Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 172

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Coraz częstsze posiadanie własnych środków finansowych, samodzielna realizacja zakupów, włączanie się w zakupy rodzinne sprawiają, iż dzieci i młodzież stają się coraz bardziej aktywnymi uczestnikami procesów rynkowych. Kreują odrębny segment, stając się ważnym odbiorcą produktów i usług oraz adresatem specjalnie konstruowanych przez przedsiębiorstwa działań marketingowych. Młodzi konsumenci stanowią jednak grupę niejednorodną, a czynnikami, które znacznie różnicują ich aktywność rynkową, zachowania czy preferencje są m.in. wiek, płeć, pochodzenie, zainteresowania. Celem artykułu było scharakteryzowanie różnych aspektów aktywności młodzieży, m.in. zainteresowań, ról, jakie pełnią w procesie zakupu czy też racjonalności zachowania i postępowania na rynku.
EN
This article is presenting chosen results of research concerning the market activity of young consumers. It is showed, among others, that the young consumer in the past years, under the influence of the number of supporting factors had undergone the distinct transformation from passive into the more and more active participant of market processes. Time free from compulsory work is organizing by young people itself usually for entertainment, meetings with friends, the small shopping. The majority ofpurchase decisions related to cheaper post -primary goods is realized independently, although in their market behaviors also a great influence of advisory and accepting individuals is visible, mainly of2parents and people in the same age.
4
Content available Popularność "żywności wygodnej"
100%
PL
Wraz ze zmieniającym się stylem życia konsumentów, wzrostem wartości czasu poświęcanego na przygotowywanie posiłków czy polepszaniem się standardu życia części społeczeństwa, większego znaczenia w odżywianiu nabierają produkty szybkie i wygodne w przygotowaniu. O popularności tej grupy żywności świadczą także: jej łatwa dostępność, duża różnorodność oraz walory związane z krótką obróbką kulinarną.
EN
The article describes the origins and essence of convenience food, its classifications, and consumer opinions and attitudes. It was concluded that, despite the universality and the unflagging popularity of convenience foods, there is the view that users of this category of products have very different levels of knowledge about its nature and nutritional value and health. Contemporary consumers strongly and positively perceive it, show great knowledge of different types and attributes. Though, the most important reasons are connected with the fact that they come back home late due to their absorbing work and have no time for food preparation. Thus convenience food is easy and fast. The availability of a wide and diverse offer is also very significant.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących modeli żywienia w poznańskich gospodarstwach domowych. Badania ankietowe przeprowadzono w 2000 r. na próbie 600 gospodarstw, osób zamieszkujących Poznań. Obejmowały one szeroko pojęte zachowania konsumpcyjne.
EN
This paper presents results of researche related to consumption models in Poznań households. Questionnaire were provided in the year 2000 on a sample of 600 households in Poznań. The research was oriented fowards consumer behaviour.
EN
Mostly positive changes in consumption realisation conditions in previous 10 years and also changing consumer and his behaviour made a revolutionary changes in food consumption patterns. Provided analysis of food consumption showed the general tendency for decreasing unit consumption of food and changes in its structure. The main objective of this paper was showing particular aspects of food consumption and household consumption behaviours in the nineties.
PL
Niniejsze opracowanie prezentuje istotę, mechanizmy i cechy komunikacji marketingowej skierowanej do segmentu dziecięco-młodzieżowego. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę przekazów reklamowych transmitowanych do młodego odbiorcy. Wskazano m.in., iż nastoletni konsumenci stają się coraz bardziej wymagającymi uczestnikami rynku, mającymi ścisłe sprecyzowane oczekiwania. Przedsiębiorstwa z kolei dzięki powszechnemu rozwojowi nowoczesnych technologii, mogą sprostać temu zadaniu, stosując w procesach komunikacyjnych różnorodne instrumenty, które dotrą do docelowych fragmentów rynku. Aby jednak komunikacja spełniła swoje funkcje, należy dokładnie poznać jej adresata i zadbać o to, aby informacja została właściwie rozkodowana i zinterpretowana.
EN
This paper presents the essence, mechanisms and characteristics of marketing communication directed to a segment of children and youth. Particular attention was paid to specific of advertising messages transmitted to the young audience. It was showed, among the other, that teen consumers are becoming more demanding market participants, having closely defined expectations. Enterprises, in turn, the widespread development of modern technologies, can meet this challenge by using a variety tools in communication processes, and that reach target market parts. However, communication has fulfilled its function, be sure to know the young consumer and make sure that the information has been properly decoded and interpreted.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.