Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 246

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ksztaltowanie srodowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
6
Content available Ksztaltowanie srodowiska jako dyscyplina naukowa
100%
PL
W pracy przedstawiono kompleksową charakterystykę dyscypliny naukowej „Kształtowanie środowiska", która obejmuje podstawowe pojęcia i definicje, rozwój historyczny, przedmiot, cel, zakres i metody, główne kierunki badań naukowych oraz korzyści, potrzeby i zagrożenia jej dalszego rozwoju.
EN
The paper presented complex characteristics of the „Environment development" as a scientific discipline. The following problems of the discipline were discussed: basic definitions, historical development, the aim, the range and methods, major areas of scientific research as well as the advantages, requirements and limitations of its future development.
PL
Celem pracy jest przedstawienie zakresu działalności ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce na rzecz kształtowania i ochrony środowiska rolniczego, poprawy zdrowotności produktów rolniczych i produkcji zdrowej żywności. Szczególną uwagę zwrócono na bariery rozwoju doradztwa ekologicznego. W badaniach wykorzystano wyniki ankiety, którą wypełniły 33 ośrodki doradztwa rolniczego, co stanowi 67,4% ogółu ośrodków w kraju. Przeprowadzone badania wskazują, że istnieje pilna potrzeba dostosowania metod produkcji rolniczej do wymogów ekologii. Niezbędne jest również dostosowanie metod i treści doradztwa rolniczego do realizacji idei ekologicznych w rolnictwie i na wsi. Konieczna jest także integracja działań proekologiczych w zakresie: - edukacji i doradztwa roliczego; - metod produkcji, planowania i urządzania rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz rozwoju obszarów wiejskich; - organizacji i wspierania metod produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności o podwyższonej jakości.
EN
The objective of this work was to present the scope of the activities of the Agricultural Advisory Centres in Poland for the benefit of shaping and protection of agricultural environment and improvement of agricultural products. A special attention was paid to the barriers of the development of ecological advisory work. Questionhaires ware filled in by 33 Agricultural Advisory Centres, which made up 67,4% of the total numbers of such centres. The results obtained show that there is immediate need foradoption of agricultural production to ecological requirements. It is also necessary to adopt methods and the content of agricultural advisory work to realization of ecological ideas in agriculture and in the country. The integration of proecological activities should embrace: - education and agricultural extension; - methods of production, planning and management of rural areas; - organization of agricultural production, processing and distribution of impreved quqlity of food.
16
Content available Postep w gospodarce wodnej na obszarach wiejskich
88%
EN
The paper presents historical development, actual status and future directions of scientific research in water management on rural areas and the characteristics of the major achievements in this scientific area. Significant progress in water management on rural areas after World War II is a result of historical changes in Polish agriculture, which allowed an increase of both the quantity and quality of scientific research. The progress in these scientific research allowed in 1992 the establishing of new scientific discipline „Environment Development" within agricultural sciences.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.