Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 175

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rodzaje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Izolacje
|
2019
|
tom R. 24, nr 10
56, 58, 60, 62
PL
W artykule wymieniono najczęściej stosowane rodzaje stropów i krótko scharakteryzowano każdy z nich. Zwrócono uwagę zarówno na konieczność prawidłowego zaprojektowania stropu, jak i wykonanie.
EN
The article lists the most commonly used ceiling types and concisely characterises all of them. Noted is both the necessity of correct ceiling design as well as execution.
2
Content available remote Dlaczego tynk fabryczny?
100%
|
2005
|
tom R. 10, nr 3
60--60
PL
W Polsce na jednego mieszkańca przypada ok. 50 kg rocznie gotowych produktów suchych, w tym tynków cementowo-wapiennych, w innych krajach UE natomiast - od 4 do 5 razy więcej. Oznacza to, że w Polsce wykonuje się tynki bezpośrednio na placu budowy, podczas gdy znacznie szybszym, skutecznym i niedrogim rozwiązaniem są gotowe mieszanki tynkarskie.
5
Content available Analiza reklamy w oparciu o jej rodzaje
88%
|
|
nr 108
211-217
PL
Reklama jest to działanie, które cały czas się rozwija. Może przynieść ogromne korzyścinowo powstałej firmie. Dzięki niej zyska ona rozgłos i stanie się charakterystyczna. Niniejszyartykuł dotyczy teoretycznych aspektów reklamy. Podjęto w nim próbę wyszczególnienia najważniejszychjej rodzajów.
12
Content available remote Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie
75%
|
|
tom R. 26, nr 4
62--65
PL
Przedmiotem artykułu jest zastosowanie i porównanie właściwości zapraw murarskich. Autor przedstawia rolę zapraw murarskich w odniesieniu do różnych elementów murowych. Analizuje rodzaje zapraw, wśród których wymienia zaprawy do cienkich spoin, zaprawy zwykłe, zaprawy lekkie oraz kleje poliuretanowe. Dokonuje klasyfikacji rodzajów zapraw ze względu na sposób ich przygotowania (gotowe, suche mieszanki zapraw murarskich, zaprawy murarskie przygotowywane z surowców na budowie, zaprawy murarskie przywożone z betoniarni jako gotowe do murowania). Na koniec przedstawia ważne wskazówki wykonawcze oraz uwagi na temat doboru zaprawy.
EN
The subject of the article is the application and comparison of the properties of masonry mortars. The author presents the role of masonry mortars in relation to various masonry elements and analyses the types of mortars, among which he mentions thin joint mortars, standard mortars, light mortars and polyurethane adhesives. The author classifies the types of mortars according to the method of their preparation (ready-made, dry mixtures of masonry mortars, mortars prepared from raw materials at the construction site, mortars brought from the concrete plant as ready for bricklaying). Finally, he gives some important installation tips and comments on the selection of mortar.
14
Content available remote Jak eliminować mostki cieplne w budynku
75%
|
2022
|
tom R. 27, nr 6
94--100, 102
PL
Przedmiotem artykułu są mostki cieplne w budynku jako czynnik wpływający na komfort i koszty użytkowania. Autor analizuje rodzaje mostków cieplnych, podaje także wskaźniki charakteryzujące mostek cieplny. Następnie poddaje analizie kilka typowych miejsc w budynku, w których ograniczenie strat ciepła wskutek mostka cieplnego może prowadzić do znacznej oszczędności energii. Są to w szczególności: balkony, daszki i loggie, łącznik termoizolacyjny pomiędzy płytą balkonu a stropem, żelbetowe balustrady tarasów, ścianki attykowe, łącznik termoizolacyjny pomiędzy pionową balustradą a stropodachem, żelbetowe ściany pod i nad ogrzewaną częścią budynku, łącznik termoizolacyjny pomiędzy żelbetową ścianą/słupem a stropem.
EN
The article focuses on thermal bridges in a building as a factor affecting the comfort and cost of use. The author analyses the types of thermal bridges and provides indicators that characterize the thermal bridge. He then analyses some typical places in a building where reducing heat loss due to the thermal bridge can lead to significant energy savings. These are in particular: balconies, roofs and loggias, thermal insulation connectors between the balcony slab and the ceiling, reinforced concrete balustrades of terraces, attic walls, thermal insulation connector between the vertical balustrade and the roof, reinforced concrete walls under and above the heated part of the building, thermal insulation connector between the reinforced concrete wall/column and the ceiling.
15
75%
PL
Mutyzm selektywny jest jednostką nozologiczną budzącą od lat kontrowersje. Jest wprawdzie w klasyfikacjach DSM – V oraz ICD – 10 zaliczane do zaburzeń lękowych, ale wyróżnia się różne jego rodzaje, takie jak mutyzm wybiórczy sytuacyjny (MWS), lękowy (MWL), traumatyczny (MWT), opozycyjno-buntowniczy (MWO-B). Wielopostaciowość MW sprawia, że jego terapia powinna być dostosowana do specyfiki zaburzenia. Jej efektywność nie została potwierdzona w sposób naukowy.
EN
Selective mutism is a nosological unit that has been considered controversial for many years. It is characterized in DSM – V and ICD as one of anxiety disorders, but several of its types can be distinguished, such as situational selective mutism, anxiety selective mutism, traumatic selective mutism, oppositional defiant selective mutism. Multi-dimensionality of selective mutism contributes to the fact that its treatment should be adjusted to the characteristics of the disorder. The effectiveness of the treatment has not been scientifically proven.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.