Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 438

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ubezpieczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
LOT Cargo wespół z firmą Gerling Polska TU SA przygotowały nową usługę, polegającą na kompleksowym ubezpieczeniu przewożonych przesyłek. Ta dodatkowa oferta w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń wychodzi poza standardowe uregulowania Konwencji Warszawskiej.
EN
In the elaborated text the insurance guarantee and the functioning mechanism of it are presented. It is executed by the approximation of insurance guarantee essence. Next, the general classification of insurance guarantees is described. The further part presents the functioning mechanism of insurance guarantee from its beginning to the guarantee obligation payment. Besides the paper contains the procedure of insurance guarantee giving in an insurance company.
4
Content available Ubezpieczenia emerytalne w Niemczech
80%
PL
Bez wątpienia kwestie dotyczące rozwiązań w zakresie wszelakich zabezpieczeń społecznych nie są prostą sprawą. Wiele państw boryka się z tym jak skutecznie zabezpieczyć ludność tak by przyjęte rozwiązania były niezmienne w czasie przez wiele, wiele lat. Podejmowane próby udoskonalenia były po to aby usprawnić działanie systemu, a obywatele byli pewni o swoją przyszłość. Celem systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa szybko starzejącego się społeczeństwa. Spełnić te warunki można tylko poprzez odpowiednią politykę prowadzoną w tym zakresie. Dzięki odpowiedzialnemu i rozsądnemu podejściu do kwestii emerytalnej zapewnić można długie i szczęśliwe życie społeczeństwa na starość. Jak wiadomo jest to trudnym aspektem, ale możliwym do osiągnięcia np. poprzez uważne słuchanie potrzeb płynących ze strony społeczeństwa. Udało się to osiągnąć w niemieckim systemie emerytalnym.
EN
The pension system currently means the method of organizing and paying benefits to people who are not working. These benefits will be paid to them thanks to the insurances concluded during their professional activity. Every state has its own, but on some issues, a similar pension system. This system is regulated by separate legal provisions. It is worth remembering that the pension system is an important part of the financial system. From an increasingly aging society, it will be the leading point of government of every state.
8
Content available remote Informatyczny system ubezpieczeń życiowych
80%
PL
W artykule przedstawiono koncepcję informatycznego systemu ubezpieczeń życiowych. System taki umożliwia kalkulację składek lub wypłat dla różnych form ubezpieczeń życiowych. Podstawą tych kalkulacji jest probabilistyczna zasada równoważności kapitałów. W artykule przedstawiono modele matematyczne kalkulacji składek i wypłat ubezpieczeń życiowych w oparciu o zasadę równoważności kapitałów.
EN
The article highlights the concept of the information system of life insurances. Such a system enables calculations of premiums or payments for different forms of life insurances. The basis for these calculations is the probabilistic principle of capitals equivalence. The article also presents mathematical models of premium calculations and life insurance payments on the basis of principle of capitals equivalence.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z aspektami strategii „Europa 2020” oraz roli sektora ubezpieczeń w jej realizacji. We wstępie autorzy zadają pytanie, czy ryzyko jest impulsem do działania czy skutkiem działania. Dalej zastanawiają się nad tym, jaką rolę w aspekcie realizacji strategii rozwoju „Europa 2020” odegrały lub mogą odegrać ubezpieczenia. W celu zbadania rozwoju sektora ubezpieczeń wykorzystano taksonomiczne miary podobieństwa. Rozwój sektora porównano w latach 2000–2010 dla wyodrębnionych czterech podsektorów (ubezpieczenia katastroficzne, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia finansowe). Analizując otrzymane wyniki, należy stwierdzić, że rynek ubezpieczeń w Polsce nie jest innowacyjny oraz nie tworzy usług wspierających innowacje (a tam pojawia się ryzyko ubezpieczeniowe wynikające z finansowych aspektów innowacji). Ubezpieczenia nie pobudzają też do inwestycji w badania i rozwój, są raczej traktowane jak usługa pozwalająca zabezpieczyć się przed realizacją ryzyka w pewnym sensie rozpoznanego. Ryzyko jest raczej skutkiem działania niż impulsem.
15
Content available Segment ubezpieczeń rynków Advenced Emerging
80%
EN
The present article analyses the evolution between 2000 and 2017 of the insurance segment of markets classified by FTSE Russell as Advanced Emerging. The considerations were carried out in two categories: the ratio of premium to GDP and the ratio of premium capitalization to the value of bank deposits.
PL
W artykule przeanalizowano w okresie 2000–2017 ewolucję segmentu ubezpieczeń rynków kapitałowych zaklasyfikowanych przez FTSE Russell jako Advanced Emerging. Rozważania prowadzono w dwóch kategoriach: relacji składki do PKB oraz relacji kapitalizacji składki do wartości depozytów bankowych.
17
Content available remote Rozważania na temat podejmowania ubezpieczeń w branży wodociągowej
80%
PL
Ubezpieczenia są formą zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym z wystąpieniem zdarzenia niepożądanego, Należą one do najstarszych form transportu i dywersyfikacji ryzyka. Ubezpieczenie jest rezultatem strategii zarządzania ryzykiem. W pracy przedstawiono rodzaje ubezpieczeń, z których mogą korzystać firmy wodociągowe. Głównym celem pracy jest analiza metodologii ubezpieczeń z punktu widzenia szeroko pojętej branży wodociągowej. W pracy od strony teoretycznej zaprezentowano metodykę warunków akceptacji umowy ubezpieczeniowej. Znajomość podstaw kontraktów ubezpieczeniowych przyczyni się do ich świadomego podejmowania, co jest podstawą biernego zarządzania ryzykiem w firmie wodociągowej.
EN
One of the protection way from the risk connected with undesirable events is insurance. It is the one of the oldest risk transport and diversification forms. Examples of different kinds of insurance available for water supply companies has been presented. The main aim of the paper is analysis of insurance methodology for the water supply systems as an economy branch. The methodology of insurance agreement conditions acceptance nas been shown from the theoretical point of view. Knowledge of insurance agreements basis is the contribution of its conscious signing, which determines a passive risk management in a water supply company.
19
80%
PL
Celem niniejszego opracowania jest analiza najważniejszych kwestii związanych ze złymi praktykami instytucji finansowych oraz ich konsekwencjami na podstawie doświadczeń rynku Wielkiej Brytanii. Spojrzenie na krajowy rynek z perspektywy doświadczeń międzynarodowych umożliwi należyte zrozumienie intencji, które przyświecały rodzimym instytucjom (w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego) dążącym do wdrożenia najwyższych standardów sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w bankach. Doświadczenia brytyjskie pokazują, iż współpraca obu sektorów bardzo często skutkowała naruszaniem praw konsumentów, co w konsekwencji doprowadziło do bardzo dużego wzrostu liczby skarg klientów oraz wartości wypłaty odszkodowań. Analiza przeprowadzona w treści artykułu wskazuje najważniejsze elementy, w których można doszukać się analogii do zjawisk występujących również na rynku polskim, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń sprzedawanych w bankowych sieciach dystrybucji.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.