Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rhododendron
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Rhododendron honey is a monofloral honey and it is collected from the flowers of Rhododendron species widely spreading over many countries, mainly in America, Turkey, Indonesia, Australia. It is belived that Rhododendron honey treats several disorders and is used traditionally as an alternative medicine. The determination of the chemical characteristics of the Rhododendron honey is essential for public health. In this research, the physicochemical characteristics of Rhododendron, chestnut and flower honey samples collected from beekeepers in Turkey were determined and compared. Physico-chemical parameters such as moisture, acidity, sucrose, invert sugar, fructose/glucose, conductivity, diastase and hydroxymethylfurfural were analysed in each honey sample. According to the results obtained, no differences were found in physico-chemical properties of Rhododendron, honey samples, except from moisture and acidity compared with those of chestnut and flower honeys. In order to differentiate Rhododendron honeys, new methods should be developed. This honey should be reintroduced to medicine and used in pharmaceutical industry.
PL
Miód rododendronowy jest miodem jednokwiatowym zbieranym z kwiatów roślin z rodzaju Rhododendron. Jest rozpowszechniony w wielu krajach Ameryki, a także w Turcji, Indonezji i Australii. Uważa się, że miód rododendronowy leczy niektóre zaburzenia i jest używany w medycynie alternatywnej, zatem określenie składu chemicznego miodu rododendronowego jest ważne dla zdrowia społeczeństwa. W pracy określono i porównano cechy fizykochemiczne próbek miodu rododendronowego, kasztanowego i kwiatowego otrzymanego z pasiek w Turcji. W każdej próbce oznaczano cechy fizykochemiczne takie jak wilgotność, kwasowość, poziom sacharozy i cukru inwertowanego, stosunek fruktozy/glukozy, przewodność elektryczna, diastaza i hydroksymetylofurfural. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, nie znaleziono różnic w cechach fizykochemicznych próbek miodu z rododendronu, za wyjątkiem wilgotności i kwasowości w porównaniu z miodem z kasztanowca i kwiatowym. W celu wychwycenia cech charakteryzujących tylko miód rododendronowy potrzeba zastosowania nowych metod. Miód ten powinien zostać ponownie wprowadzony do użycia w medycynie i przemyśle farmaceutycznym.
EN
The aim of our study was to evaluate the genetic relationship of Rhododendrons from Rhododendron collection at Tomaszkowice in Pogórze Wielickie. Leaves and leaf buds of three evergreen Asiatic species: R. aureum, R. brachycarpum, R. purdomii, six cultivars from Catawbiense Hybridum group (R. catawbiense): Catharine van Tol, Nova Zembla, Album Novum, Boursoult, Old Port, Hachmann’s Charmant and one cultivar from Yakushimanum Hybridum group: Koichiro Wada were investigated. Two plants from each accession were analysed. DNA was isolated by Ziegenhagen and Scholz [1998] protocol, dedicated to the difficult species in terms of high quality DNA extraction. After isolation, DNA was amplified with 19 RAPD primers. We obtained 255 RAPD markers and worked out a dendrogram, which illustrated the level of genetic diversity among the tested plants. Our study confirmed a close relationship between rhododendrons from Catawbiense Hybridum group. Another group was constituted by R. aureum and R. purdomii. The third group consisted of R. brachycarpum and Koichiro Wada cv.
PL
Oceniono pokrewieństwa różaneczników otrzymanych z kolekcji w Tomaszkowicach na Pogórzu Wielickim. Badaniami objęto trzy zimozielone gatunki botaniczne pochodzące z kontynentu azjatyckiego: R. aureum, R. brachycarpum, R. purdomii, sześć odmian hodowlanych należących do grupy mieszańców R. catawbiense: Catharine van Tol, Nova Zembla, Album Novum, Boursoult, Old Port, Hachmann’s Charmant oraz jedną odmianę hodowlaną z grupy mieszańców R. yakushimanum: Koichiro Wada. Testowano po dwie rośliny z każdego obiektu. Do izolacji DNA zastosowano technikę opisaną przez Ziegenhagen i Scholz [1998], przeznaczoną dla gatunków, dla których szczególnie trudno jest uzyskać DNA zadowalającej jakości. Różaneczniki należą bowiem do gatunków trudnych pod względem izolacji DNA. Następnie prowadzono reakcje PCR. Przebadano 19 starterów RAPD, które pozwoliły na otrzymanie 255 markerów. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano dendrogram, który odzwierciedlał stopień pokrewieństwa genetycznego testowanych roślin. Badania potwierdziły występowanie bliskich powiązań genetycznych między różanecznikami z grupy mieszańców katawbijskich. Dwie osobne grupy tworzyły R. aureum i R. purdomii oraz R. brachycarpum i odm. Koichiro Wada.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.