Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ASON
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
ASON (Automatic Switched Optical Network) is a concept of optical network recommended in G.8080/Y.1304 by ITU-T. Control Plane of this network could be based on GMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switching) protocols. This solution, an ASON control plane built on GMPLS protocols is named ASON/GMPLS. In the paper, we decompose the control plane problem and show the main concepts of ASON network. We propose a hierarchical architecture for ASON with hierarchical routing and structures of information needed to control the transport plane. The structure of LRM (Link Resource Manager) is presented for providing topology and status information of transport plane. We also propose a simulation model using OMNeT++ simulator for implementation of hierarchical control plane to check its functionality.
PL
ASON (Automatic Switched Optical Network) to koncepcja automatycznie komutowanej sieci optycznej określonej zaleceniem ITU-T G.8080/1304. Płaszczyzna sterowania tej sieci może być oparta o protokoły architektury GMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switching). Takie rozwiązanie może być nazwane ASON/GMPLS. W artykule skupiono się na dekompozycji zagadnienia płaszczyzny sterowania, przedstawiono koncepcję modelu ASON/GMPLS. Zaproponowano hierarchiczną architekturę płaszczyzny sterowania przy wykorzystaniu metod rutingu hierarchicznego. Zaprezentowano przykładowe struktury informacji konieczne na potrzeby realizacji płaszczyzny sterowania ASON/GMPLS. Zaproponowano środowisko do realizacji symulacji zaprezentowanego modelu.
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z wprowadzaniem inteligentnych sieci optycznych. Omówiono ograniczenia istniejących sieci optycznych, a następnie korzyści z wprowadzenia płaszczyzny sterowania dla operatorów optycznych sieci transportowych i ich klientów, obejmujących m.in. operatorów sieci IP. Zestawiono wymagania w stosunku do płaszczyzny sterowania i sposoby jej realizacji.
EN
Fundamental issues concerning introduction of intelligent optical net-works are presented. Limitations of existing optical networks as well benefits to network operators and their clients from the introduction of the control plane are discussed. Control plane requirements and implementation methods are enumerated. Standard reference models and interfaces of intelligent optical networks are presented.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia rozwoju optycznych sieci transportowych obejmujące problemy standaryzacji oraz inżynierii ruchu. Poświęcono też uwagę koniecznym zmianom w architekturze sieci, sterowaniu i zarządzaniu oraz zagadnieniom nowych komponentów transmisji.
EN
Some aspects for optical transport networking are presented including standardization issues and traffic engineering. A focus is also put on network architecture and management/control issues as well as new components and transmission aspects.
EN
The paper presents the ASON/GMPLS architecture realized in the Department of Teleinformation Networks at Gdańsk University of Technology based on the FSP 3000R7 ADVA Optical Networking platform. The FSP 3000R7 is a high-performance WDM networking system with GMPLS control plane for bidirectional transmission of optical signals. The system uses a modular structure which enables a flexible upgrade of capacity and functionality. The authors have made an effort to implement ASON/GMPLS architecture based on Fiber Service Platform with GMPLS control plane (FSP 3000R7). The ASON/GMPLS architecture is realized according to actual standards and recommendation. in the paper ASON/GMPLS architecture, Fiber Service Platform with GMPLS control plane and ASON/GMPLS implementation of laboratory testbed are presented. The details of implementation are briefly described. Moreover functional test results are presented.
PL
W artykule przedstawiono testową architekturę sieci ASON/GMPLS zrealizowaną w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych Politechniki Gdańskiej z wykorzystaniem urządzeń FSP 3000R7 firmy ADVA Optical Networking. Urządzenia FSP 3000R7 to odznaczające się dużą wydajnością systemy optyczne DWDM z płaszczyzną sterowania GMPLS przeznaczone dla dwukierunkowej transmisji sygnałów optycznych. Modułowa budowa systemu umożliwia elastyczne zwiększanie pojemności i funkcjonalności systemu. Podjęto próbę realizacji architektury ASON/GMPLS na optycznych systemach DWDM z płaszczyzną sterowania sieci GMPLS, wykorzystując rozwiązania urządzeń FSP 3000R7. Kierowano się aktualnymi wytycznymi i zaleceniami dla architektury sieci ASON/GMPLS. Przedstawiono architekturę sieci ASON/GMPLS zgodną z aktualnymi zaleceniami, system optyczny z płaszczyzną sterowania sieci GMPLS FSP 3000R7, jak również testową sieć laboratoryjna zbudowaną z użyciem sprzętu FSP 3000R7. Dokonano zwięzłego opisu propozycji realizacji ASON/GMPLS z zastosowaniem urządzeń FSP 3000R7, a także przedstawiono wyniki testów funkcjonalnych.
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy rezerwacji zasobów w architekturze sieci ASON/GMPLS, która spełnia wymagania nowoczesnych sieci optycznych, a jednocześnie umożliwia sterowanie siecią z gwarancją jakości usług. W artykule porównano dwa mechanizmy rezerwacji zasobów z gwarancją jakości i podejściem typu POOL. Efektywność prezentowanych mechanizmów zweryfikowano metodą symulacji komputerowej w środowisku OMNeT++.
EN
The authors present resource reservation mechanisms in ASON/GMPLS network architecture, which fulfills the requirements of modern optical networks and allows to control the network with required quality of service. In the paper two resource reservation mechanisms with a quality guarantee and POOL approach are compared. The effectiveness of which has been verified by computer simulation in the OMNeT ++ environment.
PL
W artykule przedstawiono problem sterowania wielodomenową siecią optyczną z hierarchiczną strukturą płaszczyzn sterowania. Autorzy proponują wykorzystanie koncepcji sieci ASON/GMPLS, która spełnia wymagania nowoczesnych sieci optycznych, a jednocześnie umożliwia sterowanie wielodomenową siecią z gwarancją jakości usług. W artykule zaproponowano algorytm sterowania z gwarancją jakości, którego efektywność zweryfikowano metodą symulacji komputerowej w środowisku OMNeT++.
EN
The paper regards the problem of the control of multidomain optical network with hierarchical control plane structures. The authors propose the hierarchical ASON/GMPLS control plane architecture, which fulfills the requirements of modern optical networks and allows to control the multidomain network with requirement quality of service. The paper proposes a control algorithm with a quality guarantee, the effectiveness of which has been verified by computer simulation in the OMNeT ++ environment.
7
71%
EN
It is assumed that demands of information society could be satisfied by architecture ASON/GMPLS comprehended as Automatically Switched Optical Network (ASON) with Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) protocols. Introduction this solution must be preceded by performance evaluation to guarantee society expectations. Call and connections times are in ASON/GMPLS architecture important for real-time applications. Practical realization is expensive and simulations models are necessary to examine standardized propositions. This paper is devoted to the simulation results of ASON/GMPLS architecture control plane functions in OMNeT++ discrete event simulator. The authors make an effort to explore call/connection set-up times, connection release times in a single domain of ASON/GMPLS architecture.
EN
Measurements of performance have always been crucial for the evaluation of telecommunication systems, especially for implementation of network control elements responsible for connection handling which regards to bandwidth reservation, modification and release. That problem also arises in the Automatically Switched Optical Network/Generalized Multiprotocol Label Switching (ASON/GMLPS) architecture, which is considered as one of the components of Next Generation Network (NGN). The European Telecommunications Standards Institute (ETSI) proposed a universal methodology of telecommunication control elements performance measurements, which can be also adopted to investigation of an ASON/GMPLS connection control layer. In this paper the application of the ETSI measurements methodology with regard to ASON/GMPLS performance is described. The implementation of a laboratory testbed as well as executed performance measurements according to the ETSI methodology and their results are presented.
9
71%
EN
For the last decades huge efforts of telecommunication, Internet and media organizations have been focusing on creating standards and implementing one common network delivering multimedia services - Next Generation Network. One of the technologies which are very likely to be used in NGN transport layer is ASON/GMPLS optical network. The implementation of ASON/GMPLS technology using open source software and its results are the subject of this paper. The ASON/GMPLS architecture and its relation to the proposed ITU-T NGN architecture are described. The concept, functional structure and communication among architecture elements as well as the implementation of laboratory testbed are presented. The results of functional tests confirming proper software and testbed operation are stated.
EN
The paper regards the problem of ASON/GMPLS performance in condition of wavelength and without wavelength conversion. The authors present influence analysis in condition of wavelength and non-wavelength conversion on the ASON/GMPLS control plane performance represented by mean Connection Set-up Time E (CST) and request loss probabilities. The offered traffic to the transport layer and request intensity have been changed for evaluation process. The influence analysis is performed with simulation method by using OMNeT4 -t- discrete-event simulator for Poland single domain structure.
PL
Przedstawiono problem wydajności architektury ASON/ GMPLS w warunkach konwersji i braku konwersji długości fali. Dokonano analizy wpływu konwersji i braku konwersji na wydajność płaszczyzny sterowania architektury ASON/ GMPLS. Wydajność płaszczyzny sterowania oceniana jest na podstawie uzyskanych wartości średniego czasu zestawiania połącznia E (CST) i prawdopodobienstwa strat zadania. Oceny wydajności dokonano w warunkach zmiany natężenia ruchu oferowanego do warstwy transportowej i intensywności żądań. Analizy wydajności przeprowadzono metody symulacji z wykorzystaniem środowiska symulatora zdarzeń dyskretnych OMNeT++ dla polskiej jednodomenowej struktury sieci.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.