Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plony handlowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Plon handlowy w produkcji ziemniaków jadalnych w Polsce stanowi nie więcej jak 70% plonu ogólnego. Wady bulw, które muszą być odrzucone podczas przygotowania towaru do handlu stanowią plon uboczny, który jest niższej wartości. Niski poziom plonu ogólnego oraz dodatkowe straty w plonie handlowym obniżają w istotny sposób opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych. Technologia intensywnej uprawy ziemniaków zwiększa jednak opłacalność produkcji ziemniaków.
EN
Market yield in table potato production in Poland is estimated as 70% of total yield. Tuber damages which should be rejected before sale, make side yield with low lower market value. Losses in market yield decrease profits of table potato production in significant way. Technologies of intensive potato production increase profits of potato production.
EN
Paper presented the results of field experiment that was carried out within 2003-2004 in three places with 10 potato cultivars. Total yield and share of market yield in total yield were estimated. Reasons of appearing the defect formation in tubers were investigated. The national monitoring concerning total and market yield was carried out in 2005. It was estimated that the market yield amounted 65-70% total yield. Apart from the tubers diminution, most frequent defects included defects caused by soil pests and invasion by common scab. Significant differentiation of the cultivars was stated with respect to the amount of market yield obtained.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań w doświadczeniu polowym prowadzonym w latach 2003-2004 w trzech miejscowościach z 10 odmianami ziemniaka. Określono plon ogólny, plon handlowy oraz udział plonu handlowego w plonie ogólnym. Analizowano przyczyny powstawania wad wyglądu bulw ziemniaka jadalnego. W 2005 roku przeprowadzono monitoring ogólnokrajowy dotyczący wielkości plonu ogólnego i handlowego. Stwierdzono, że plon handlowy stanowi około 65-70% plonu ogólnego. Do wad bulw najczęściej występujących zakwalifikowano oprócz zdrobnienia bulw także uszkodzenia przez szkodniki glebowe oraz porażenie parchem zwykłym. Stwierdzono istotne zróżnicowanie odmian pod względem uzyskanego plonu handlowego.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem chemicznej ochrony przed chwastami na plonowanie ziemniaka i efektywność ekonomiczną zabiegów. Na obiektach pielęgnowanych chemicznie, w porównaniu z pielęgnacją mechaniczną, uzyskano wzrost plonu bulw o 36,0-69,5 dt/ha. Wskaźnik pokrycia kosztów (W pk) wynosił od 2,5 do 3,24 i był wyższy na obiektach z uprawą uproszczoną niż w warunkach uprawy tradycyjnej. Ponadto, orientacyjne wskaźniki opłacalności (E₁ i E₂) wskazują, że chemiczna ochrona ziemniaka przed chwastami była opłacalna.
EN
The paper presents partial results the effect of chemical protection against weeds on the yielding of potato and economic effectiveness the treatments. On the chemical cultivated objects, as compared with mechanical weeding, the obtained increase of the yield of tubers 36.0-69.5 dt/ha. The index of the cost defrayal amounted to 2.51-3.24 and on the objects with simplified soil tillage was higher in comparison with traditional tillage. However, orientation indexes of profitability indicate that chemical protection the potato was profitable.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.