Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  asynchronous transfer mode
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Now, a network operator must choose between two packet switched technologies for providing QoS in WAN networks, which are ATM and IP QoS [3, 4, 9]. As ATM has reached the maturity with capabilities for offering a number of different network services (i.e. CBR, VBR, ABR, UBR, GFR), the IP QoS with network services like expedited forwarding, assured forwarding, etc. is still at developing phase but never-theless is commonly regarded as capable to guarantee in near future similar QoS level as ATM. This paper tries to compare the efficiency of the mentioned technologies (in case of IP QoS network the AQUILA network concept [1, 2] is investigated) for handling traffic generated by LANs with QoS differentiation. This is extremely required since the applications running in LAN differ in QoS requirements and emitted traffic profiles (streaming, elastic). Therefore, a classification process of outgoing LAN traffic into predefined sub-streams should be performed at the entry point to WAN network (edge ATM switch or IP router). Furthermore, particular sub-streams are submitted to adequate WAN network service, available in ATM or IP QoS. The paper presents the experimental results, measured in the test bed, corresponding to QoS level and QoS differentiation provided by ATM and IP QoS core.For this purpose, a set of representative applications currently available to a LAN user was selected demanding from the core different QoS level. They correspond to streaming applications like VoIP with QoS objectives represented mainly by packet delay characteristics and elastic applications controlled by TCP protocol with minimum guaranteed through-put/goodput as target.
EN
In this paper, we consider the problem of applying th ATM technology for building distributed industrial plant applications with hard real-time constrains. We propose a hard real-time client-server programming model implemented in an ATM network. Next, we present appropriated traffic models and some mathematical implications of the used considerations. Finally, we formulate new metrics for evaluating the scheduler on switches needed for the implementation of hard real-time applications in ATM networks
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia zastosowania technologii ATM do realizacji aplikacji nieprzekraczalnego czasu krytycznego. Zaproponowano model wykonywania aplikacji typu klient-server, który może być zaimplementowany w sieci ATM. Dla zagwarantowania ograniczeń nieprzekraczalnego czasu krytycznego wprowadzono nowy algorytm szeregowania połączeń w sieci ATM, którego obliczone parametry zostały porównane z innymi. Wprowadzono nowe miary oceny połączeń czasu krytycznego w sieci ATM.
EN
The ATM technology serves as basis for many communication networks. The generally applied PNNI protocol enables to use sophisticated traffic engineering techniques. A progressive approach is such a routing strategy that applies precalculated paths in order minimize the reaction time for a new call request. As an advanced technique, more precalculated paths can be stored for each destination in every swith, which increase the possibility of the successful cal setup. Generally , the well-known K shortest path algorithm is used for this purpose that calculates the K cheapest paths based on an appropriate cost function. Although this method performs well in normal operation, it does not ensure that there is a bypass path among the stored ones when a network element fails along the currently used path. In this study we proposed a new path calculation concept based on algorithm of Edmonds and Karp, aiming at reducing the restoration time in case of failure. We investigate the performance of the novel method through simulations.
PL
Technologia ATM służy jako podstawa wielu sieci komunikacyjnych. Stosowany w niej najczęściej protokół PNNI pozwala na wykorzystanie złożonych technik inżynierii ruchu. Coraz częściej stosuje się strategię wyboru drogi wykorzystującą wcześniejsze wyliczanie ścieżek, w celu zmniejszenia czasu odpowiedzi na żądanie nawiązania nowego połączenia. Rozwój techniki pozwala na zapamiętywanie w każdym węźle coraz większej liczby takich obliczonych uprzednio ścieżek, co zwiększa prawdopodobieństwo ich wykorzystania. Do ich obliczenia stosuje się dobrze znany algorytm K najkrótszych ścieżek, wykorzystujący założoną funkcję kosztów. Opisane podejście działa dobrze przy normalnej pracy sieci, nie pozwala jednak znaleźć nowych, uzupełniających ścieżek dla przełączenia ruchu, gdy zawodzi jeden z elementów aktualnie wykorzystywanej ścieżki. Niniejszy artykuł proponuje nową metodę obliczania ścieżek, opartą na algorytmie Edmondsa i Karpa, pozwalającą na zmniejszenie czasu nawiązywania nowego połączenia po upadku pracującej ścieżki. Przydatność metody jest badana za pomocą modeli symulacyjnych.
PL
Artykuł przedstawia model bufora kolejkującego pakiety w przełączniku sieci ATM przy założeniu strumienia pakietów o zmiennym natężeniu opisywanym za pomocą strumienia ON-OFF lub za pomocą strumienia modulowanego łańcuchem Markowa o większej liczbie stanów. Model wykorzystuje metodę aproksymacji dyfuzyjnej. Rozpatrzono wpływ mechanizmu cieknącego wiadra na pracę przełącznika.
EN
The article presents the performance evalution of an ATM switch queue with time-varying and correlated input. The input is modelled by a source ON-OFF or Markov modulated Poisson process having more states. The switch model is based on diffusion approximation method. The influence of the keaky-bucket control mechanizm on the switch performance is analysed.
PL
W sieciach TCP/IP/ATM stosowane są algorytmy kontroli ruchu na poziomach poszczególnych protokołów, które powinny pozwalać na optymalne wykorzystanie zasobów sieci, jak i zapewnienie wymaganych dla wszystkich użytkowników kategorii usług oraz zabezpieczenie się przed niekontrolowanym przeciążeniem ruchu w sieci. Algorytmy te mogą jednak interefować ze sobą, co może dawać nie zawsze korzystny ich wpływ na wydajność sieci.
EN
Traffic management is a key problem in designing high speed networks. The goal of traffic management is to control network congestion, efficiently utilize network resources and deliver quality of services to users, especially in TCP/IP/ATM networks. TCP and ATM implements a variety of flow and congestion control mechanisms, which can effect mutually interfere
6
63%
EN
In this paper the problem of flow control in fast communication networks is considered. A new sampled time algorithm governing the source behaviour is proposed. The algorithm combines Smith principle with the conventional dead-bit controller. It guarantees full link utilisation and no cell lossin the controled virtual circuit. Consequently, the need of cell retransmission is eliminated. Furthermore, transmission rates generated by the algorithm can always be limited to an arbitrary level greater than the maximum available bandwidth of the controlled connection. A simulation example confirms favourable performance of the proposed controller.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.