Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 133

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konserwacja zabytków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Przekształcenia i odbudowa Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
100%
PL
Przedstawiony poniżej zarys dziejów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie obejmuje dwa ostatnie okresy jego egzystencji, charakterystyczne ze względu na zmiany jakie następowały w jego roli i sposobie wykorzystania oraz w jego architektonicznym obrazie. Pierwszy z nich to okres zmian jakie nastąpiły po wygaśnięciu dynastii książęcej Gryfitów, zakończonej śmiercią w 1637r. jej ostatniego przedstawiciela, którym był Książe Bogusława XTV. Drugi to okres jego odbudowy, jaki nastąpił po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej i po przejęciu w lipcu 1945 r. Miasta Szczecina przez władze polskie, co nastąpiło na mocy międzynarodowych traktatów określających nowe powojenne granice Rzeczypospolitej Polskiej.
7
Content available remote Hipotetyczna analiza średniowiecznego planu miasta w Kostrzynie nad Odrą
80%
EN
Laser cleaning used for renovation of historical monuments is considered from the point of view of application capabilities and features important for conservators. For the Nd:YAG laser which is most commonly used in restoration studies the main characteristics indicate that a variety of materials can be efficiently surface-cleaned. The cleaning process can be precisely controlled by means of additional diagnostic techniques. In order to estimate the economic factors of laser application the expenses due to investment, exploitation and also labour costs are discussed and compared with their counterparts characteristic for conventional restoration techniques.
EN
Deciphering historical documents, faded throughout the centuries, has been one of the problems in conservation, which still remains unsolved. It refers especially to documents written by means of ferric-gallic acid ink which was used in the past as a writing material. Its permanence decreases in the course of time and we deal with the phenomenon of text disappearance and paper damage in the parts where it was used. Using precious diary of Leonard Niedźwiedzki as an example, scientific work on the possibility of deciphering illegible fragments by means of electromagnetic radiation in various ranges has been undertaken. The latest techniques provided by Swiss equipment DOCUCENTER 3000, made by PROJECTINA, have been applied. The disappearing text was analyzed against different levels of luminescence. Due to the application of proper filters the intensity of luminescence was automatically registered. Computer processing of the registered picture allowed for the enforcement of the parts of the text illegible or hardly noticeable in the daylight. The above method makes it possible to reconstruct a historical text without the application of chemical reagents and consequently without damaging its structure. The method can be used with historical documents in ferric-gallic ink.
EN
The problem of novel, radiation techniques in artwork conservation, analysis and diagnostics is considered on the basis of thematically associated, European and pan-European R&D programs. It is shown, that since several years numerous projects covering a broad range of research topics which are of common interest for conservators and scientists have been successfully realized and also next ones have been initiated recently. Examples of programs such as the V FP, Eureka, COST and selected thematic actions are given and advantages due to participation of polish interdisciplinary groups are discussed. The conclusion on the role of radiation techniques in the conservator's practice indicates that these techniques should be considered as complementary ones rather than competitive.
EN
In curricula of studies at the Faculty of Architecture, Technical University, Warsaw from its beginings datin back to 1915 up to the present day has been included as subject the conservation of monuments with a total of ab,out 30 hours of lectures in the course of the fourth year. These lectures have as their general purpose to make the fu tu re architect fam'iliar with problems of conservation of monuments and also with those connected with their adaptation to requirements of modern life. A specialized training in this field is being conducted within the Faculty in form of post-graduaUon courses of conservation which have been made accessible not ,only for architects but also for those representing other disciplines and through their everyday professional work linked with problems of monument protection. ,The curriculum of this two-year course covers the following lines: theory of conservation of monuments, h'istory of building a rt in Poland, methodology of investigations, survey and photographic records, technical problems involved in conservation of monuments, the scope of restorers work, revaluation of historical centres of towns, landscape protection, legal and organizational problems. The above courses have been started in 1970 and it is likely that their curriculum will be subjected to some modifications as a result of experiences gathered.
16
Content available Zastosowanie termografii w konserwacji zabytków
80%
PL
W pracy przedstawiono podstawy i zastosowania termowizji w konserwacji zabytków. Opisano podstawy metody termowizji pasywnej i aktywnej do wykrywania defektów i identyfikacji struktur wielowarstwowych. Przestawiono system i oprogramowanie do rejestracji i przetwarzania obrazów. W programie zaimplementowano analizę częstotliwościową, która zapewnia przedstawienie sekwencji termogramów w postaci amplitudy i fazy. Pozwala to na lepszą interpretacę warstw złożonych struktur oraz łatwe wykrywanie defektów. Jako przykład w pracy przedstawiono wyniki badań termograficznych kościoła na zamku w Malborku.
EN
Abstract - Applications of passive and active thermovision for conservation of monuments, especially architectural ones are presented in the paper. Basis of lock-in thermovision with the details of the system for nondestructive testing are described. The dedicated computer program has been created for image recording and processing. The function of frequency analysis is implemented in the program, allowing the display the sequence of images by its amplitude and phase. It give significant improvement of defects or multilayer structure interpretation. An example of application of this new measurement technique for investigation of the church in the castle of Malbork illustrates the presented method.
PL
Dzieła sztuki stanowią ważną część naszej kultury, a zainteresowanie nimi sięga bardzo odległych czasów. Konserwacja zabytków dziedzictwa kulturowego przez wiele lat opierała się na prostych metodach fizyko-chemicznych, jednak wszystkie miały ograniczoną penetrację do wnętrza obiektów. Z tego też względu chemicy konserwatorzy poszukiwali metod ratowania zniszczonych dzieł, pozostawiających obiekt w nienaruszonym stanie. Wykorzystanie promieniowania jonizującego w tym celu to interesująca alternatywa dla tradycyjnych metod walki z bakteriami, pleśniami i insektami oraz dla polepszenia wyglądu zniszczonych już obiektów. W przypadku, kiedy przedmiot jest w bardzo złym stanie, ostatnią deską ratunku okazuje się być radiacyjna konsolidacja, pozwalająca na jego odnowienie, a do walki z pasożytami konieczne jest użycie radiacyjnej dezynfekcji i dezynsekcji. Problem pojawia się wówczas, gdy zagrożone są zbiory znaczące historycznie, kiedy duża ilość artefaktów musi zostać poddana wyjałowieniu. W tym momencie czas odgrywa ważna rolę, czy uda się uratować muzealne zabytki?
PL
W artykule przedstawiono proces kształtowania się polityki konserwatorskiej w Polsce w okresie międzywojennym XX w. oraz w Republice Litewskiej w ramach funkcjonowania Związku Radzieckiego, a także po jego rozpadzie, w latach 90-tych XX w. Ukazano wybrane zagadnienia z dziedziny ochrony zabytków w odniesieniu do najciekawszych obiektów Wilna i Trok. Przedstawiono historię prac konserwatorskich przeprowadzonych w najważniejszych kościołach Wilna i Zamku w Trokach, a także zamierzenia wiodące do odtworzenia wileńskiego Dolnego Zamku.
EN
This article introduces the development process of a policy for architectural conservation in Poland between the Wars as well as in the Republic of Lithuania during the Soviet period and after the collapse of the Soviet Union in the 90s. It covers selected problems in preservation of historic monuments with reference to the most significant buildings of Vilnius and Trakai. It also presents the records of architectural conservation of the most important churches of Vilnius, the Trakai Castle as well as an attempt to reconstruct the Vilnius Lower Castle.
PL
W pracy przedstawiono współczesne metody pomiaru deformacji zabytkowych konstrukcji budowlanych. Przykłady obejmują badania własne prowadzone w kościele św. Jana w Gdańsku, oraz badania innych Autorów. Umożliwiło to omówienie różnych laserowych metod i układów pomiarowych m.in. z detektorami położenia PSD i czujnikami światłowodowymi.
EN
Presented in the paper an overview of the nowadays methods of the deformation measurements of historical monuments is based on the authors' research in St. John's church in Gdańsk as well as on the other publications. There are presented various laser measurement techniques and sensors including application of position sensing detectors (PSD) and fibre optics sensors.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.