Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  The theory of mass services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Autor scharakteryzował strategię masowej indywidualizacji (MCP - Mass Customization and Personalization), która zdaniem wielu ekspertów pozwoli w ciągu najbliższych lat podtrzymać konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Artykuł przedstawił zarys badań oraz wstępne wyniki, których praktycznym rezultatem będzie przewodnik dla przedsiębiorstw, omawiający te sektory gospodarki, dla których wdrożenie strategii masowej indywidualizacji jest zasadne, oraz niezbędne kroki, które należy podjąć. Głównym celem autora było badanie uwarunkowań i perspektyw rozwoju strategii MCP w Polce w wybranych gałęziach przemysłu: motoryzacyjny (samochody), obuwniczy i odzieżowy, elektroniczny (komputery), fonograficzny (muzyka na płytach CD, transmisja audio przez Internet) oraz usługi telekomunikacyjne, bankowe, informacyjne i edukacyjne.
EN
The paper discusses mass customization and personalization strategy (MCP) which, according to some experts, will help to maintain the competitive position of European companies. Due to first implementations of this strategy in EU countries, it is legitimate to study the opportunities for the development in Polish business environment. The paper outlines the research plan and its first results, the key element of the PhD thesis being prepared by the author. The practical results will include a guidebook for entrepreneurs describing the industries, in case of which the introduction of MCP is possible and reasonable as well as necessary steps to be undertaken. The emphasis will be laid on the proper use of IT and production infrastructure as main enablers of MCP. (original abstract)
XX
W pracy zaprezentowano weryfikację, na podstawie badań eksploatacyjnych, modelu matematycznego organizacji służb naprawczych maszyn papierniczych. Wykazano jakie rezerwy w zakresie zwiększenia stopnia wykorzystania maszyn papierniczych można osiągać poprzez właściwą organizację służb naprawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the verification of the mathematical model of the organization of paper-making machines repair services on the range of intensifying the degree of utilising the paper-making machines may be achieved by means of proper organization of repair services.(original abstract)
XX
Współczesne gospodarki charakteryzują się wysokim i stale rosnącym udziałem sektora usług. Istotnym czynnikiem determinującym efektywność w tym sektorze gospodarki jest odpowiednia przepustowość kanałów obsługi klienta, która bezpośrednio wpływa na wielkość przychodów ze sprzedaży. Wykorzystanie teorii systemów masowej obsługi umożliwia uzyskanie odpowiedniego poziomu obsługi klienta przy zadanych nakładach. W pracy "Optymalizacja systemu masowej obsługi na przykładzie Śląskiego Wesołego Miasteczka" (M. Kapica, C. Dominiak) przedstawiono wykorzystanie tej teorii do optymalizacji ilości stanowisk kasowych w badanym obiekcie. Następnie przedstawiony został linowy model optymalizujący funkcjonowanie systemu przy zadanych parametrach. (abstrakt oryginalny)
4
84%
XX
W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania teorii kolejek (masowej obsługi) do analizy optymalizacyjnej małego przedsiębiorstwa transportowego dysponującego jednym samochodem dostawczym. We wstępie przedstawiono zasady funkcjonowania systemów masowej obsługi oraz podstawowy aparat matematyczny, który był niezbędny na etapie planowania rozwoju kolumny samochodowej wybranej firmy usługowej. Dla przykładowej firmy transportowej wyznaczono podstawowe parametry ilościowe, które były podstawą podjęcia racjonalnej decyzji o zwiększenie parku samochodowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the concept of using the theory of mass service for the optimization analysis of a small transport company with one delivery van. The introduction presents the principles of the operation of mass service systems and the basic mathematical apparatus that was necessary at the stage of planning the development of the car's column of a selected service company. For the example transport company, basic quantitative parameters were set, which were the basis for a rational decision to increase the fleet.(original abstract)
XX
Opracowanie przedstawia subiektywny pogląd autorów na możliwości wykorzystania niektórych metod zarządzania do usprawniania procesów zachodzących w organizacji publicznej. W opracowaniu skoncentrowano się na dwóch metodach, tj. teorii masowej obsługi i lean management. Opisano krótko istotę tych metod, obszary zastosowania oraz możliwe do uzyskania efekty. (abstrakt oryginalny)
EN
The managerial and organizational science concentrates, among others, on the improvement of an enterprise's functioning. Recently a widespread usage of the restructuring term has been evident - such a process is generally described as "the structure reconstruction", with an aim of improving the effectiveness. Even though such a term applies to business enterprises it should also be applied to other organizations - especially to public organizations and public administration, where the process of effectiveness improvement has become one of the long-term aims of the government. In the process of restructuring different types of tools are utilized as well as different concepts, such as: reengineering, lean management, outsourcing, outplacement, etc. The process of employee knowledge improvement has also been strongly underlined. In the authors' opinion these tools and concepts could be successfully applied in the improvement of administration functions. The article focuses on two such tools, that is, the Theory of Mass Service and Lean Management. It analyses the tools and the scope of their application in the process of improving managerial processes in a public organization. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono rolę i znaczenie teorii i metod badań operacyjnych w procesie zarządzania optymalizacyjnego występującego szczególnie aktywnie w zarządzaniu logistycznym. We wstępie omówiono genezę i podstawowe pojęcia i definicje badań operacyjnych. Zgodnie z zarysowaną taksonomią metod stosowanych tradycyjnie w badaniach operacyjnych zaprezentowano ich ogólną charakterystykę. W szerokim nurcie programowania matematycznego omówiono metody programowania liniowego i nieliniowego, a także heurystycznego, dynamicznego, stochastycznego i sieciowego. Na zakończenie przedstawiono podstawy teorii grafów, teorii gier, teorii masowej obsługi oraz grupę nowoczesnych metod sztucznej inteligencji należących do tzw. inteligencji obliczeniowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the role and importance of the theory and methods of operations research in the optimization management process occurs particularly active in the management of logistics. In the introduction discusses the origins and basic concepts and definitions of operational research. According to the taxonomy applied methods traditionally in operations research's presented their general characteristics. In the broad mainstream of mathematical programming the paper discusses methods of linear and nonlinear programming, as well as heuristic, dynamic, stochastic and network programming. At the end are discussed the fundamentals of graph theory, game theory, queuing theory, and a group of modern artificial intelligence methods belonging to the so-called computational intelligence. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.