Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Postępujący rozwój nowoczesnych technologii solarnych pozwala na korzystanie z energii Słońca już nie tylko na południu Europy, lecz również w Niemczech, Czechach czy Polsce. Powszechność tego źródła energii odnawialnej pozwala na jej wykorzystanie również w dużo mniejszych instalacjach, takich jak lampy solarne, ławki czy zadaszenia. Są one doskonałym rozwiązaniem szczególnie w miejscach odległych od infrastruktury, do których nieopłacalne jest doprowadzenie energii elektrycznej, co za tym idzie wpływają na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii. Na całym świecie powstają godne uwagi detale architektoniczne i urbanistyczne pozwalające kształtować i organizować przestrzeń w nowoczesny a zarazem ekologicznie zrównoważony sposób. Do tego typu instalacji można zaliczyć Słoneczne (Solarne) drzewa, drzewa redukujące CO2 oraz produkujące tlen, ekologiczne ławki, solarne parasole (chroniące przed słońcem oraz produkujące energię elektryczną) czy zadaszenia parkingów i przystanków autobusowych. W świadomości większości z nas zrównoważone i przyjazne dla środowiska są konstrukcje wielkogabarytowe. Często nie zdajemy sobie sprawy, z tego, jaki mała architektura – detale architektoniczno – urbanistyczne – może mieć wpływ na otaczającą nas przestrzeń oraz na nasze samopoczucie. Przedstawione poniżej realizacje oraz koncepcje, nie stanowią tylko ciekawostki czy nowości technologicznych i energetycznych. Stanowią przykład wychodzenia naprzeciw potrzebom, zastanym warunkom pogodowym, oczyszczając powietrze, oświetlając ulice, place, parki, ograniczając koszty oraz emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Pozostaje mam wierzyć, że podobnych rozwiązań będzie więcej nie tylko za granicą, ale również w Polsce.
EN
The progressive development of modern solar technologies allows using energy from the Sun not only in the south of Europe, but also in Germany, the Czech Republic and Poland. The commonness of this renewable energy source makes it usable also in smaller installations, such as solar lamps and roofing. They are excellent solutions especially in places localized far from infrastructure, to which supplying electric energy is not cost-effective, and hence they lead to a reduction of costs related to energy use. All over the world noteworthy architectural and urban details are created allowing to shape and organize space in a modern and at the same time ecologically balanced way. This group of installations includes the so-called Solar trees, trees which reduce CO2 and produce oxygen, ecological benches, solar umbrellas (protecting against the Sun and producing electricity) and parking or bus stop roofing. In the perception of the majority of us, these are large-size structures that are balanced and environmentally-friendly. We do not often realize how small architecture – architectural and urban details – may influence our surroundings and our mood. The realizations and concepts presented below are not only curiosities or technological and energy-related innovations. They are examples of facing needs, weather conditions by cleaning the air, illuminating streets, squares and parks, reducing costs and emission of harmful gases to the atmosphere. Let us hope there will be more of such solutions not only abroad, but also in Poland.
EN
Architecture as a discipline tends to be understood differently in different environments. Le Corbusier “lines, solids and surfaces are elements through which architecture manifests itself. A thought through, flawless, wonderful game of solids in the light”. The architecture of the 21st century has become a compilation of developed exemplars, from the simple to the organic. The value comes from the idea, the concept of combining all the elements in such a way that the resultant game is both aesthetic and original. Such a game can be seen in the projects of Vincent Callebaut.
PL
Architektura jako dziedzina bywa różnie rozumiana w różnych środowiskach. Dla Le Corbusiera „linie, bryły i powierzchnie to elementy, przez które przejawia się architektura. Przemyślana, bezbłędna, wspaniała gra brył w świetle”. Architektura XXI wieku stała się kompilacją wypracowanych wzorców, od prostych do organicznych. Wartość stanowi idea, pomysł na połączenie wszystkich komponentów, tak by powstała gra była zarówno estetyczna jak i oryginalna. Taką grę możemy dostrzec w projektach Vincenta Callebaut.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.