Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport rolniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 5.0 wykorzystano do rozwiązania zadań z programowania liniowego. Sposób wypełniania arkusza oraz definiowania problemu w oknie Solver-Parametry został zaprezentowany na przykładzie optymalizacji transportu słomy w przedsiębiorstwie rolnym. Procedura wypełnienia arkusza jest prosta i nie wymaga wykształcenia informatycznego, a wykorzystanie standardowych funkcji SUMA.ILOCZYNÓW oraz SUMA, zwłaszcza w przypadku programowania z dużą liczbą zmiennych decyzyjnych, powoduje dobrą widoczność wszystkich danych i daje możliwość szybkiej ich modyfikacji bez żmudnych przeszukiwań w długich formułach.
EN
Microsoft Exccel 5.0 calculation sheet was used to solve some problems of linear programming. The modes of sheet filling up and problem defining in Solver-Parameters window were presented on an example of optimizing straw transportation on a farm. The procedure of sheet filling up is really simple and no professional informatiic education is needed to operate it. Application of PRODUCT SUM and SUM standard functions, especially in case of programming at large number of decision variables, ensures good visibility of all data and possibility of their fast modification without troublesome retrieval in long formulas.
PL
Artykuł omawia nowy w Europie elektryczny układ hamulcowy stanowiący bezpieczną opcję technologiczną, zwłaszcza dla małych naczep (naczep typu 'gęsia szyja') i przyczep oraz ciągników rolniczych. Autorzy omawiają wymagania Regulaminu nr 13 EKG, Załącznik 14 i wskazują na potrzebne zmiany w układach hamulców elektrycznych importowanych z USA. Wdrożenie elektrycznego układu hamulcowego pozwoli promować nowe opcje transportu kołowego dla rolnictwa, zwłaszcza lekkich naczep (przyczep). Wpłynie także na obniżenie kosztów produkcji omawianego systemu, poprawę bezpieczeństwa pracy oraz ekologię. W niedalekiej przyszłości elektryczny układ hamulcowy powinien zastąpić systemy - pneumatyczny i hydrauliczny - w maszynach rolniczych i ciągnikach, jak również hamulce bezwładnościowe (najazdowe) w małych samochodowych przyczepach.
EN
The paper discussesnew in Europe electric brake system as a modem, technological much safer option, especially for small trailers, semi-trailers (gooseneck trailers) and agricultural tractors. The autors present the new recommendations of EU Regulation No 13, Annex 14 and underline the needed changes in the electric brake systems from the USA market. Implementation of the electric brake system will allow to promote new technological option (semitrailers) in agricultural branch. It also should have positive effect on reduction manufacturing costs, on work safety conditions and on ecology. In near future the electric brake system should replace the pneumatic and hydraulic systems in agricultural trailers and tractors as well as surge brakes in smallcar trailers.
PL
Przedstawiono procedury obliczeniowe będące podstawą systemu operatywnego planowania zadań transportowych w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż. Opracowany system może być stosowany do organizowania transportu związanego ze skupem innych płodów rolnych.
EN
The paper presents the procedures of data processing which allowed to create a system of operative planning of transport works related to grain purchase. Six procedures of analysis have been worked out and programmed. In three of them, common optimizing methods have been used. The other three have been all made while creating the system. Presented procedures can be used for organizing transport related to purchase of other crops.
PL
Zwiększanie wydajności w produkcji roślinnej przy jednoczesnym obniżaniu jej kosztów jest stałą tendencją w rolnictwie. Jedną z dróg realizacji tego celu jest poprawa parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń. Wśród wielu sposobów uzyskania lepszych wyników w trakcie eksploatacji maszyn jest zwiększenie ich prędkości roboczej. W pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej prac nad wpływem prędkości roboczej mobilnych narzędzi i maszyn rolniczych na ich parametry eksploatacyjne.
EN
It is a constant trend in agriculture to increase the plant production efficiency while lowering its costs. One of the ways of achieving this goal is to enhance machines and work tools operating parameters. Numerous ways of improving machine operating results include increasing operating speeds. A review of literature on the influence of mobile agricultural work tools and machines operating speeds on their operating parameters was conducted in this study.
PL
Omówiono przemiany jakie zaszły w ostatnim dziesięcioleciu w dziedzinie metod oraz w konstrukcji maszyn i urządzeń stosowanych do zbioru, oczyszczania i załadunku buraków na środki transportowe. Wskazano na główną tendencję rozwojową, polegającą na odchodzeniu od pracochłonnych metod zbioru buraków maszynami jedno i dwurzędowymi na rzecz stosowania dużych, najczęściej 6-rzędowych, kombajnów samojezdnych. Podkreślono coraz szersze upowszechnianie dodatkowego (poza maszynami do zbioru) doczyszczania wyoranych korzeni buraków z resztek gleby już na obrzeżach pola, z którego zostały zebrane. Przedstawiono rozwój nowoczesnych urządzeń do oczyszczania i załadunku buraków na środki transportowe.
EN
The changes which took place in the last years in the field of machines designs and methods used in harvesting, cleaning and loading beets on transport vehicles are described in the paper. The main development trend here is the process of giving up the use of one and two-row low effective beet harvestersand coming to big self-propelled six-row machines. The more and more popular additional cleaning of beet roots on edges of the field from which they have been harvested is also underlined. Development of beet roots cleaning and loading equipment is as well described.
PL
W pracy przedstawiono wpływ warunków gospodarowania (wielkość obiektu, struktura i intensywność produkcji) na nakłady czasu pracy i wykorzystanie środków transportu w gospodarstwach indywidualnych. W wyniku analizy stwierdzono, iż decydującym czynnikiem wpływającym na te zmienne zależne jest wielkość gospodarstwa i wyposażenie w środki transportowe.
EN
Paper considers the effects of farming conditions and individual farm management (farm acredge, structure and intensity of production) on working time inputs and usage of transport means in agricultural purposes. As a result of studies it was stated that at increasing farm acreage the inputs of working time and usage of transport means are being reduced, because of extended equipment with the number and capacity of transport means. The other examined factors showed also some effects lowering either, the working time inputs and usage of transport means.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.