Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tematem artykułu jest przybliżenie zasad działania sieci VPN, prezentacja wykorzystywanych protokołów, przedstawienie różnorakiego podejścia do zastosowań technologii VPN oraz technicznych problemów związanych z budową sieci VPN.
EN
This paper presents basic principles of VPN technology, used protocols, variety of VPN applications and technical problems related to building VPN networks. It describes how to adept Internet to get secure and cost-effective communication.
EN
The structure of information systems in cloud computing has the specificity that can suitably be used in the construction of database systems. This is how to build a database based on cloud computing, which means how the cloud database support, which is a threat to them and to what extent is the subject of this chapter. On the basis of the analyzes will also be proposed extended model of a database management system fully dedicated to work in a cloud computing environment.
PL
Struktura systemów informatycznych o charakterze chmury obliczeniowej posiada specyfikę, która może zostać odpowiednio wykorzystana w budowie systemów bazodanowych. To, w jaki sposób budować bazy danych opierając się na chmurach obliczeniowych, które elementy chmur, w jaki sposób wspierają mechanizmy baz danych, które są dla nich zagrożeniem i w jakim zakresie jest przedmiotem tego artykułu. Na bazie przeprowadzonych analiz zostanie również zaproponowany rozszerzony model systemu zarządzania bazą danych przeznaczony w pełni do pracy w środowisku chmury obliczeniowej.
PL
Podstawową abstrakcją organizacji danych w tradycyjnych systemach bazodanowych jest zbiór. Model relacyjny, bazując na zbiorze, organizuje dane bez uwzględnienia jakiegokolwiek ich uporządkowania. Generalnie przynosi to swobodę indeksacji danych, jednak powoduje, iż uporządkowanie wprowadzane indeksami jest uporządkowaniem wtórnym. W przypadku danych o charakterze topologicznym, brak takiego naturalnego uporządkowania powoduje istotne utrudnienia w poszukiwaniu punktów sąsiednich wg zadanych kryteriów sąsiedztwa. Niniejszy artykuł koncentruje się na przedstawieniu organizacji danych, opartej na modelu relacyjnym, pozwalającej bezpośrednio wyznaczać podzbiory punktów sąsiednich.
EN
The relational model can be considered as a generalization of the set data model. So, the basic organization of a data in traditional – relational – database system is a set of data with no defined any positional orderings of them. At first glance, this approach is accurate, because it brings unlimited possibilities of data indexing. However such forced order of data organization is the secondary one and doesn't reflect inner topology of data in a set. In the case of topological data, it can cause significant difficulties in finding the neighboring points, according to defined neighborhood criteria. This chapter presents the organization of a topological data modeled in the relational database system that allows direct designating the subsets of neighboring points. This article describes recursive SQL queries and presents its syntax with explanation of used clauses. Besides, the design of performance cluster by the use of DB2 Distributed Partitioning Feature is discussed.
PL
Pomysł na bazy danych przetwarzane i przechowywane w całości w pamięci operacyjnej pojawił się dawno i choć dawał dobre wyniki, nie był możliwy do szerokiego zastosowania ze względu na ograniczenia sprzętowe. Aktualnie, choć nie w całości, możliwe jest wykorzystanie, cały czas rosnącej, przestrzeni pamięci operacyjnej na potrzeby baz danych w postaci baz pamięciowych. Niniejszy rozdział przedstawi, aktualnie oferowane przez wiodących producentów, możliwości realizacji baz pamięciowych.
EN
The conception of storing and managing data directly in RAM memory appeared some time ago and in spite of very good efficiency, it was impossible to massive implementation because of very important hardware limitations. Currently U's still not possible to store whole databases in memory but there are some tools to organize pieces of data as In-memory databases. This chapter presents strong, and weak elements of In-memory data management.
PL
Od kilku lat analitycy przyznają, że zapotrzebowanie na moc obliczeniową ze strony aplikacji analitycznych rośnie w tempie wykładniczym. Potrzebne jest więc poszukiwanie nowych technologii wykorzystywania zasobów przez tego typu aplikacje. Wynikiem owych poszukiwań są, proponowane przez coraz więcej firm, rozwiązania bazujące na kolumnowym przetwarzaniu i przechowywaniu danych oraz technologii baz rezydujących w pamięci (ang. in-memory database). W celu zweryfikowania tezy głoszącej przewagę nowych rozwiązań nad podejściem klasycznym wykonano wiele badań, których wyniki zestawiono w niniejszym artykule.
EN
For several years, the analysts have admitted, that demand for the computing power of analytic applications grows exponentially. For this reason, the new technologies of resource usage are still looking for. The result of these quests are the column-based processing and the in-memory database solutions which are suggested through more and more companies. In order to verify the opinion, the new approach gives more efficient results than classic, a series of tests were executed and the results was summarized in this article.
PL
Przetwarzanie w chmurach obliczeniowych szybko zyskuje na popularności, powodując opracowywanie i adaptację metod przechowywania danych. Z jednej strony dostępne są wydajne, proste i skalowalne rozwiązania typu NoSQL, z drugiej – bardziej funkcjonalnie zaawansowane, choć mniej wydajne, rozwiązania relacyjne. W artykule przedstawiono najpopularniejsze produkty firm Oracle, Microsoft, IBM, Amazon, Google oraz środowiska otwartego oprogramowania, należące do obu klas rozwiązań. Został omówiony zakres zastosowań przedstawionych produktów bazodanowych.
EN
Cloud computing popularity is growing quickly, driving data storage methods development and adoption. On the one hand efficient, simple, and scalable NoSQL solutions are available, on the other – more functionally advanced, but less efficient, relational-based ones. The paper describes the most popular database solutions from Oracle, Microsoft, IBM, Amazon, Google and open source community in both categories. The scope of application of these solutions was discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.