Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fizyka statystyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Statistical Physics Applied to Practical Problems [Ze zjazdów i konferencji]
100%
|
2000
|
tom T. 51, z. 2
98-99
PL
W dniach 19-22 maja 1999 r. na Politechnice w Budapeszcie odbyło się pod auspicjami Sekcji ds. Nauki NATO Naukowe Spotkanie Robocze (Advanced Research Workshop) poświęcone zastosowaniu metod i aparatu teoretycznego fizyki statystycznej do rozwiązywania praktycznych problemów w intensywnie rozwijających się w końcu XX w. dyscyplinach, jak np.: biologia i medycyna, ekologia, geologia, informatyka, technologia chemiczna i elektronowa, jak również w bardziej "egzotycznych" w pojęciu zastosowań fizyki działach, jak ekonomia, finanse czy też nauki społeczno-polityczne.
2
Content available remote 36. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej [Ze zjazdów i konferencji]
100%
|
2000
|
tom T. 51, z. 4
214-214
PL
W dniach od 11 do 19 lutego 2000 r. odbyła się w Lądku Zdroju 36. Zimowa "Karpacka" Szkota Fizyki Teoretycznej zorganizowana przez Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (G. Kondrat, Z. Koza, K. Sznajd-Weron i A. Pękalski - dyrektor Szkoły). Tematem była "Egzotyczna fizyka statystyczna" , czyli zastosowania fizyki statystycznej w ekonomii, finansach, biologii, socjologii i organizacji ruchu drogowego. Dłuższe serie wykładów mieli H.E. Stanley (Boston, USA), J.-P. Bouchaud (Paryż, Francja), M. Ausloos (Liege, Belgia), M. Kurzyński (Poznań), S. Moss de Oliveira (Rio de Janeiro, Brazylia), S. Galam (Paryż) oraz A. Schadschneider i D. Stauffer (Kolonia, RFN), Oprócz serii wykładów wprowadzających do egzotycznej fizyki statystycznej odbywały się też krótsze seminaria dotyczące bardziej szczegółowych problemów.
3
Content available remote Fizyka statystyczna w pracach Einsteina do roku 1905
100%
|
|
tom T. 56, z. 6
244-246
EN
The three papers on the statistical description of thermal equilibrium published by Albert Einstein in the years 1902-1904 in Annalen der Physik are reviewed.
4
Content available remote Z pogranicza fizyki cząstek i fizyki statystycznej
100%
|
1999
|
tom T. 50, z. 4
169-174
EN
The way in which the Bose-Einstein statistics and Einstein condensation manifest themselves in multiparticle production in high-energy collisions is discussed.
5
Content available remote XVIII Sympozjum Maksa Borna [Ze zjazdów i konferencji]
80%
PL
W dniach 22-25 września 2003 r. odbyło się w Lądku Zdroju XVIII Sympozjum Maksa Borna "Fizyka statystyczna poza fizyką" zorganizowane przez Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzięły w nim udział 53 osoby z dziewięciu krajów. Tegoroczne sympozjum poświęcone było zastosowaniom metod fizyki statystycznej w biologii, medycynie, socjologii, ekonomii i meteorologii.
6
Content available remote Wspomnienia. Marek Cieplak (1950-2021). Fizyka i pasja
80%
PL
Marek Cieplak, kierownik Środowiskowego Laboratorium Fizyki Biologicznej w Instytucie Fizyki PAN, odszedł 31 grudnia 2021 roku, po heroicznej walce z nowotworem szpiku kostnego.
7
Content available remote Nowy podręcznik Huanga [rec.]
80%
|
|
tom T. 58, z. 3
138-139
PL
Recenzja książki: Kerson Huang - Podstawy fizyki statystycznej, tłum. Magdalena Załuska-Kotur, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 260.
8
Content available remote Roman Stanisław Ingarden (1920–2011)
80%
9
Content available remote Zastosowania procesów stochastycznych [Ze zjazdów i konferencji]
70%
|
|
tom T. 54, z. 3
131-132
PL
W dniach 21-23 maja 2002 r. odbyło się w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy międzynarodowe sympozjum z fizyki statystycznej "Stochastic Processes Applied to Complex Systems: Computational Endeavors vs Conceptual Frontiers". Było ono poświęcone zastosowaniu procesów stochastycznych w zagadnieniach fizykochemicznych, biofizycznych i pokrewnych, w których główną rolę odgrywają takie cechy, jak złożoność, nieliniowość czy też losowy charakter analizowanego procesu. Rozwiązania zagadnień ujętych w tematyce Sympozjum mają praktyczne zastosowanie w nanotechnologii, mikroelektronice, inżynierii materiałowej i biotechnologii molekularnej. W Sympozjum uczestniczyło grono badaczy z Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Belgii, Stanów Zjednoczonych i Polski, uprawiających wymienione dziedziny nauki i techniki.
10
Content available remote Teoria skalowania i układy nieuporządkowane [Ze zjazdów i konferencji]
70%
|
2000
|
tom T. 51, z. 6
321-323
PL
W dniach 13-14 kwietnia 2000 r. w auli Langevina Ecole Superieure de Physique et Chimie Industrielles w Paryżu odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Naukowe (International Workshop on Scaling and Disordered Systems) poświęcone teorii skalowania i jej zastosowaniom w układach nieuporządkowanych, tj. ciągle żywo rozwijającej się dziedzinie z pogranicza fizyki statystycznej i fizyki materii skondensowanej oraz innych dyscyplin naukowej aktywności fizyków, jak np. kosmologia, chemia i biologia, genetyka, a także ekonomia i polityka.
|
|
tom Vol. 61, nr 5
286--289
EN
Marian Smoluchowski (1872-1917) was an eminent physicist of international renown. His research in the field of the Kinetic Theory of Matter (e.g. the Brownian motion) contributed to strengthen the nuclear science. He is considered a pioneer of the statistical physics. Childhood and the years of study he spent in Vienna. From an early age, he was associated with mountains and was a prominent mountaineer. Along with his brother, Tadeusz, he climbed many unclimbed peaks in the Eastern Alps: Dolomites, Ortler group and Hohe Tauern. Those achievements passed into the history of Alpine mountaineering. In addition to sports and aesthetic aspects (he painted mountain landscapes), Smoluchowski found his scientific inspirations in the mountains. He was interested in the mechanics of tectonic movements and joined the discussion on the concepts concerning the nappe structure of orogens at the beginning of the 20th century (1909). Research on the physicalfoundations of tectonic movements in the Tatra Mountains, that he planned to undertake, was thwarted by the outbreak of World War I in 1914, and his premature death in 1917.
12
Content available remote Polish physicists and the progress in physics (1870‒1920)
41%
EN
The Polish-Lithuanian Commonwealth lost independence in 1795 and was partitioned among her three powerful neighbours: Austria, Prussia and Russia. The two old Polish universities in Cracow and Lvov enjoyed relatively liberals laws in the Austrian partition. It was there that Polish physicists (Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski, Marian Smoluchowski, Władysław Natanson, Wojciech Rubinowicz, Czesław Białobrzeski, and others) made most important discoveries and original contributions. There was no possibility of career for Poles living in the oppressive Russian and Prussian partitions where even the use of Polish language was forbidden in schools. Thus many bright Polish students such as e.g. Kazimierz Fajans, Stefan Pieńkowski, Maria Skłodowska, and Mieczysław Wolfke, went abroad to study in foreign universities. In spite of unfavourable conditions under which they had to live and act in the period 1870‒1920, Polish scholars were not only passive recipients of new ideas in physics, but made essential contributions to several fields such as e.g. cryogenics, electromagnetism, statistical physics, relativity, radioactivity, quantum physics, and astrophysics.
PL
Rzeczpospolita Obojga Narodów straciła niepodległość w 1795 r. i została podzielona między trzech potężnych sąsiadów: Austrię, Prusy i Rosję. Dwa stare polskie uniwersytety w Krakowie i Lwowie mogły działać w stosunkowo liberalnych stosunkach w zaborze austriackim. Właśnie tam fizycy polscy (Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski, Marian Smoluchowski, Władysław Natanson, Wojciech Rubinowicz, Czesław Białobrzeski i inni) dokonali największych i najbardziej oryginalnych odkryć. W represyjnych zaborach pruskim i rosyjskim, w których język polski był nawet zabroniony w szkołach, nie było możliwości kariery naukowej dla Polaków. Z tego powodu wielu zdolnych polskich studentów, jak Kazimierz Fajans, Stefan Pieńkowski, Maria Skłodowska czy Mieczysław Wolfke emigrowało, by studiować zagranicą. Mimo niesprzyjających warunków, w jakich przyszło im żyć i działać w okresie 1870‒1920, uczeni polscy nie byli tylko biernymi odbiorcami nowych idei w fizyce, ale wnieśli znaczący wkład do wielu dziedzin, jak np. kriogenika, elektromagnetyzm, fizyka statystyczna, teoria względności, promieniotwórczość, fizyka kwantowa i astrofizyka.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.