Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 202

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  owies nagoziarnisty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
Based on the results from a three-year field trial the effect of preplant nitrogen, sowing date, weeding method, method of second nitrogen application, and micronutrients application on growth, development, yield and crop quality was estimated. The experiment crop was naked oats cv. Akt. The increase of pre-plant nitrogen rate from 40 to 70 kg N•ha-1 resulted in 16% grain and protein yield increase. It was found that the yield of oats from delayed sowing date was by 11% lower compared to early date. Delayed sowing favourably affected protein content. Compared to mechanical weeding application of herbicides caused yield increase by 250 kg grain•ha-1. Application of the second nitrogen rate to the soil (30 kg N•h-1) resulted in a grain yield increase by 8% and a protein content increase by 0.6% compared to foliar nutrition (7 kg N•h-1). No effects of micronutrients application on yield and quality of grain were found.
EN
Field experiment conducted on Lipnik experimental farm near Stargard Szczeciński in 2000-2001 on light sandy soil comprised 2 oat cultivars (Akt - naked form and Bajka-hulled form), 4 nitrogen fertilization doses (40 (40 + 0), 60 (40 + 20), 80 (40 + 40) and 100 (50 + 50) kg N·ha⁻¹) and 2 sulphur fertilization variants (without sulphur, 40 kg S·ha⁻¹). The following traits were estimated: yield of hulled and hulless grain, number of plants per m², number of panicles per m², numbers of grains per panicle, weight of 1000 grains, harvest index and biological yield. Increase of fertilizer dose from 40 to 80 N kg·ha⁻¹ increased grain yield on average by 0,28 t·ha⁻¹. Further increase did not affect the grain yield. There was no different reaction of naked and hulled culivar on nitrogen fertilization. Increase of nitrogen fertilization increased the number of panicles per m² in 2000, and number grains per panicle in 2001. Weight of 1000 grains decreased as affected by fertilization in both years of experiment. Application of sulphur fertilization showed no effect on grain yield and yield components. Grain yield of hulled cv. Bajka was higher than the naked cv. Akt by 1.8 t·ha⁻¹. Grain yields of both cultivars (without hull) were similar in 2001 while in 2000 the yield of cv. Akt was lower mainly because of very small number of grains per panicle.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzone w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku k. Stargardu Szczecińskiego w latach 2000-2001 na glebie kompleksu żytniego dobrego obejmowało dwie odmiany owsa (Akt - forma nieoplewiona i Bajka - oplewiona), 4 dawki nawożenia azotowego: 40 (40 + 0); 60 (40 + 20); 80 (40 + 40) i 100 (50 + 50) kg N·ha⁻¹ oraz 2 warianty nawożenia siarką (bez siarki, 40 kg S·ha⁻¹). Określono plon ziarna z łuską i bez łuski, liczbą roślin po wschodach, liczbę wiech na m², liczbę ziaren z wiechy, masę 1000 ziaren oraz indeks plonowania i plon biologiczny. Owies reagował wzrostem plon przy zwiększeniu dawki od 40 do 80 N kg·ha⁻¹. średnio o 0,28 t·ha⁻¹. Dalsze zwiększenie dawki pozostało bez wpływu na plon ziarna. Nie stwierdzono zróżnicowanej reakcji odmiany nieoplewionej i oplewionej na nawożenie azotem. Zwiększenie nawożenia azotem spowodowało w 2000 roku wzrost liczby wiech na m², a w 2001 roku liczby ziaren w wiesze. Masa 1000 ziaren zmniejszała pod wpływem nawożenia się w obu latach badań. Zastosowanie nawożenia siarką nie miało wpływu na plon ziarna i komponenty plonu. Plon ziarna odmiany oplewionej Bajka był wyższy od plonu odmiany nieoplewionej Akt średnio o 1,8 t·ha⁻¹. Plony obu odmian (bez łuski) w 2001 roku były podobne, a w 2000 roku plon odmiany Akt był niższy, głównie na skutek bardzo małej liczby ziaren w wiesze.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania ziarna owsa w diecie człowieka. Analizowano skład chemiczny i zawartość makro- i mikroelementów w ziarnie dwóch form owsa oplewionego i nieoplewionego. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że ziarno owsa nieoplewionego charakteryzowało się bardziej korzystnym składem chemicznym niż ziarno owsa oplewionego. Posiadało wyższą zawartość białka, tłuszczu a także bezazotowych związków wyciągowych. Owies nieoplewiony charakteryzował się wyższą zawartością potasu, wapnia, magnezu i sodu, natomiast owies oplewiony zawierał więcej potasu i żelaza
EN
The paper presents possible uses of oats in human diet. It analyses the chemical composition and the content of macro- and microelements in grains of hulled and unhulled oats. Based on the analysis, it was proven that unhulled oat has a more advantageous chemical composition than hulled oat. It contains more protein, fat and nitrogen-free extracts. Unhulled oat is characterised by a higher potassium, calcium, magnesium and sodium content, whereas hulled oat contains more potassium and iron.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.