Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grypa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
9
Content available Diagnostyka laboratoryjna grypy
80%
EN
Influenza has always been and still is the cause of considerable morbidity and, consequently, frequent multiorgan complications, often irreversible and even fatal. It is an acute infectious disease caused by type A, B and C viruses, members of the family Orthomyxoviridae. Infections caused by the influenza virus are reported in every epidemic season. Influenza infections should be considered not only in the aspect of health, but also in the quantifiable, measurable economic aspect. For many years, influenza has been one of the basic priorities of public health. Virological and epidemiological surveillance of influenza, which is implemented in each epidemiological season, is one of the key elements of public health. Virological surveillance involves laboratory confirmation of infection, while epidemiological surveillance involves monitoring of actual and suspected cases of influenza. Laboratory diagnosis is performed to confirm influenza virus antigen in the material collected from the patient, isolate the virus and confirm viral infection based on increased serum antibody levels. Isolating influenza viruses that circulate in a given epidemiological season is necessary to prepare a vaccine against influenza. An early and correct virological diagnosis of respiratory infection, with particular reference to influenza, is currently of great importance in terms of both medical and economic aspects. The paper discusses influenza diagnostic methods currently used in Poland to help physicians in deciding whether laboratory confirmation of diagnosis is justified in the aspect of possible treatment to avoid influenza-induced multiple organ complications.
PL
Grypa była i jest przyczyną licznych zachorowań, a w konsekwencji niejednokrotnie wielonarządowych powikłań pogrypowych, często nieodwracalnych komplikacji prowadzących do zgonu. To ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus grypy typu A, B, C należący do rodziny Orthomyxoviridae. Zakażenia wywoływane przez wirus grypy rejestrowane są w każdym sezonie epidemicznym. Infekcje grypowe należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie zdrowotnym, ale również policzalnym, wymiernym aspekcie ekonomicznym. Grypa od wielu lat należy do podstawowych priorytetów zdrowia publicznego. Jednym z istotnych elementów zdrowia publicznego jest wirusologiczny i epidemiologiczny nadzór nad grypą, prowadzony w każdym sezonie epidemicznym. Nadzór wirusologiczny obejmuje laboratoryjne potwierdzenia zakażenia, natomiast nadzór epidemiologiczny to monitoring przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Diagnostyka laboratoryjna grypy polega na potwierdzeniu antygenu wirusa grypy w materiale pobranym od chorego, wyizolowaniu wirusa grypy oraz potwierdzeniu zakażenia wirusem grypy na podstawie wykrycia przyrostu poziomu przeciwciał w surowicy. Wyizolowanie krążących wirusów grypy w danym sezonie epidemicznym jest niezbędne w celu przygotowania szczepionki przeciwko grypie. Przeprowadzenie możliwie wcześnie prawidłowej diagnostyki wirusologicznej infekcji układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem grypy, ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza obecnie, zarówno pod względem leczniczym, jak i ekonomicznym. W niniejszym artykule przedstawione zostały aktualnie stosowane w Polsce metody diagnostyki grypy – zawarte w nim informacje mają pomóc lekarzom w podjęciu decyzji o zasadności laboratoryjnego potwierdzenia diagnozy w aspekcie możliwości leczenia w celu uniknięcia wielonarządowych powikłań pogrypowych.
13
Content available Można i należy walczyć z grypą
70%
17
Content available Grypa chorobą rodziny
70%
19
Content available Szczepienia przeciwko grypie u personelu medycznego
60%
EN
Influenza is one of the most common respiratory diseases affecting people of all age groups all over the world. Seasonal influenza leads to substantial morbidity and mortality on a global scale. Vaccines are undeniably one of the most important health advances of the past century, however, managing influenza in working populations remains a difficult issue. Vaccination of health care workers (HCW) is an efficient way to reduce the risk of occupational infection and to prevent nosocomial transmission to vulnerable patients. Despite this, achieving high immunization rates among those professionals is a challenge. Knowledge and attitudes of healthcare providers have significant impact on the frequency with which vaccines are offered and accepted, but many HCWs are poorly equipped to make informed recommendations about vaccine merits and risks. Principal reasons for vaccination are the willing not to be infected and avoiding transmission to patients and the family. The main reasons for refusing is lack of time, a feeling of invulnerability to vaccination, conviction of not being at risk, of being too young or in good health. Misconceptions about influenza vaccine efficacy, like adverse effects, and fear of contracting illness from the vaccine are significantly associated with noncompliance with vaccination. Therefore, strategies to increase awareness of the importance of recommending influenza immunization among health professionals are required. Med Pr 2013;64(1):119–129
PL
Grypa jest jedną z częstszych infekcji dróg oddechowych, zachorowania na nią występują we wszystkich grupach wiekowych pacjentów na całym świecie. Liczba zachorowań na grypę sezonową i zgonów z powodu jej powikłań jest znaczna w skali globalnej. Szczepienia, również przeciwko grypie, są istotnym osiągnięciem medycyny ostatniego stulecia, jednak problemem pozostaje zwalczanie grypy za pomocą szczepień ochronnych wśród personelu medycznego. Szczepienie personelu medycznego jest procedurą o udowodnionym bezpieczeństwie i skuteczności, zapewnia zapobieganie zachorowaniom wśród pacjentów. Mimo licznych rekomendacji eksperckich stan zaszczepienia pracowników medycznych pozostaje niski. W celu zwiększenia liczby zaszczepionych pracowników medycznych konieczne jest prowadzenie kampanii edukacyjnych, które mają na celu polepszenie stanu wiedzy personelu na temat grypy, jej powikłań, szczepień przeciwko grypie, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa i skuteczności. Szczepieni pracownicy najczęściej decyzję o wykonaniu szczepienia motywują chęcią ochrony siebie oraz chęcią ochrony przed zakażeniem swoich pacjentów i ich rodzin. Z kolei wśród przyczyn nieszczepienia wymieniane są: brak czasu, błędne przekonania o nieskuteczności szczepienia, brak potrzeby szczepienia z powodu bagatelizowania choroby i jej powikłań, obawa przez niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Konieczne jest wdrożenie strategii mających na celu edukację personelu medycznego w zakresie stosowania szczepień przeciwko grypie w celu zwiększenia wyszczepialności przeciwko grypie w populacji pracowników medycznych. Med. Pr. 2013;64(1):119–129
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.