Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 809

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wilgotnosc
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
PL
Zastosowanie metody spektrofotometrycznej w zakresie bliskiej podczerwieni do oznaczania wilgotności produktów spożywczych zostało opisane na podstawie danych literaturowych i badań własnych (oznaczenia wilgotności margaryny i oleju rzepakowego). Metoda jest szybsza i dokładniejsza niż metoda suszenia w podwyższonej temperaturze. Wyniki oznaczeń wilgotności są wyższe i pozbawione błędów reakcji ubocznych przebiegających w podwyższonej temperaturze.
EN
The application of near-infrared spectrophotometry for determination of the food products moisture based on the literature data and own investigations of the moisture determination in margarine and rape-oil is described. The method is quicker and more exact than that one of drying at the high temperature. The results of moisture determination are higher and free of errors of side reactions at the high temperature.
EN
In the paper the influence of moisture content w of spring wheat grain of Alfa variety on the intensity Im of ultraweak luminescence UL emitted at the initial stage of its swelling, during ten minutes after soaking the grain in distilled water, is investigated. The investigations were carried out on undamaged grain and grain subjected to static mechanical stress of 6 MPa. The moisture content of grain was in the range of 8.3 % to 22.7 %. The measurements were performed using a high sensitivity quantum-metric apparatus working in the single photon counting arrangement. Higher values of intensity Im were obtained for the lowest moisture content of grain and for the grain mechanically damaged. In both cases the dependences of Im on may be described as an exponential function.
PL
W pracy zbadano wpływ wilgotności ziarna pszenicy jarej odmiany Alfa na natężenie (Im) ultrasłabej luminescencji (UL) emitowanej w początkowym okresie jego pęcznienia (przez okres 10 min. po namoczeniu ziarna w wodzie destylowanej). Badania przeprowadzono na ziarnie nie uszkodzonym i ziarnie poddanym statycznym naprężeniom mechanicznym o wartości 6 MPa. Wilgotność ziarna zawierała się w przedziale od 8.3 % do 22.7 %. Pomiary wykonano przy pomocy wysokoczułej aparatury kwantowometrycznej pracującej w układzie zliczania pojedyńczych fotonów. Wyższą wartością natężenia Im charakteryzowało się ziarno o niższej wilgotności i ziarno uszkodzone mechanicznie. W obu przypadkach zależności Im od wilgotności można opisać za pomocą funkcji wykładniczej.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.