Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procesy biologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Brzmi to jak science-fiction: oczyszczanie ścieków tanie, bez odorów i uciążliwych osadów, niewrażliwe na nielegalne spuszczanie gnojowicy lub szamba i dające wodę jak z najczystszych jezior. Metoda nazywa się słoneczno-wodna i wykorzystuje energię świetlną oraz procesy biologiczne zachodzące w środowisku wodno-błotnym.
PL
Właściwe określenie zapotrzebowania na powietrze do procesów zachodzących w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków jest jednym z najbardziej istotnych zagadnień projektowych. Prawidłowy dobór urządzeń napowietrzających wpływa na eksploatację i utrzymanie zakładanych parametrów ścieków na odpływie z oczyszczalni. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni charakteryzują się dużą zmiennością ilościową i jakościową. Wiele oczyszczalni ma problem z przeciążeniem ładunkami zanieczyszczeń i niewłaściwym doborem układu napowietrzającego, który staje się w ten sposób poważnym problemem eksploatacyjnym. Często dobór urządzeń napowietrzających, które są ważnym elementem technologicznym oczyszczalni, jest traktowany pobieżnie, z uwagi na coraz bardziej powszechne wykorzystanie do wymiarowania oczyszczalni programów obliczeniowych.
7
Content available Biologiczne procesy a ksztaltowanie zyznosci gleby
70%
EN
Biological processes of organic matter tranformation play the major role in development and activity of terrestial ecosystems. These processes are connected with microorganisms and their released enzymes into the soil. The rate of these processes is conjucted with biochemical transformation in the element cycling, as result of passing of inorganic or inamimated organic forms into protoplasmatic compounds, which after their death come back to ekosystem abiotic part. The microorganisms take part in different geochemical processes and thier rate is dependent on microbial activity. Biological activity and fertility of soil are mostly connected with organic matter. Most soil organic matter is derived from plant residues, roots excretions and partly from microbial and microfauna biomase. The rate of mineralization of soil organic matter range, generally, from 2-5% per year. This transformation depends on climatic conditions and applied cultivation system. The effect of the long-term tillage causes a decrease of soil organic matter, which in turn disturbs nutrition cycling, degrades soil fertility and quality. The cultivation of properly chosen plants in the plant rotation system and the application of farmyard manure allow to keep the high productivity of soil.
PL
Procesy biologiczne kształtujące żyzność gleby w ekosystemach lądowych opierają się głównie na transformacji materii organicznej. Związane są z drobnoustrojami i wydzielanymi przez nie enzymami oraz tempem prowadzonych przez nie przemian biogeochemicznych w krążeniu pierwiastków, które przechodzą z nieorganicznych lub nieożywionych organicznych form w połączenia protoplazmatyczne i po ich obumarciu z powrotem do abiotycznych części ekosystemu. Drobnoustroje prowadzą różnorodne procesy geochemiczne, a przebieg procesów i ich wpływ na środowisko zależy od ich aktywności. Aktywność biologiczna i żyzność gleb wiąże się głównie z zawartością w niej materii organicznej. Materia ta pochodzi głównie z resztek roślinnych, wydzielin korzeniowych i częściowo z biomasy mikroflory i mikrofauny. Mineralizacja glebowej materii organicznej wynosi od 2 do 5% rocznie. Zależy to od warunków klimatycznych i intensywności uprawy. Znanym jest fakt, że długotrwałe stosowanie orki prowadzi do zmniejszenia się materii organicznej w glebie. Wywołuje to zaburzenia cyklu pokarmowego i żyzności i prowadzi do degradacji jakości gleby. Dobór i nasycenie określonych gatunków roślin w strukturze zasiewów, przy uwzględnieniu nawożenia obornikiem może znacznie zmienić ten niekorzystny trend i pozwolić na utrzymanie wysokiej urodzajności gleby.
PL
O starzeniu i śmierci istnieje już ogromna literatura naukowa o różnym charakterze. Problemy te stanowią też przedmiot żywego zainteresowania literatury pięknej i środków masowego przekazu. Duże zainteresowanie wywołała w Niemczech książka Rolanda Prinzingera pt. „Tajemnica starzenia. Zaprogramowany okres życia u człowieka, zwierzęcia i rośliny”. Autor stara się przedstawić medyczne aspekty procesów starzenia i wypowiada się często krytycznie o podejściu do nich współczesnej medycyny i służby zdrowia. Kładzie nacisk na biologiczne rozumienie procesów starzenia się żywych organizmów. Artykuł jest krytycznym omówieniem książki.
EN
There is extensive scientific literature on ageing and death. These issues are also in the focus of attention of literature and mass media. The book by Roland Prinzinger „The mystery of ageing. Programmable life time in the man, animals and plants” evoked much interest in Germany. The author attempts to present medical aspects of ageing: he is often critical of the approach modern medicine and health service. The author concentrates on understanding of biological aspects of the ageing of living organisms. The article reviews the book.
14
60%
EN
Green walls or living walls are architectural installations comprised of plants growing in soil filled, modular panels that are attached to interior or exterior walls. The objective of this study is to evaluate the effectiveness of using green walls to pretreat wastewater generated by small to medium sized food and beverage manufacturers. A 1.2 m high green wall was constructed using two, 610 mm×610 mm panels filled with recycled glass media and planted with Epipremnum aureum. Brewery wastewater was recirculated through the system under four experimental scenarios: media, only; media with bio-film; media with plants; and media with plants and biofilm. Reduction of BOD was at least 65% after 24 hours in all four scenarios. Removal of turbidity, BOD, and total nitrogen was similar in scenarios involving biofilm with or without plants. Green walls appear to offer a space and cost efficient method for pretreating wastewater generated by beverage and food industries.
PL
Zbadano wpływ zróżnicowanych dawek poliamidu (PA-6) na podatność organicznych podłoży szklarniowych na biologiczne utlenianie komponentów tych podłoży. Poliamid wpływa na wzrost substancji orga­nicznej w podłożach oraz zwiększenie w niej udziału części odpornych na utlenianie i zmniejszenie tempa rozkładu ma­terii organicznej.
EN
A polyamide soibent can be successfully applied as an organic part of glasshouse substrates. Together with its growing content in the studied mixtures after the rooting period, there was increase of amount of parts resistant to oxidization. The substrates with 50 % sorbent content are recommendable as there were no destructive changes fo­und in the organic parts composition. Keywords: polyamide sorbent (PA-6), horticul­tural beds, carnation, biological processes.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.