Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1037

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Chiny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
EN
The 19th Congress of the Chinese Communist Party marked the completion of the first term of the fifth generation of leaders. Xi Jinping announced that China entered “a new era of socialism with Chinese characteristics,” which is a new slogan, a symbol of Xi’s second term. Contrary to some expectations, the Congress was not a political breakthrough, as the party’s goals—to hold its power, maintain stability in the country and regain a superpower status—remain unchanged. New means of achieving these goals will be employed, however, including new technologies in economic and social management, while in foreign policy China will be more active globally, proposing or even exporting solutions based on Chinese standards.
EN
The 19th Congress of the Chinese Communist Party marked the completion of the first term of the fifth generation of leaders. Xi Jinping announced that China entered “a new era of socialism with Chinese characteristics,” which is a new slogan, a symbol of Xi’s second term. Contrary to some expectations, the Congress was not a political breakthrough, as the party’s goals—to hold its power, maintain stability in the country and regain a superpower status—remain unchanged. New means of achieving these goals will be employed, however, including new technologies in economic and social management, while in foreign policy China will be more active globally, proposing or even exporting solutions based on Chinese standards.
EN
The change in China’s internal and external policy under Xi Jingping confirms the country’s pursuit of broader reform.
7
Content available Polityka bezpieczeństwa Chin
63%
EN
The article discusses legal and organizational conditions of the internal security system of the China. Based on the assumptions of security policy, the competences of individual state bodies in the sphere of security and defence were presented. There are presented valid legislative and organizational solutions, concerning counteracting security threats of military nature and counteracting the terrorist threat. Legal and organizational solutions concerning the crisis management system and functioning of the police as an institution ensuring an appropriate level of public safety were also characterized. 
PL
W artykule omówiono prawne i organizacyjne uwarunkowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Chin. W oparciu o założenia polityki bezpieczeństwa zaprezentowano kompetencje poszczególnych organów państwa w sferze bezpieczeństwa i obronności. Przedstawiono obowiązujące rozwiązania legislacyjne i organizacyjne, dotyczące przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa o charakterze militarnym i przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu. Scharakteryzowano także prawno -organizacyjne rozwiązania dotyczące systemu zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania policji jako instytucji zapewniającej odpowiedni poziom bezpieczeństwa publicznego. 
EN
This paper aims at assessing the new role of the Islamic Republic of Pakistan in China’s foreign and security policy. Close cooperation between China and Pakistan based on the idea of building an economic corridor linking these two countries will result in geopolitical changes in the region of the Indian Ocean. The prospective China-Pakistan corridor from Xinjiang to the port of Gwadar offers China direct access to the Indian Ocean, enhancing business opportunities and opening up alternative energy routes and sources.
9
Content available remote Rozwój górnictwa węglowego w Chinach. Cz. 2
63%
PL
W drugiej części artykułu na temat chińskiego górnictwa węglowego przedstawiono ogólną charakterystykę warunków górniczych w chińskich kopalniach oraz stosowane w nich systemy wybierania pokładów cienkich, średnich i grubych. Bardziej dokładnie opisano systemy wybierania grubych pokładów, stanowiących około 45% zasobów tego kraju. Krótko opisano stosowane w chińskich kopalniach wyposażenie mechanizacyjne: zagraniczne i krajowe oraz przedstawiono informacje na temat instytutów badawczych i fabryk maszyn górniczych. Przedstawiono również problemy chińskiego górnictwa, jak: bezpieczeństwo pracy, nadmierne zatrudnienie, niską wydajność. Wymieniono główne kierunki planowanych zmian.
EN
The second part of the paper presenting the Chinese coal mining industry states general characteristic of mining conditions existing in Chinese mines and systems of working thin, medium and thick seams used. Systems for working thick seams which make about 45% of coal reserves of this country have been described with full particulars. There is also a brief review of the mining equipment produced in China and abroad which find application in Chinese coal mines with the object of mechanization of mining operations. The paper presents Chinese research institutes and factories of mining machinery. It deals with problems of work safety, overemployment, Iow outputs. Main orientations of planned changes have been named.
10
Content available remote Rozwój górnictwa węglowego w Chinach. Cz. 1
63%
PL
Na podstawie dostępnej literatury technicznej przedstawiono rozwój chińskiego górnictwa węglowego. W pierwszej części artykułu podano ogólne informacje o Chińskiej Republice Ludowej (Chinach) i przemyśle węglowym tego kraju. Oprócz ogólnych informacji przedstawiono krótką informację na temat struktury organizacyjnej chińskiego górnictwa węglowego.
EN
Basing himself on the available technical literature the author has presented the development of the Chinese coal mining. The first part of the paper contains general information relating to the People's Republic of China and to the coal mining industry of this country. A brief description of organizational structure of the Chinese coal mining has been also presented.
EN
Od lat osiemdziesiątych Chiny dokonały ogromnych inwestycji w rozbudowę infrastruktury naukowej i technologicznej, a nauka i przedsiębiorczość oraz system finansowania przeszły długą ewolucję. Omawiając poszczególne etapy tego rozwoju – program TORCH, klastry innowacyjności, inkubatory biznesu ukierunkowane na nowe technologie, kapitał zalążkowy Innofund, źródła finansowania przedsięwzięć wysokiego ryzyka – autor dokonuje porównania z rozwojem tego sektora w USA po II wojnie światowej. Podkreśla analogie, ale również szczegółowo omawia różnice wynikające nie tylko z systemu gospodarczego Chin, ale przede wszystkim z odmienności kulturowych, tradycji oraz etyki w biznesie.
EN
The purpose of this research paper is to analyze the Renminbi (the Chinese currency), suggesting whether or not the currency should be allowed to float. The paper makes use of four popular approaches to determine whether or not the currency is currently undervalued, and if so, what mechanisms should be used to allow for its proper valuation. According to the purchasing power parity (PPP), balance of payments approach, and the asset management approach, the Chinese currency is undervalued and will therefore appreciate in the future. For the long run, the floating of the currency is advisable; however, in the short run, it will not be in the best interest of the Chinese economy given the nature of its banking system. Adopting a pure float could possibly cause major macro and micro economic imbalances that would be difficult to tackle. Instead, suggesting the pegging of the Renminbi against a basket of currencies to ensure system wide flexibility and stability is the best course of action.
PL
Po przemianach w polityce Chińskiej Republiki Ludowej i odejściu od doktryny Mao Zedonga, jego następca Deng Xiaoping skierował gospodarkę kraju na nowe tory. W ciągu następnych lat chiński rozwój ekonomiczny doprowadził do spektakularnych osiągnięć, dzięki którym Chiny stały się w 2015 r. drugą potęgą gospodarczą świata. Jedną z metod osiągnięcia tego sukcesu było utworzenie i rozwijanie specjalnych stref ekonomicznych. Przykład powodzenia tej koncepcji posłużył za punkt wyjścia do ekspansji handlowej i przemysłowej ChRL, zwłaszcza na kontynent afrykański. Mimo pewnych trudności i zagrożeń, trud włożony w unowocześnianie gospodarki otwiera zarówno Afryce jak i Chinom nową perspektywę pomyślności gospodarczej i wzrostu poziomu życia mieszkańców.
Karbo
|
2003
|
tom Nr 1
27-31
PL
Na tle rozwoju przemysłu stalowego Chin przedstawiono aktualny stan przemysłu koksowniczego w tym kraju oraz jego kierunki rozwojowe na bliższe lata. Podano strukturę produkcji koksu w chińskich koksowniach, omówiono jego jakość i strukturę zużycia. Przedstawiono prognozy dla chińskiego rynku koksu opracowane przez Departament ekonomii rządu chińskiego.
EN
In this article there is described results of the investigations realised during the 1980s in the Institute of Chemical Technology of Coal and Petroleum. Hydrogenative upgrading of coal derived liquids was carried out into components of motor fuels. The Manager of this investigations
PL
Przedstawiono podstawy gospodarowania wodą w Chińskiej Republice Ludowej na tle najszybszego rozwoju gospodarczego na świecie.
EN
There are presented principles of water management in the Chinese People's Republic on the background of the quickest economic development in the world.
17
Content available Chińskie linie dużej prędkości
51%
PL
Niezwykły wzrost chińskiej sieci kolejowej dużej prędkości jest jedną z cech charakterystycznych ostatnich lat, wytyczających kierunki dalszego rozwoju kolei. Pod względem długości linii kolejowych dużych prędkości nie ma na świecie kraju, który mógłby się równać z Chinami. W październiku 2014 r. długość sieci osiągnęła tam 12 183 km. Chiny zbudowały prawie 4 razy więcej kilometrów linii dużych prędkości niż Hiszpania, która zajmuje pod względem długości tych linii drugie miejsce w skali światowej. Dzisiaj większość prowincji chińskich jest albo już podłączona do sieci o prędkości wynoszącej co najmniej 200 km/h, albo jest w trakcie podłączania do takiej sieci.
PL
Miasta z Chin szukają miast partnerskich w Polsce. Jak dotąd, współpraca na tym polu była sporadyczna. Jednak nawet nieliczne przykłady pokazują, że istnieje spory potencjał do obustronnych przedsięwzięć.
PL
„Chinese Norwid” and the thought and poetics of Polish Norwid studies Review of Krzysztof Andrzej Jeżewski, Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka [Cyprian Norwid and the thought and poetics of the Middle Kingdom].   The review discusses main research questions tackled by Krzysztof Andrzej Jeżewski, the author of a comparative essay that juxtaposes selected aspects of Chinese culture and aesthetics with Cyprian Norwid’s works.
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.