Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 668

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podatek VAT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
1
Content available remote Uprościć wystawianie faktur VAT
100%
PL
W artykule przedstawiono problematykę ograniczeń odliczeń podatku VAT związanych z nabyciem samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej oraz paliwa do nich. Omówiono skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (TSWE) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o. Przedstawiono także interpretację Ministra Finansów dnia 13 lutego 2009 r. zawierającą wyjaśnienia związane z odliczaniem podatku od towarów i usług z tytułu nabycia zarówno pojazdów samochodowych, jak i paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Zwrócono uwagę na zasady dokonywania korekt podatku VAT w zakresie omawianego zagadnienia, jak również rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w powyższej kwestii.
EN
In this article limitations of VAT deductions refer to cars and petrol purchase using in business activities have been presented. The Author described the judgement of Court of Justice of the European Communities took on 22 December, 2008 in case of Magoora Ltd. (C-414/07). Moreover, this paper presents interpretation of Ministry of Finance edited on 13th February, 2009, which includes explanations about VAT deductions refer to cars and petrol purchase. It pointed out rules of VAT declaration corrections as well as discrepancies in administrative courts judgements.
PL
Podatek VAT jako podatek cenotwórczy, dotyczący mobilnego przedmiotu opodatkowania, jakim są towary i usługi, podlega znacznej harmonizacji w ramach Unii Europejskiej. W zakresie VAT kraje dążące do członkostwa we Wspólnotach Europejskich podlegają zasadzie "stanu zastanego", czyli w kształtowaniu tego podatku narzuconych są pewne reguły. Nasuwa się pytanie: Czy ich implementacja do rozwiązań polskich wpływa na konkurencyjność małych i średnich firm. Zasady działania VAT uwzględniają w pewnym stopniu specyfikę tej grupy podmiotów zarówno w obszarze podmiotowej, jak i przedmiotowej konstrukcji podatku. Praktyka pokazuje jednak, że małe i średnie przedsiębiorstwa obok preferencji napotykają na specyficzne trudności w stosowaniu podatku VAT.
EN
VAT as a price-creating tax relating to goods and services undergoes significant harmonization processes in European Union. Countries applying for EU membership are subject to the principle of "existing state" i.e. in the VAT formation processes there are many rules enforced. The principles of VAT include the specifics of small and medium companies relating both to the subject and the object of taxation. In practice, however, small and medium companies encounter not only the preferences but also specific difficulties in the use of VAT.
PL
Nowy rok przynosi zazwyczaj wiele zmian. W tym, jak zawsze zmian podatkowych. Warto, zatem zapoznać się z najważniejszymi z nich. Dotyczą one przede wszystkim wszystkich elektroinstalatorów i przedsiębiorców, którzy opłacają podatek VAT i CIT.
20
Content available remote 2011: VAT, PKWiU i ustawa o wyrobach medycznych
51%
Optyka
|
2011
|
tom Nr 1
52--54
PL
18 listopada 2010 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 29 października 2010 roku. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2010 roku, Nr 226 poz. 1476 i weszła w życie 1 stycznia 2011 roku. Ustawa ta, oprócz wielu innych zmian, odnosi stawki podatku VAT do symboli klasyfikacji PKWiU z 2008 roku, zamiast jak dotychczas do symboli PKWiU z 1997 roku, których stosowanie przedłużone było do 31 grudnia 2010 roku. Na fakturach od nowego roku należy wpisywać symbole wyrobów i usług już według nowej klasyfikacji. Fakt ten podkreślany był w wielu artykułach, bowiem w większości przypadków stosowanie obniżonych stawek podatku VAT uzależnione jest właśnie od nowej klasyfikacji PKWiU.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.