Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 552

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plazy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Aura
|
1995
|
nr 07
22-23
EN
Amphibians are the most threatened group of vertebrates. Visible and stronger declines in amphibian population appear not only in Poland, but all over the world. The author presents the most common cases in which amphibians die. He also discusses ways of counteracting these trends: placing them under protection and creating conditions favourable to the existence of these animals.
PL
Żadna grupa kręgowców nie jest tak narażona na zagładę, jak płazy. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie notuje się wyraźny i nasilający się spadek liczebności płazów. Autor podaje najczęstsze przypadki, w których giną płazy, a także omawia formy przeciwdziałania — ochrony i tworzenia warunków korzystnych dla egzystencji tych zwierząt.
PL
W Polsce występują dwa gatunki kumaków – kumak nizinny Bombina bombina i kumak górski Bombina variegata. Kumak nizinny występuje na nizinach w całym kraju, na południu Polski osiągając wysokość 250 m n.p.m. Jest to gatunek silnie związany z wodą, głównie z płytkim, niewielkimi zbiornikami wodnymi z bogatą roślinnością. Kumak górski występuje powyżej 250 m n.p.m., prawie wyłącznie w Karpatach i na pogórzu. Występowanie kumaka nizinnego, jest bardzo cenne z przyrodniczego punktu widzenia, gdyż świadczy o wieloletnim i długotrwałym nawodnieniu takich miejsc. Zagrożeniem dla tego gatunku jest przede wszystkim niszczenie siedlisk, poprzez obniżanie poziomu wód gruntowych, odwadnianie torfowisk, prostowanie rzek, zasypywanie płytkich stawów. Kumaki wykazują małą ruchliwość, w związku z czym zanik części stanowisk może w krótkim czasie doprowadzić do izolacji poszczególnych populacji lokalnych i ujawnienia się niekorzystnych dla metapopulacji procesów, takich jak spadek zmienności genetycznej oraz losowe zanikanie poszczególnych stanowisk.
EN
Two species of the genus Bombina are found in Poland – Fire-bellied Toad Bombina bombina and Yellow-bellied Toad Bombina variegata. The Fire-bellied Toad occurs in the lowlands throughout Poland below 250 m a. s. l. Largely aquatic, usually found in small, shallow water bodies with a good growth of vegetation. The Yellow-bellied Toad occurs above 250 a. s. l. almost exclusively in the Carpathians and their foothills. The occurrence of the Fire-bellied Toad testifies the high ecological value of the sites due to high water level throughout many years. The species suffers mainly from the destruction of wetland habitats.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.