Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The surveys referred to the estimation of crop yields, their variability and growing tendencies in yielding of cereals and potatoes, were carried out on private farms in Jelenia Góra region. The survey method included basic statistical measures such as: valorization index, variation coefficients, standard deviation and the least square method used in calculation of growing tendency in crop yielding. Positive and statistically significant indices of yielding per hectare and low level of variability were showed for basic cereals: wheat, rye, barley and oats at favourable soil and climate conditions. However, very high and high variability and unfavourable trends were shown in the profile of potato yielding in the whole population and also at estimating the efficiency of cereals, especially at cultivation of barley and oats on the soils of low valorization index.
EN
In the research a simple method of calculation was used. Financial effectivened calculus includes clearing of account in sheep farm taking into consideration your mathods of feed price fixing. On the basis of many accounts acquired, the cost and financial effect put on any product was also considered. Six primary components of financial resources was determined in the final production and in the calculation of coata 8 components of direct cost and indirect cost was considered. The results were formed during the research: - if there is inflation there is need to count on influence of price changes, skyrocketing and uncoordinated movement of prices disorganise the economy of the whole farm and can be the reason of many reactions of producens leading to liquidation of some production lines; - economic calculation provides estiaatlon of the private cost of production and profltability of sheep production; - the calculation of profltability veness should be based on a concrete farm and course of production. The parameters should based on actval facts. The objectiveners of calculation depends on the reliability and accurability of the figures attained; - aboved estimation methods can be utllised for practical purpose in farma. Due to labour consumption in calculating cost of self produced feed, it is advisable to comply with the market price. Different mathods of feed price - flxing will variate with a calculated net income.
PL
Badania związane z organizacją pracy przeprowadzono w fermie lisów zarządzanej i podporządkowanej Agencji Własności Skarbu Państwa. Pierwotny materiał źródłowy obejmuje dane liczbowe i informacje związane z organizacją pracy, stosowanymi technologiami produkcji i wynikami produkcyjno-finansowymi z 1995 r. W badaniach wykorzystano uproszczoną metodę analizy ekonomicznej i kalkulacji niepełnych. Obserwacje i ocenę czasu pracy przeprowadzono metodą fotografii czasu w 5 fazach cyklu produkcyjnego. Fotografie w danym okresie sporządzono w 10 powtórzeniach, zaś prezentowane obserwacje są wartością średnią i reprezentują podstawowe rodzaje wykonywalnych czynności, czasu ich trwania oraz strukturę w dniu roboczym. Obserwacje czasu pracy przeprowadzono w okresie krycia samic, w trakcie odchowu szczeniąt i młodzieży oraz obsłudze stada podstawowego i towarowego lisów w wieku od 6 do 8 miesięcy. Fotografie czasu pracy wykonywano także w kuchni paszowej w okresie jednokrotnego i dwukrotnego przygotowania i wydawania karmy. W pracach wykonywanych przez obserwowanego robotnika występowała odpowiednia harmonia, rytmiczność i wzajemne powiązanie ogniw oraz wykonywanych czynności. Warunki pracy i komfort obsługi zwierząt uzależnione są od pracownika obsługi. Odpowiednie warunki pracy i komfort obsługi zwierząt miały istotny wpływ na wyniki produkcyjne, opłacalność i rentowność produkcji.
EN
Studies were carried out on a fox farm managed and subordinated by state agency (AWRSP). The original data were figures and informations about work organization, production technologies and productive-economical results in 1995. Simplified economical analysis and partial calculations method were used. Observations and work time estimation were made using time photographs method in 5 periods of production cycle. All-day photographs in each period were taken in 10 repetitions. Observations represent basical activities, their lasting time and structure during working day. Observations of work time involved mating season, rearing kits season and basic herd service. Time photographs were also taken in fodder kitchen during once a day and twice a day fodder preparing and dispensing. Observed worker’s activities were characterized as harmonious, rhytmic and very well connected with one another. Proper work conditions and service comfort of animals significantly influence production results and effectiveness.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.