Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Compressed Natural Gas (CNG)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The effect of important parameters on the natural gas vehicles driving range
100%
EN
One of the most important issues regarding Natural Gas Vehicles (NGVs) is the Driving Range, which is defined as capability of a NGV to travel a certain distance after each refueling. The Driving Range is a serious obstacle in the development and growth of NGVs. Thus the necessity of studying the effects of various parameters on the Driving Range could be realized. It is found that the on-board storage capacity and the natural gas heating value have the greatest effect on the Driving Range. The charged mass of NGV cylinders is varied due to the natural gas composition and the final in-cylinder values (temperature and pressure). Underfilling of NGV cylinders, during charging operations, is a result of the elevated temperature which occurs in the NGV storage cylinder, due to compression and other processes could be overcome by applying extensive over-pressurization of the cylinder during the fuelling operation. Here, the effects of the most important parameters on the Driving Range have been investigated. The parameters are natural gas composition, engine efficiency and final NGV on-board in-cylinder temperature and pressure. It is found that, the composition has big effects on the Driving Range. The results also show that as final in-cylinder pressure decreases (or temperature increases), the Driving Range will be increased.
EN
A novel, simple and simultaneous synthesis-immobilization of nano ZnO on perlite (nZnO-P) as a photocatalyst for photocatalytic degradation of Acid orange 7 (AO7) in aqueous solution was investigated. The effect of operational parameters such as initial dye concentration, initial pH, flow rate, photocatalyst granule size, temperature and the kinetic of the removal of AO7 in terms of the Langmuir-Hinshelwood model in a designed semi batch packed bed photoreactor connected to an on-line sampling UV-Vis spectrophotometer was studied. The results showed that AO7 removal efficiency increased with nZnO-P using the designed setup and the proposed photocatalyst was more efficient than TiO2 as a standard catalyst. Our results confirmed the pseudo-first-order kinetics model. The values of the adsorption equilibrium constant, KAO7, the kinetic rate constant of surface reaction, kc, and the activation energy (Ea) were found to be 0.57 (mg.l−1)−1, 0.41 mg.l−1.min−1 and 11.44 kJ/mol, respectively.
PL
Wykorzystanie w transporcie gazu ziemnego jako alternatywnego paliwa ma długą historię, sięga bowiem lat sześćdziesiątych XIX wieku. W okresach kryzysów związanych z niedoborem paliw konwencjonalnych rosło wykorzystanie paliw gazowych w transporcie. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych nakłada na państwa członkowskie obowiązek rozmieszczenia infrastruktury dla ładowania energii elektrycznej oraz stacji tankowania gazu ziemnego w postaci CNG (Compressed Natural Gas – sprę- żony gaz ziemny) i LNG (Liquefied Natural Gas – skroplony gaz ziemny). W artykule przeanalizowano jak kształtowała się emisja głównych zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego w Polsce w latach 2003−2014. Przeanalizowano zmiany emisji CO2 w wybranych miastach Polski, ze szczególnym uwzględnieniem emisji z sektora transportowego. Przybliżono efekty ekologiczne i ekonomiczne związane z eksploatacją autobusów CNG w krakowskim MPK. Podjęto próbę identyfikacji głównych barier rozwoju krajowego rynku CNG oraz przywołano wybrane pozytywne czynniki z krajów UE wspierające rozwój rynku CNG.
EN
The use of natural gas as alternative fuel in the transport sector has a long history and dates back to the 1860s. In the conventional fuel shortage crisis times, fuel gas was frequently used in transport. Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council a on the deployment of alternative fuels infrastructure obliges EU member states to develop power access hotspots as well as CNG and LNG distribution infrastructure. The emission of major contaminants generated by road transport in Poland from 2003–2014 were analyzed in this paper. The CO2 emissions in major Polish cities were approximated, with a special emphasis on transport as their source. The ecological and economic aspects of CNG buses in Krakow municipal transport were analyzed. Attempts were made to identify major obstacles hindering the development of the CNG market in Poland against the background of positive examples of actions undertaken by some EU countries on behalf of the CNG market.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.