Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 407

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sortowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Zdajemy sobie generalnie sprawę ze znaczenia alfabetycznego szeregowania wielu list (baz danych). Nie trzeba nikogo przekonywać do wagi zagadnienia w odniesieniu do, na przykład, katalogów bibliotecznych czy urzędowych spisów podatników. Wszyscy również zdajemy sobie sprawę z powszechnego dążenia do informatyzacji wymienionych miejsc. Przyjrzyjmy się zatem przez chwilę, dwóm popularnym programom, które powinny wspierać użytkownika w czynności sortowania.
PL
Potrzeba sortowania odpadów przed ich przekazaniem do procesów przekształcania budzi najmniej kontrowersji. Problemy i spory powstają dopiero przy szczegółowym określaniu celów, zadań i sposobów sortowania. Wyniki badań, prowadzonych od wielu lat w celu określenia warunków i ograniczeń skuteczności sortowania odpadów (USA, Niemcy, Francja, Dania), pokazały, że odzyskanie z odpadów komunalnych surowców wtórnych w ilościach przekraczających 20% ich masy jest możliwe przez wprowadzenie wyspecjalizowanych zakładów lub linii sortowania do procesów zagospodarowania odpadów, z jednoczesnym wprowadzeniem gromadzenia i zbiórki odpadów z podziałem na określone ich strumienie, np.: organiczne kuchenne i ogrodowe; opakowania objęte systemem opłat produktowych; pozostałe zmieszane.
PL
W pracy przedstawiono zasady konstrukcji i działania sortowników oraz omówiono postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie w ostatnich latach. Wykorzystując próbki rudy z O/ZWR rejon Lubin, przeprowadzono wstępne badania i symulacje nad możliwością sortowania rudy lubińskiej. Uzyskano zachęcające wyniki: sortując wybrane klasy ziarnowe rudy miedzi (12,5-35 mm), stwierdzono możliwość wydzielenia odpadów końcowych, z wychodem 20 lub 30% i ze stratami Cu odpowiednio 2,8% lub 4,7%. Na podstawie dostępnych danych oszacowano celowość implementacji układu sortowania do ZWR Lubin. Po uwzględnieniu rzeczywistych wychodów klas ziarnowych nadających się do wstępnego wzbogacania, sumaryczny wychód odpadów końcowych w operacji sortowania oszacowano jako nieprzekraczający 8%. Jednocześnie stwierdzono, że wychód odpadów sortowania na II ciągu technologicznym jest około 3-krotnie mniejszy niż na ciągu I. Z uwagi na uwarunkowania ZG Lubin, możliwość wstępnego odrzucenia odpadów, przy minimalnych stratach Cu, może być wykorzystana jedynie do zmniejszenia kosztów operacyjnych zakładów wzbogacania, dzięki produkcji tej samej ilości koncentratu, przy mniejszej ilości mielonej i flotowanej rudy. Podano zakres badań, jakie powinny zostać wykonane dla uzyskania danych, niezbędnych do opracowania wariantowych koncepcji projektowych układów sortowania i przeprowadzenia analizy efektywności inwestycji.
EN
Sorter construction and operations rules have been presented, as well as, the sorter development which took place during the last years in this area has been discussed in the paper. Using ore samples from Lubin concentrator, the preliminary tests and simulations have been carried in order to determine possibilities for Lubin ore sorting. The promising results have been achieved: sorting the selected particle fractions (12.5 mm to 35 mm), the possibility for production of final tailings with yield of 20 or 30% and with copper losses amounting 2.8 or 4.7%, respectively, have been found. Using available data, usefulness of implementation of a sorting system to Lubin concentrator has been evaluated. Considering the real particle fraction yields, appropriate to preliminary concentration, the total final tailing yield in sorting operation has been evaluated as a not bigger than 8 %. Simultaneously, one has concluded that the sorting tailing yield on the IInd technological line is approx 3 times lower than on the Ist line. Because of Lubin mine conditions, the possibility of preliminary tailing rejection with minimal copper losses can be utilized only to diminishing concentrator operation costs, thanks to production of the same mass of concentrate, however, with less mass of ore directed to milling and flotation. Additionally, range of research, which should be carried out for achieving data, necessary for elaboration of variant designing concepts of sorting system implementation and for carrying out a prefeasibility study, has been given.
PL
W pracy przedstawiono nowatorski system zarządzania rozgrywkami sportowymi. Omówione zostały jego zalety w stosunku do obecnie stosowanych systemów. Celem rozgrywek sportowych jest utworzenie rankingu drużyn bądź zawodników biorących udział w zawodach. Chodzi więc o posortowania drużyn według cechy, jaką jest zdolność do wygrywania meczy. Wszystkie zasady obowiązujące w trakcie rozgrywek tworzą system rozgrywek sportowych. Problem sortowania drużyn jest zagadnieniem probabilistycznym. Z tego powodu w zarządzaniu rozgrywkami sportowymi nie są efektywne tradycyjne metody sortowania. Sformalizowanie problemu zarządzania rozgrywkami sportowymi oraz przedstawiony system są wynikami badań autora artykułu.
EN
The innovatory system of sports games have been presented in this paper. It contains discussion on its advantages with regard to other currently used systems. Sports games aim at establishing the ranking of teams or players that participate in contests. This all consists in sorting teams according to a quality which is the ability to win matches. All the rules valid during games establish the system of sports games. The problem of sorting teams is a probabilistic problem. Due to this reason, the traditional sorting methods are ineffective in terms of managing sports games. The formalization of the problem of sports games management and the presented system.
PL
Dzięki wykorzystaniu sprężystości materiału udało się zaprojektować i zbudować urządzenie, którego celem jest identyfikacja odpadów opakowaniowych. W Skandynawii i Europie Zachodniej automaty do skupu opakowań wspomagają selektywną zbiórkę u źródła. Budowa tego typu maszyn oparta jest na informacji o kodzie kreskowym, jak również o kształcie skanowanego obiektu. Zasada działania takich urządzeń jest prosta – w pierwszej kolejności użytkownik deponuje odpad wewnątrz specjalnie przystosowanego w tym celu wsypu, w którym to znajdują się dwa równolegle napędzane wałki, mające za zadanie obrót obiektu wokół własnej osi w celu zeskanowania kodu kreskowego oraz kształtu. Jeżeli kod kreskowy oraz kształt się zgadzają, to odpad jest przyjmowany, a użytkownik otrzymuje zwrot kaucji. Problem pojawia się w momencie, gdy struktura obiektu zostanie zmieniona. Za przykład może posłużyć butelka z tworzywa sztucznego. Wspomniane urządzenia nie są w stanie rozpoznawać, a w następstwie przyjmować obiektów zgniecionych lub zmiażdżonych. W takim przypadku niemożliwe staje się zlokalizowanie na obiekcie kodu kreskowego, jak również zeskanowanie kształtu opakowania. Co więcej, zmiana przez producenta np. formy butelki, jak również symboliki na kodzie kreskowym, wymusza aktualizację baz danych w urządzeniach, co w większości przypadków stanowi czasochłonny, a co za tym idzie kosztowny proces. Niektóre z dostępnych na rynku automatów za pomocą dodatkowych czujników identyfikują również rodzaj tworzywa sztucznego lub metalu oraz uwzględniają masę rozpoznawanego opakowania. Pytanie tylko, czy istnieje alternatywa dla tego typu maszyn?
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.