Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 808

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wroclaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
EN
The Early Modern Community of Memory in Wroclaw. The Memorative Function of the Protestant Funeral Sermons from Silesia The printed funeral sermons of the seventeenth-century were a medium which helped the urban elite of Wroclaw such as town councillors, merchants, scholars, clericals and craftsmen to enhance its prestige and emphasize its representation in the society. The nobility as well as the bourgeoisie was a part of a community of memory according to the Maurice Halbwach’s concept of collective memory. The article aims to show on (auto)biographic information given in selected Pro- testant funeral sermons, the network of mutual relationships in the society and the ways of shaping the memory.
EN
Cities create a transcultural sphere and a platform for transcultural dialogue.Cities play an important cultural-creative role and they try to become policy player onat the international level. The aim of this study is to evaluate the actions taken in cities from two perspectives. On the one hand how the multicultural (multi-lingual and multi-religious) cityscape is shaped, how the city is governed in order to create a space termed as a ‘meeting place’. On the other hand how these undertakings affect the image of the city on the international stage and how they contribute to the city diplomacy strategy.
EN
Częstotliwość występowania roślin rosnących na grobach i obok nich badano w latach 1998-2000 na trzynastu cmentarzach Wrocławia, komunalnych i rzymsko-katolickich. W tym celu na każdym cmentarzu wybrano 10 miejsc rep­rezentatywnych obejmujących po 50 grobów. Uwzględniono taksony występujące częściej niż dwa razy, uznając mniejszą częstotliwość za sporadyczną. Spisem objęto rośliny zielne, krzewinki i niskie krzewy, posadzone na grobach i obok nich oraz florę spontaniczną, którą celowo pozostawiono. Oznaczono łącznie 277 taksonów należących do 66 rodzin botanicznych. Na każdym analizowanym obiekcie rosło 14 tych samych gatunków roślin sezono­wych. Były to kolejno od największej do najmniejszej częstotliwości występowa­nia: bratek ogrodowy, aksamitka rozpierzchła, starzec popielny, begonia stale kwitnąca, pelargonia rabatowa, begonia bulwiasta, petunia ogrodowa, chryzante­ma wielkokwiatowa, stokrotka pospolita, żeniszek meksykański, niecierpek nowogwinejski, szałwia błyszcząca, lobelia przylądkowa i mietelnik żakula. Wśród 13 taksonów bylin, krzewów i krzewinek występujących na każdym z badanych cmentarzy dominował pierwiosnek bezłodygowy. Drugie miejsce zajęła bergenia sercołistna, a trzecie rogownica kutnerowata. Na kolejnych miejscach znalazły się: rozchodnik kaukaski, płomyk szydlasty, tulipan, zawciąg nadmorski, rojnik muro­wy, pióropusznik strusi, rozchodnik okazały, skalnica Arendsa, gęsiówka kaukas­ka, narecznica samcza, wrzosiec i róża.
PL
Occurrence frequency of plants growing on and around graves in thirteen municipal or parish cemeteries of Wrocław city were estimated in 1998-2000. 10 reprezentative places with 50 graves in each were chosen in every cemetery. The investigation covered the species occurring more than twice, considering herbal plants and shrubs grown on graves and around them as well as wild plants deli­berately left and cultivated. Analysing the frequency of plants' occurence 277 taxa from 66 botanical families were estimated. The percentage of plants of varied cultivation period was similar in every cemetery. In each cemetery the same 14 species of seasonal plants were growing: Viola x wittrockiana, Tagetes patula, Senecio cineraria, Bego­nia semperflorens, Pelargonium hortoriim, Begonia tuberhybrida, Petunia x atkin- siana, Dendanthema grandiflora, Bellis perennis, Ageratum houstonianum, Impa- tiens hybrida, Salvia splendens, Lobelia erinus and Bassia scoparia. Among 13 taxa of perennial plants and shrubs Primula vulgaris dominated in every cemetery. The next species were Bergenia cordifolia, Cerastium tomentosum, Sedum spurium, Phlox subulata, Tulipa sp., Armeria maritima, Sempervivum tectorum, Matteuccia struthiopteris, Sedum spectabile, Saxifraga X arendsii, Arabis caucasica, Dryopteris filix-mas, Erica sp. and Rosa sp.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie teorii modelowania do ustalania wartości katastralnych dla potrzeb określenia podstawy opodatkowania podatkiem od wartości nieruchomości. Badaniami objęto trzy obręby ewidencyjne, położone w południowej części Wrocławia. Podstawę budowy modeli wartości nieruchomości stanowił rejestr cen i wartości nieruchomości wraz z mapą numeryczną. Przeprowadzono analizę merytoryczną i statystyczną cen transakcyjnych zawartych w rejestrze cen i wartości nieruchomości. Wykonano aktualizację cen według segmentowej liniowej funkcji regresji. Do budowy modeli zastosowano zmodyfikowane modele powszechnej taksacji nieruchomości opracowane w ramach projektu systemu powszechnej taksacji nieruchomości, będącego składnikiem Integracyjnej Platformy Elektronicznej, realizowanej w ramach projektu "Utworzenie Zintegrowanego Systemu Katastralnego", wykonanego na rzecz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Oprócz tych metod zastosowano do określenia wartości katastralnych model liniowy regresji wielokrotnej stosowany w metodzie analizy statystycznej rynku. Dokonano inwentaryzacji nieruchomości w wybranej strefie. Każdej nieruchomości przypisano zbiór atrybutów. W wyodrębnionych strefach taksacyjnych obliczono parametry modeli powszechnej taksacji nieruchomości, oszacowano wartości nieruchomości i przeprowadzono ocenę dokładności oszacowania tych wartości.
EN
In the article one introduced the use of the theory of the modelling to the estimation of cadastral values for needs of the qualification of the basis of taxation with the tax from the value real estate. In the research one embraced three precincts of information, situated in the southern part of Wroclaw. The base of the construction of models of the value real estates was determined by the register of prices and values of real estate together with the numeric map. One carried out the essential and statistical analysis of transactional prices contracted in the register of prices and values real estate. One performed the actualization of prices according to the metameric lineal function of the regress. To the construction of models one applied modified models of the general valuation of real estate worked out within the framework of the project of the system of the general valuation of the real estates, being a component of the Integrative Platform Electronic, realized within the framework of the project “the Creation of the Integrated System Cadastral”, performed in the interest of The Principal Office of the Geodesy and the Cartography. Apart from these methods one applied to the qualification of cadastral values the model of the lineal regress of the multiple practical in the method of the statistical analysis of the market. One made the stock-taking real estate in the chosen zone. Every real estate one credited the gathering of attributes. In separated valuation zones one counted parameters of models of the general valuation real estate, one estimated values real estates and one effected the estimation of the exactitude of the estimation of these values.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.