Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glebokosc sadzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
W latach 2000 i 2001 przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie polowe, w którym badano wpływ terminów i głębokości sadzenia na kwitnienie i plon bulw potomnych Sparaxis tricolor (Curt.) Ker Gawl. Zastosowano 4 terminy sadzenia: 20.04, 29.04, 10.05 i 20.05; oraz 3 głębokości sadzenia: 4 cm, 6 cm i 8 cm. Stwierdzono, że termin sadzenia wpływa na wielkość i strukturę plonu oraz wartość dekoracyjną roślin. Największą masę plonu ogólnego i handlowego uzys­kano z bulw sadzonych do gruntu w terminie 20.04 na głębokości 4 cm. Stwier­dzono też zależność pomiędzy terminem a głębokością sadzenia dla bulw o naj­większym obwodzie; których najwięcej uzyskano z terminu 20.04 na głębokości 4 cm w obu latach uprawy. Opóźnianie terminu sadzenia powodowało wzrost stop­nia rozdrobnienia plonu bulw potomnych. Głębokość sadzenia nie ma wpływu na całkowitą wielkość plonu. Rośliny sadzone w obu kwietniowych terminach więcej bulw dużych wytworzyły na głębokości 4 cm, natomiast u roślin sadzonych w terminach majowych więcej bulw dużych tworzyło się na głębokości 8 cm. Istotny wpływ na plonowanie roślin wywiera temperatura i ilość opadów wiosną. Długo­trwała susza w roku 2000 spowodowała obniżenie średniego plonu z poletka nawet o 100% w porównaniu z rokiem 2001.
PL
In the years 2000 and 2001 a two - factor field experiment was carried out to examine the effect of time and depth of planting upon the flowering and yield of descendant corms of Sparaxis tricolor (Curt.) Ker Gawl. Four dates of plan­ting: 20th April, 29lh April, 10th May, and 20,h May; and three depths of planting: 4 cm, 6 cm and 8 cm, were applied. It was stated that the date of planting cru­cially affected the size and structure of yield and decorative value of plants. The largest fresh matter of total and commercial yield was obtained from corms plan­ted in the field on 20th April at the depth of 4 cm. A correlation was also stated between date and depth of planting for corms of the largest circumference; they were obtained mostly from the first planting date and 4 cm depth in both years. Retardation of planting date mercased dispersion of the yield of descendant corms. Depth of planting did not influence the total yield of corms. Plants from earlier terms produced, more large corms at the depth of 4 cm, while these from May dates more large corms produced at growing depth 8 cm. Temperature and rainfalls in spring significantly affected plant yielding. A long period of drought in 2000, as reduced the average yield from a plot even by 100% compared to 2001.
PL
W latach 2000 i 2001 przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie połowę, w którym badano wpływ terminów i głębokości sadzenia na kwitnienie i walory dekoracyjne Sparaxis tricolor Ker-Gawl. Zastosowano 4 terminy sadzenia: 20.04., 29.04., 10.05. i 20.05. oraz 3 głębokości sadzenia: 4 cm, 6 cm i 8 cm. Najwięcej pędów kwiatostanowych wytwarzały rośliny sadzone do gruntu najwcześniej w terminie 20.04. Opóźnianie sadzenia wyraźnie zmniejszało ilość pędów kwiatostanowych nawet do 50% w terminie 20.05. Opóźnianie sadzenia powodowało też zmniejszenie długości kwiatostanu głównego, długości kłosa, a także zmniejszało liczbę kwiatów w kwiatostanie, oraz średnicę kwiatów. Głębokość sadzenia nie wpływała istotnie na obfitość kwitnienia roślin, jedynie w przypadku średnicy kwiatów korzystniejsze było sadzenie roślin na głębokości 6 cm i 8 cm. W sprzyjających warunkach jednej rośliny wyrasta średnio 15 pędów kwiatostanowych, co w efekcie daje bardzo obfite i długie kwitnienie od końca czerwca do końca sierpnia.
EN
A two-factor field experiment was carried out during the years 2000 and 2001, to examine the influence of dates and the depth of planting upon the flowering and the decorative values of Sparaxis tricolor Ker-Gawl. Four dates of planting were fixed: April 20th, April 29th, May 10th, and May 20th, and 3 different depths of planting: 4 cm, 6 cm and 8 cm. The plants which were planted the earliest, on April 20th, gave the greatest number of inflorescence sprouts. The later dates of planting caused the lessening of the number of inflorescence sprouts even to 50% on May 20th. The later dates of planting also caused the shortening of the main inflorescence sprout, the spike, and lessening of the number of flowers in the inflorescence, and the diameter of flowers. As far as the diameter of flowers was concerned, it was more profitable to plant the tubers at the depth of 6 cm and 8 cm. In the favorable conditions there are 15 inflorescence sprouts from one plant which results in very long abundant flowering since the end of June until the end of August.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.