Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy autor przedstawił charakterystykę historiografii dwudziestolecia międzywojennego dotyczącą historii policji. Zaprezentowane ogólnoświatowe i polskie trendy pozwalają zrozumieć sens treści publikacji naukowych i popularyzatorskich. Zainteresowanie przeszłością policji, jakie nastąpiło w dwudziestoleciu międzywojennym, koncentrowało się na XIX wieku, ale także na epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.). Uwagę autora zwróciły dwa wydane w omawianym okresie tytuły: W. Strzeleckiego Bezpieczeństwo na ziemiach Polski. Od kmiecia grodowego do granatowej armii oraz W. Kawki, Policja w ujęciu historycznym i współczesnym. Te przekrojowe prace oparte na naukowej literaturze oraz źródłach w sposób reprezentatywny oddają obraz ówczesnej wiedzy dotyczącej policji. Wyjaśniają jej źródłosłów, przedstawiają kompetencje oraz poruszają niekiedy problemy społeczne, które stanowiły obszar działania omawianej instytucji.
EN
In the article author presented the characteristics of the historiography of the interwar period concerning the history of the police forces in Poland. It is also an overview of descriptive global and Polish trends allowing meaningful presentation of the contents of scientific and knowledge popularizing publications. Interest in the past of the police that took place in the interwar period focused on the nineteenth century but also on the modern era (XVI-XVIII centuries). The author’s attention was drawn to two issues in the aforementioned period, as discussed by W. Strzelecki, Security in the lands of Poland. From the township gardener to the Blue Army and W. Kawka, The police from a historical and contemporary perspective. These cross-sectional works based on scientific literature and sources in a representative way reflect the contemporary knowledge about the Police. They explain its roots, present competences and sometimes raise societal problems, as is seen areas of operations of the discussed institution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.