Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anamorphoses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Perspektywa – w poszukiwaniu trzeciego wymiaru
100%
PL
Celem rozważań jest przedstawienie roli perspektywy od pierwszych prób sformułowania jej zasad, przez przykłady współczesne, po próbę odpowiedzi „co dalej?”. Zawarte w artykule treści oparto na analizach materiału ilustracyjnego i literatury przedmiotu. Treść artykułu podzielono na części odpowiadające kolejnym etapom – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość perspektywy. Zwrócono uwagę na fakt, że perspektywa, mimo okresów odrzucenia i negacji, jest ciągle obecna w twórczości współczesnych, a zasada nieruchomego oka, będąca najczęściej krytykowana, umożliwiła zapis trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie, czego konsekwencją zdaje się być wirtualna, trójwymiarowa rzeczywistość.
EN
The purpose of this article is to present the role of the perspective. It presents the fi rst attempts to formulate principles, contemporary examples of use of perspective and to ask “what next?” The contents contained in the text are based on an analysis of an illustrative material and literature. The article is divided into the parts corresponding to the subsequent stages: past, present and future perspective. The article points out to the fact that the perspective, despite the periods of rejection and denial, is still present in creativity of the contemporaries and the immovable eye principle, which is most oft en criticised, has enabled recording the three-dimensional space on a plane, the consequence seems to be a virtual, three-dimensional reality.
2
Content available remote Architecture „in lines”
84%
EN
A line is an integral element accompanying architecture. It is the first line in a project idea record. A line can describe the form of a building, it can also be its main mean of expression. We perceive architecture by lines. A line as art in situ enriches the architectural space due to the perspective it plays with the viewer and the substance.
PL
Linia to nieodłączny element towarzyszący architekturze. To pierwsza kreska w zapisie idei projektowej. Linią opisać można formę budowli, może też ona być jej główny środkiem wyrazu. Poprzez linie postrzegamy architekturę. Linia jako sztuka in situ wzbogaca przestrzeń architektoniczną, dzięki perspektywie gra z widzem i materią.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.