Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 984

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
3
80%
PL
W serii artykułów, poświęconych kosmetyce staropolskiej, dbaniu o zdrowie i urodę, autorka zajmuje opisem wina, jako środka leczniczego i komponentu do wytwarzania środków pielęgnacyjnych. Wykorzystuje staropolskie poradniki medyczne i zielniki, zawierające porady dotyczące odpowiedniego doboru wina. Receptury wybitnych lekarzy i botaników, do których zaliczają się: Stefan Falimirz, Michał z Urzędowa, Szymon Syreński oraz Sebastian Petrycy, są skarbnicami porad, dzięki którym odkrywane są sposoby, jakimi Polacy dbali o zdrowie i urodę.
EN
In a series of articles dedicated to the Old Polish cosmetics, healthcare and beauty, the author describes wine as a therapeutic agent and component for the production of skincare products. She uses Old Polish medical handbooks and herbaria containing advice on the proper selection of wine. Recipes of eminent doctors and botanists, including: Stefan Falimirz, Michal of Urzędów, Szymon Syreński and Sebastian Petrycy, are amount of advice that help to unravel the ways in which Poles took care of their health and beauty.
PL
W artykule przedstawiono dobór maszyn i urządzeń do projektowanej linii win gazowanych. Linia umożliwia nasycanie wina dwutlenkiem węgla i pakowanie go w ilości zgodnej z założeniami potencjalnego inwestora oraz działa na zasadach najnowszych zdobyczy techniki. Zaproponowane maszyny i urządzenia w przedstawionym zestawie można wykorzystać jako podstawowe oraz niezbędne przy zmienionym asortymencie produkcji, pracujące w uproszczonym zakresie operacji.
EN
In the paper the selection of machines and equipment within projected line r sparkling wines were presented. The line makes possible wine saturation [th carbon dioxide and its packing in quantities agreeable with establishments a potential investor and operates according to principles of the latest hievements of technology. Proposed machines and equipment in the nsiderd set can be used as essential and indispensable ones at changed sortment of production, worki
EN
In the case of causing by the employee in the performance of his labour duties damage to a third party solely responsible for its repair is the employer on the basis of art. 120 of the Act of June 26, 1974 Labour Code. This regulation does not expressly provide any exception. The scholarship generally accepts, however, that this regulation does not apply if the damage has been inflicted with intentional guilt. This article is an attempt to assess the correctness of such a standpoint, based on a thorough analysis of the concept of guilt in labour law.
PL
W przypadku wyrządzenia przez pracownika podczas wykonywania przez niego pracowniczych obowiązków szkody osobie trzeciej wyłącznie odpowiedzialnym za jej naprawienie jest pracodawca na podstawie art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Regulacja ta nie przewiduje wprost żadnego wyjątku od odpowiedzialności pracodawcy powiązanej z wyłączeniem odpowiedzialności pracownika wobec osób trzecich. W doktrynie powszechnie jednak przyjmuje się, iż nie dotyczy to sytuacji wyrządzenia szkody z winy umyślnej. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny zasadności takiego stanowiska, z uwzględnieniem analizy pojęcia winy w prawie pracy.
PL
Zbiorowe akty przeprosin, zdaniem wielu badaczy, stały się nieodłączną częścią współczesnej polityki. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie społeczno-historycznych uwarunkowań rosnącej popularności zbiorowych aktów skruchy, oraz określenie warunków ich skuteczności. Pojęcia takie, jak: wina, krzywda, przebaczenie, odnoszą się zasadniczo do sfery osobistych przeżyć i kontaktów między jednostkami, zatem próby przeniesienia ich na poziom zbiorowy stanowią źródło problematyczności. Jest to przede wszystkim pytanie o sposoby legitymizacji przeprosin zbiorowych oraz polityczny charakter rytuałów pojednania. Celem artykułu jest również zilustrowanie zawartych w nim rozważań teoretycznych na podstawie analizy przeprosin prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego za pogrom w Jedwabnem, dokonany przez Polaków na ich żydowskich sąsiadach.
12
70%
EN
The term "culinary tourism" was introduced by L. Long in 1998, as a method of experiencing other cultures through food. Despite of its many definitions, culinary tourism (or food tourism) can undoubtedly be regarded as a form of cultural tourism (Fig. 3). A. Kowalczyk (2008) points out three reasons for including food tourism in cultural tourism. First, culinary traditions and foodways are integrally related to cultural traditions. Second, culinary tourists get to know other cultures through the consumption of new dishes, ways of serving them, and a broadly defined eating culture. Third, during the „culinary travels”, tourists visit new places, meet their inhabitants, visit places of interest, and get to know local history and traditions. Food tourism is not a new phenomenon. Its origins go back to the Grand Tour travels (17th - 19th c.), although this form of travel involved a small number of tourists and was limited mainly to wine tourism. Nowadays, we can note three aspects which add new dimensions to food tourism, namely: - a growing number of participants in culinary travels (15% of the total number of tourists) and a significant variety of their motivations and expectations; - a significant variety of tourist attractions on offer, both in their thematic aspects (such as wine tourism, beer tourism, Thai cuisine, cuisine of the Podlasie region, and so on), as well as formal ones (such as restaurants, vineyards, breweries, culinary routes, culinary festivals, and so on); - institutionalisation and formalisation of culinary tourism, which results from its growing popularity and from its being regarded as a factor in development and promotion of selected towns or regions. Food tourism is therefore regarded as a means of experiencing regions and/or countries, but gradually, it is also treated as an element of regional development. Its importance is therefore defined not only in its cultural, but also in its economic (commercial) dimension.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.