Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LOTOS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Transformation of dynamic aspects of UML models into LOTOS behaviour expressions
100%
EN
The lack of formal semantics for the UML creates many ambiguity problems, especially when real-time systems are specified. The paper proposes an approach to a formal definition of UML statecharts. Main features of the UML statecharts are described, and next, a transformation of the UML statecharts into LOTOS is defined.
EN
The paper presents formalization of BPMN notation by means of Language of Temporal Ordering of Observational Behaviour LOTOS. The paper consists mapping of elements of BPMN notation into LOTOS behavior expressions. The LOTOS semantic is used subsequently to analyze transformations of BPMN processes during evolution of Service-Oriented Architecture system that is represented in BPMN notation.
PL
Sprawozdanie z działalności to istotne źródło informacji o wynikach działalności spółek. Podobnie jak sprawozdanie finansowe, także sprawozdanie z działalności powinno cechować się zrozumiałością. W artykule przeprowadzono ocenę zrozumiałości sprawozdania z działalności Grupy LOTOS SA z wykorzystaniem aplikacji JASNOPIS. Jej wyniki pozwalają stwierdzić, że sprawozdanie zostało napisane trudnym językiem, w szczególności we fragmentach poruszających problem ochrony środowiska, badań i rozwoju czy strategii.
EN
Management report is an important source of information about the results of the company’s performance. Like the financial statement, the management report should be understandable. The article presents the use of the JASNOPIS application to assess the understandability of the LOTOS Group SA management report. The results reveal that the language in which the report has been written is difficult. This is particularly the case with the parts concerning the environmental protection, research and development or strategy.
4
Content available remote Transformation of Dynamic Aspects of Uml Models Into Lotos Behaviour Expressions
88%
EN
The lack of formal semantics for the UML creates many ambiguity problems, especially when real-time systems are specified. The paper proposes an approach to a formal definition of UML statecharts. Main features of the UML statecharts are described, and next, a transformation of the UML statecharts into LOTOS is defined.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości użycia języka LOTOS [3, 7] w projektowaniu oprogramowania systemów czasu rzeczywistego metodą HOOD [6, 13]. Wybrane struktury HOOD zostają wyrażone w języku algebry procesów i abstrakcyjnych typów danych, co zapewnia możliwość formalnej analizy tworzonego projektu. We wprowadzeniu do pracy wyjaśniono cel i motywacje do tworzenia modelu formalnego projektu systemu czasu rzeczywistego. Następnie przedstawiono skrócony opis metodyki hierarchicznego projektowania HOOD, której notacja i proces projektowy stanowią bazę dla proponowanej metody formalizacji. Wyjaśniono znaczenie takich konstrukcji, jak moduł, interfejs, operacja, hierarchia użycia i zawierania. W kolejnym punkcie, po krótkim przedstawieniu języka LOTOS [3, 7], zaprezentowano technikę, w której konstrukcje metody HOOD zostają zinterpretowane w języku formalnym algebry procesów i abstrakcyjnych typów danych. Opis przeprowadzony jest dla prostego przykładu projektu w HOOD, celem wyjaśnienia istoty interpretacji. W części końcowej pracy podano wnioski wraz ze wskazaniem dalszych możliwych kierunków rozwoju i zastosowań prezentowanej metody.
EN
The article presents a possibility of using LOTOS [3, 7] formal language in the HOOD [6, 13] real-time system design. Process algebras and abstract data types are used to express some HOOD structures in order to allow formal analysis of the system. The introduction explains the motivations and the goal of the work. Then, there is a brief survey of the HOOD hierarchical design method in the next point. It states as the base for the formalization method explained in the article. The notions of module, interface, operation, use and include relations are briefly explained. After it, the simple LOTOS language constructs are also presented. Next point explains the formalization of the HOOD structures. This is the most essentials part of the work where the method is presented on the exemplary HOOD diagram. LOTOS code is produced relate to the HOOD informal semantic. It expresses the main concepts of the HOOD dynamic model. There are the conclusions and further works proposals at the end of the article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.