego oraz uprawy w monokulturze badanych roślin na zawartość składników mineralnych można stwierdzić, że czynniki te tylko w niewielkim stopniu modyfikowały mineralną kompozycję ziarna i słomy. O koncentracji fosforu i potasu w ziarnie obu zbóż decydował przebieg warunków klimatycznych w poszczególnych latach. Natomiast zawartość Mg i Ca jest cechą genetyczną danej rośliny.
EN
Two species of crops (winter wheat and spring barley, sensitive to reciprocal aftereffect, have been grown in field experiments since 1986. Two years, 1993 and 1994, different in the climatic conditions, were chosen to assess the chemical composition (P, K, Mg and Ca) of grain and straw. The year 1993 was dry (400 mm of rainfall) while 1994 was wet (over 700 mm of rainfall). Assessment of the effect of the organic-mineral fertilization and cultivation of monoculture showed that both factors resulted in very weak modification of the mineral composition of grain and straw. Concentration of phosphorus and potassium in the grain of both cereals depended on the weather conditions in each year. The levels of Mg and Ca, on the other hand, were genetically conditioned.
PL
Badano skład gatunkowy zespołów grzybów w glebie pozakorzeniowej i rizosferowej buraka cukrowego uprawianego w trzech różnych zmianowaniach: 6-polowym, 3-polowym i w 17-letniej monokulturze. Grzyby izolowano stosując metodę 10-krotnych rozcieńczeń glebowych. Zespoły grzybów w glebie pod uprawą buraka cukrowego, swoiste dla zmianowania i monokultury, różniły się przede wszystkim stosunkami ilościowymi poszczególnych gatunków. W glebie pozakorzeniowej monokultury występowało średnio dwukrotnie więcej grzybów z rodzaju Fusarium niż w zmianowaniu. W glebie przy stosowaniu zmianowania 6-polowego najliczniej reprezentowane były grzyby z rodzaju Penicillium, których udział w zmianowaniu uproszczonym i w monokulturze był o wiele niższy. Skład mykoflory rizosfery zmieniał się wraz z rozwojem rośliny. W rizosferze siewek dominowały grzyby z rodzajów: Penicillium, Mortierella lub Gliocladium. Natomiast w późniejszych stadiach rozwojowych zaobserwowano najwyższy udział grzybów z rodzaju Fusarium.
EN
The effects of different crop rotations on the composition of microfungal community in the root- free and rhizosphere soil of sugar beet were studied. Soil samples were taken from lield plots of long-term experiment on crop rotations. Sugar beet has been grown in rotations with other crops and monoculture for 17 years. Microfungi were recovered by plating soil dilutions. Composition of microfungal communities of non-rhizosphcre was related to the cropping practices and the season of the year. The differences were quantitative rather than qualitative. Fusarium spp., mostly F. oxysporum and F. culmorum were isolated much more frequently from the soil of monoculture than from crop rotation field soil. The reverse situation was observed in case of Penicillium and other fungi. The composition of rhizosphere soil mycollora significantly varied at different growth stage of sugar beet. The seedlings rhizosphere was dominated by genera: Penicillium, Mortierella or Gliocladium. During plant growth their population decreased. The Fusarium species were the most frequently isolated fungi from the rhizosphere soil of mature plants.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.