Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Artykuły gospodarstwa domowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian w wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w latach 1992-2007. Rosnąca liczba gospodarstw domowych posiadających więcej sprzętów trwałego użytkowania, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie może wskazywać na pewne tendencje poprawy poziomu życia polskiego społeczeństwa.
EN
More and more rapid changes in the macro- and micro-economic environment of market entities cause that it is typical for them to be flexible and to adjust strategies to current conditions. In contemporary economies the determinants of social life are: higher intensity of social life, growing competition, development of science, technological progress, structural changes in the world economy and, moreover, globalization and internalization processes. These changes have an impact on consumer behaviour. Buyers possess bigger and bigger knowledge about the market, the products offered on this market, so they are becoming more and more aware of their choices as regards consumption. The aim of this article is to present changes in the equipment of households with consumer durables between 1992 and 2007. A growing number of households having more goods which facilitate their everyday functioning may indicate certain tendencies improving the living standard of the Polish society. (original abstract)
XX
Autor wykorzystał metodę multyplikacyjną do oszacowania jakości chłodziarek domowych i stwierdził, że metoda pozwala na określenie jakości wszystkich pozostałych artykułów gospodarstwa domowego o podobnym typie.
EN
The author used multiplication method to quantify quality of refrigerator and concluded that the method made it possible to determine quality of all the other household goods of the similar type. (original abstract)
XX
Po poprawie w III kwartale br. nastroje gospodarstw domowych w czwartym kwartale1uległy ponownie pogorszeniu. Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych (IRGKGD) ukształtował się na poziomie -37,7 pkt, niższym o 11,8 pkt od wartości sprzed kwartału. Spadek w skali roku wyniósł 31,2 pkt. Obniżyły się wartości wszystkich składowych wskaźnika, a w największym stopniu oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Gospodarstwa domowe przewidują wzrost bezrobocia.(fragment tekstu)
EN
Consumer confidence in the 4th quarter (the survey was conducted between October 16 and November 5 diminished again after a rebound in the previous quarter. The IRG SGH consumer confidence indicator (IRGKGD) declined quarterly by 11.8 pts to -37.7 pts. All components of the indicator decreased. The plunge of consumer confidence was a result of the second wave of the pandemic and the following partial lockdown of the economy, particularly of the service sector. The slump was milder than the one recorded in spring, but low consumer confidence persists. The fall of IRGKGD was mainly caused by poor assessments of general economic situation in the country and rising concerns over higher unemployment.(original abstract)
XX
Na początku 2020 r. nastroje gospodarstw domowych uległy pogorszeniu. Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych (IRGKGD) obniżył się o 3,1 pkt do poziomu -9,6 pkt. Składowe wskaźnika IRGKGD oddziaływały na jego zmianę w różnych kierunkach. W największym stopniu pogorszyły się oceny przyszłego stanu gospodarki - wartość salda zmniejszyła się o 9,9 pkt. Obecnie 47,7% ankietowanych spodziewa się pogorszenia się ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Nieznacznie zmniejszyły się obawy przed bezrobociem, wartość salda jest jednak większa niż przed rokiem o 23,8 pkt. Pogorszyły się oceny własnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych, co jest po części skutkiem rosnących oczekiwań inflacyjnych, które zmniejszają siłę nabywczą dochodów, a w jakimś stopniu również obaw co do rozwoju sytuacji na rynku pracy. Narastające oczekiwania inflacyjne to wiodący przekaz wyników styczniowego badania - ponad 56% badanych spodziewa się wzrostu tempa inflacji. (fragment tekstu)
EN
At the beginning of 2020 consumer confidence diminished. The IRG SGH consumer sentiment index (CSI) quarterly decreased by 3.1 pts to -9.6 pts. The decline of the indicator is much due to worsening prospects of general economic situation in Poland - almost half of the surveyed households (47.7%) expect the economy to contract over next 12 months. Asa result of growing fear of higher inflation and unemployment consumers revised downwards their financial situation. Rising inflation expectations are the headline of the January consumer survey results - more than 56% of the respondents expect the inflation rate to increase.(original abstract)
XX
W drugim kwartale 2019 r. nastroje gospodarstw domowych uległy pogorszeniu. Wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych IRG SGH (IRGKGD) zmniejszyła się o 3,1 pkt do wysokości -9,5 pkt, niwelując wzrost zanotowany w poprzednim kwartale. Oznacza to, że nastroje konsumenckie utrzymują tendencję spadkową. Ujemny wpływ na nie mają przewidywania gospodarstw domowych co do spowolnienia całej gospodarki i -w konsekwencji -nasilające się obawy przed wzrostem bezrobocia. Poprawiły się natomiast oceny przyszłej zdolności do oszczędzania oraz -po raz trzeci z rzędu -oceny własnej, przyszłej sytuacji finansowej.(fragment tekstu)
EN
In the 2ndquarter of 2019 consumer confidence deteriorated. The IRG SGH consumer confidence indicator (IRGKGD) quarterly dropped by 3.1 pts, offsetting the increase recorded in the previous quarter (3.2 pts). Consumer sentiment is influenced by the expected slowdown of the economy and, consequently, fears ofgetting unemployed. In comparison to the 2nd quarter of 2018 IRGKGD declined by 7.4 pts. The downward tendency, which began nearly two years ago, is proceeding.(original abstract)
XX
W drugim kwartale 2020 r. nastroje gospodarstw domowych uległy gwałtownemu pogorszeniu. Wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych (IRGKGD) obniżyła się do poziomu 50,2 pkt ( 9,5 pkt w poprzednim badaniu). To największy w historii badania spadek wartości wskaźnika (o 40,5 pkt). Dla porównania, w okresie kryzysu finansowego z lat 2008-2009 wartość IRGKGD zmniejszyła się w ciągu 4 kwartałów (łącznie) o ok. 35 pkt. Zmalały wartości wszystkich składowych wskaźnika IRGKGD. W największym stopniu nasiliły się obawy przed bezrobociem - wartość salda wzrosła o prawie 63 pkt. Niemal równie głęboki pesymizm dotyczy przyszłej, ogólnej sytuacji w gospodarce polskiej. Oba salda osiągnęły najniższe wartości w historii badania. Gospodarstwa domowe spodziewają się pogorszenia się swojej sytuacji finansowej (wartość salda obniżyła się o 36,8 pkt) i osłabienia zdolności do oszczędzania (o 18,2 pkt).(fragment tekstu)
EN
In the 2nd quarter of 2020, consumer confidence deteriorated sharply. The IRG SGH consumer confidence indicator (IRGKGD) declined by 40.5 pts (to -50.2 pts), which is the record high decrease. Even during the 2008-2009 financial crisis, the cumulated drop over 4 consecutive quarters was much lower, rounding up to 35 pts. All components of the indicator diminished, with the balance of fears of getting unemployed soaring by almost 63 pts to hit record high. Currently, more than 91% of consumers expect an increase in unemployment in the country in the upcoming 12 months (ca. 40% in the previous quarter, and ca. 36% a year ago). The majority of consumers (over 70%) expect unemployment to rise "significantly" (compared to 12% one year ago). Despite the fact that the European Commission forecasts the mildest (amongst EU economies) recession in Poland in 2020 (4.3%), the fear of rising unemployment in Poland is very strong, with only Hungary, Portugal and Estonia noting higher figures. For the sake of comparison, the recession in Germany is expected to be 6.5% while 51% of consumers declare significant concern about rising unemployment. The survey participants express deep pessimism about the overall situation in the economy. The balance dropped by approx. 43 pts. Negative assessment of the macroeconomic environment results in poor prospects of financial situation of households (the respective balance declined by as much as 37 pts) and diminishing propensity to save. On the whole, the COVID-19 crisis brought about a downturn in consumer confidence which is likely to last over the next quarters.(original abstract)
XX
Po gwałtownym załamaniu w drugim kwartale br. nastroje gospodarstw domowych w III kwartale1 uległy poprawie. Wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych (IRGKGD) wzrosła o 24,3 pkt do wysokości -25,9 pkt. Tym samym wskaźnik "odrobił" ponad połowę tego, co stracił w pierwszej połowie roku (prawie 44 pkt). Nastroje konsumentów są jednak nadal gorsze niż przed wybuchem kryzysu COVID-19. (fragment tekstu)
EN
Consumer confidence in the 3rd quarter of 2020 (the survey was conducted at the turn of July and August) rebounded after a sharp slump in the previous quarter. The IRG SGH consumer confidence indicator (IRGKGD) increased by 24.3 pts to -25.9 pts. However, it is still below the pre-crisis level. All components of the indicator grew, with the balance of future general economic situation in Poland soaring by 31.5 pts, and the balance of future unemployment declining by 32 pts. Financial situation of households improved (the balance rose by 24.3 pts). The balance of consumers' ability to save also increased, albeit to a lesser extent. Despite they grew, all the balances are still significantly lower than the respective year 2019 figures and the long-term averages. It needs, however, to be recognized that the survey has not yet taken into account the recent reintroduction of sanitary restrictions in poviats where the number of COVID-19 infections exceeded the critical threshold. Hence, it goes too far to saythat the improvement in consumer confidence in the third quarter is firmly founded. (original abstract)
XX
Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy aktualnie stosowanych w kraju i za granicą kryteriów oceny jakości zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego oraz korzystania z tych kryteriów, zarówno w procesie oznaczania wyrobów znakami jakości, jak i w innych działaniach istotnych dla zaspakajania potrzeb i interesów konsumenta w aktualnej sytuacji gospodarczej kraju. (fragment tekstu)
EN
The author has conducted an analysis of quality criteria of household refrigerators worked out in Poland for the use of the qualification of these products for a mark of quality, in comparison with technical norms which are in force in several other countries. The author has discussed the criteria used in the comparative investigations of refrigerators the results of which have been published in the "Test" magazine in the E.R.G. and Switzerland. The author has pointed out the need of undertaking systematic efforts which will link qualifying criteria of market goods with their prices in Poland. The author has quoted critical remarks of Swiss experts as regards the objectivity of the results of comparative investigations of durable consumer goods. (original abstract)
XX
Pomimo dużego zainteresowania jakością pralek automatycznych, zarówno ze strony producenta, jak i środków masowego przekazu, Federacji Konsumentów, a także samych użytkowników, nie zdołano dotychczas ujednolicić kryteriów oceny ich jakości. Wywołuje to poważne trudności zarówno w samym podchodzeniu do orzekania o jakości pralek automatycznych, jak i do ustosunkowania się do wydanych orzeczeń i opinii. Jest rzeczą zrozumiałą, że jakość każdego wyrobu może być oceniana z różnych punktów widzenia i w różnym zakresie, w zależności od celu któremu ocena ma służyć. I tak np. ocena może być dokonana dla sprawdzenia: zgodności wyrobu ze specjalnymi wymaganiami odbiorcy, wynikającymi np. z umowy o dostawę; zgodności z warunkami technicznymi odbioru lub normami; poziomu jakości w sensie oceny porównawczej z odpowiednimi wyrobami innych producentów dla celów kwalifikacyjnych; poziomu jakości w sensie oceny porównawczej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań i oczekiwań konsumentów (badania testowe). (fragment tekstu)
EN
In the present article there have been presented criteria of quality estimation of automatic washing machines according to the purpose it is to serve. Elements favoured in various sets of criteria of quality estimation of automatic washing machines are not always the same and sometimes they even are in conflict. In the article the authors have discussed: - normative criteria, - criteria used by CBJW when granting washing machines a mark of quality, criteria used by other institutions dealing with the quality assessment of automatic washing machines (Komitet Gospodarstwa Domowego Ligi Kobiet), criteria applied by the users of this appliance. Moreover, the authors have suggested criteria of quality estimation for test investigations. (original abstract)
XX
Udział sektora elektronicznego w PKB kształtuje się na poziomie 1,6-1,7%. Sprzedaż w sektorze elektronicznym stanowiła w ostatnich latach około 2,2% sprzedaży w całym polskim przemyśle. Wartość polskiego rynku elektronicznego to około 7,3 mld EUR, podczas gdy wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu elektronicznego to około 4 mld EUR. Skala zaangażowania zagranicznego kapitału w polski przemysł elektroniczny systematycznie powiększa się. Proces ten, jak na razie związany jest z opłacalnością rozwoju produkcji w Polsce poprzez stosunkowo niski poziom płac w porównaniu do krajów Unii Europejskiej, korzystne położenie geograficzne Polski oraz dostępnością rynków Unii Europejskiej. Praktycznie każda większa firma elektroniczna w Polsce należy w części lub całości do któregoś z zagranicznych koncernów. (fragment tekstu)
XX
W IV kwartale 2021 r. nastroje gospodarstw domowych uległy gwałtownemu pogorszeniu. Wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych (IRGKGD) zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego kwartału o 16,9 pkt, do poziomu -33,5 pkt, i jest tylko nieznacznie wyższa niż przed rokiem (o 4,2 pkt). Istotnemu pogorszeniu uległy przy tym wszystkie cztery składowe wskaźnika. Spadek ten jest największym jednorazowym zmniejszeniem wartości IRGKGD od czasu rekordowo pesymistycznego II kwartału 2020 r. i oznacza zniwelowanie praktycznie całej tegorocznej poprawy nastrojów gospodarstw domowych w Polsce.(fragment tekstu)
EN
Consumer confidence deteriorated dramatically in the 4th quarter of 2021. The IRG SGH consumer sentiments indicator (CSI) fell by 16.9 pts quarter-on-quarter to -33.5 pts and is now only 4.2 pts above the corresponding last year figure. Notably, all four components of the indicator deteriorated significantly. This is the largest one-off decline in the indicator since the record-breakingly pessimistic 2 nd quarter of 2020 and means that virtually all of this year's improvement in consumer confidence in Poland has disappeared. Consumers' assessment of their current financial situation has deteriorated dramatically, and optimism about their future financial situation, which had grown steadily over the previous four quarters, has almost completely eroded. This is due to inflation, which has accelerated in Poland in recent quarters. Thus, the value of the balance of responses to the question about the current cost of living has increased for the sixth consecutive quarter and is the highest since the beginning of consumer research conducted by IRG SGH, i.e. since 1996. Consumers' inflation expectations are also on the rise. According to the respondents, the conditions for the ability to save are constantly and dynamically deteriorating. However, all this had little effect on the savings rate. This may suggest that the effect of households postponing consumption over time is currently greater than the effect of their deteriorating ability to save.(original abstract)
XX
Nastroje gospodarstw domowych w I kwartale 2021 r. (badanie zostało przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego) uległy poprawie. Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych (IRGKGD) zwiększył swoją wartość o 9,4 pkt, do poziomu -28,3 pp. Pomimo wzrostu jest ona niższa niż przed kryzysem COVID-19 (tj. w pierwszym kwartale 2020 r.) o 18,6 pkt. Wzrosły wartości wszystkich składowych wskaźnika IRGKGD.(fragment tekstu)
EN
Consumer confidence in the 1 st quarter of 2021 improved. The IRG SGH consumer confidence indicator (CSI) increased quarterly by 9.4 pts to -28.3 pts. It is 18.6 down from the respective last year figure. All components of the indicator grew. Consumers expect their financial situation, saving capacity and general economic situation in the country to improve (the respective survey balances rose by 9.4, 9.6 and 12.3 pts). They are also less anxious about losing their jobs (the balance declined by 8.3 pts). On the whole, consumers' current macroeconomic outlook and their declarations on their own economic situation are rather poor but they expect significant improvement to come along with betterment of the epidemic conditions over the next quarters.(original abstract)
XX
Nastroje gospodarstw domowych w drugim kwartale kolejny raz uległy poprawie. Wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych (IRGKGD) wzrosła o 10,6 pkt do wysokości -17,7 pkt. Od początku roku wskaźnik zyskał już 20 pkt, pozostaje jednak na poziomie niższym niż przed kryzysem COVID-19 (-9,6 pkt w I kwartale 2020 r.). Wzrosły wartości wszystkich sald składowych IRGKGD. (fragment tekstu)
EN
Consumer confidence in the 2nd quarter of 2021 substantially improved. The IRG SGH consumer confidence indicator (CSI) increased quarterly by 10.5 pts to -17.7 pts. It is 32.5 up from the respective last year figure, however, it remains lower than the pre-COVID-19-crisis levels (by ca. 10 pts). All components of the indicator grew. Consumers expect their financial situation, saving capacity and general economic situation in the country to improve (the respective survey balances rose by 3.4, 1.8 and 14.1 pts). They are also less anxious about losing their jobs (the balance declined by 2.8 pts). It is worth noting that the recovery of confidence is taking place in conditions of high inflation rates. The survey balance of current costs of living increased for the third quarter in a row: 59% of the respondents claimed that prices had got much higher.(original abstract)
XX
W III kwartale 2021 r. nastroje gospodarstw domowych uległy nieznacznej poprawie. Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych (IRGKGD) zwiększył swoją wartość w stosunku do poprzedniego kwartału o 1,1 pkt, do poziomu -16,6 pkt. Chociaż jest ona wyższa niż przed rokiem (o 9,3 pkt) i znacznie wyższa niż w rekordowo pesymistycznym II kwartale 2020 r. (o 33,6 pkt) - a łącznie od początku 2021 r. wartość wskaźnika zwiększyła się o 21,1 pkt - to jednak nastroje wciąż są gorsze niż przed kryzysem (tj. IV kwartale 2019 r., o ok. 10 pkt). W porównaniu z poziomem odnotowanym podczas ostatniego szczytu (w II kwartale 2018 r.) wartość IRGKGD jest niższa o ok. 15 pkt. (fragment tekstu)
EN
Consumer confidence in the 3rd quarter of 2021 improved only slightly. The IRG SGH consumer confidence indicator (CSI) increased quarterly by 1.1 pts to -16.6 pts. It is, however, 9.3 up from the respective last year figure. Two of the four components of the indicator improved (consumers expect their financial situation and the situation on the labor market to improve), one (general economic situation in the country) worsened, while another one (consumers' future saving capacity) remained essentially unchanged (the respective survey balances changed by 4.6, 3.6, -3.5, and -0.2 pts). On the other hand, the consumers are more anxious about inflation (the balance increased by 6.6 pts) and persistently low interest rates (the survey balance representing consumers' current saving capacity decreased by 5.4 pts). On the whole, however, consumers' current macroeconomic outlook and their declarations on their own economic situation are rather good.(original abstract)
XX
Określenie niezawodności populacji wyprodukowanych urządzeń jest niewątpliwie problemem trudnym i aktualnym. W przypadku gdy próba oceny jednej z najważniejszych cech jakościowych, jaką jest niezawodność, oparta jest na danych uciętych, to niezbędne są modyfikacje wykorzystywanych metod statystycznych stosowanych dla zmiennych w pełni obserwowalnych. Do analizy danych dotyczących awaryjności urządzeń AGD użyto zmodyfikowanego rozkładu Weibulla. Pozwoliło to na sformułowanie wniosków dotyczących niezawodności w zmiennych warunkach, jakie mają miejsce, gdy wyrób jest eksploatowany przez użytkownika finalnego. (fragment tekstu)
EN
Forecasting of the manufactured appliances' reliability is a difficult and still considered issue. The article presents results of the household appliances' reliability research with the application of a modified Weibull distribution. In the first part there are shown theoretical assumptions of the research together with choice grounds of the applied model. Estimates ofparameters of the model were based on a data set, which contained censored observations. This information is derived from actual observations of warranty services of a selected production company. The second part of the paper contains the results of estimates obtained using maximum likelihood methods. It also contains comments on the usefulness of the results. The study allowed to compare changes in the reliability of the selected appliances in recent years, as well as to relate them to the quality requirements - both customer and manufacturer. (original abstract)
XX
Czwarty kwartał 2022 r. jest trzecim z kolei, w którym wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych IRGKGD zmalała. Wynosi ona -43,6 pkt, co oznacza spadek wobec poprzedniego kwartału o 5,3 pkt (czyli dokładnie o tyle samo, o ile zmniejszyła się w trzecim kwartale względem drugiego) i znaczące pogorszenie się nastrojów w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (o 10,1 pkt). Chociaż jest to poziom wyższy niż w "pandemicznym" II kwartale 2020 r. - wówczas wartość IRGKGD sięgnęła poziomu -50,2 pkt, najniższego od 2012 r. - to jednak wciąż bardzo niski, drugi najniższy zanotowany po I kwartale 2013 r. Podobnie jak w III kwartale br., także w październikowym badaniu pogorszeniu uległy wartości wszystkich czterech składowych IRGKGD. Tym razem jednak drastycznej zmianie uległy przede wszystkim przewidywania gospodarstw domowych odnośnie do bezrobocia. Wartość IRGKGD i jego dynamika wskazują dość jednoznacznie, że gwałtowne pogorszenie się nastrojów, do jakiego doszło przed rokiem, jest tendencją tyleż silną, co trwałą (średnia wartość wskaźnika w roku 2021 r. wyniosła -24 pkt, natomiast w 2022 r. -36,9 pkt). (fragment tekstu)
EN
The 4 th quarter of 2022 is the third consecutive quarter in which a decline in the IRGKGD consumer confidence indicator was recorded. It decreased by 5.3 pts to -43.6 pts, and is 10.1 pts down from the respective last year figure. As in Q3 2022, the survey reports a decline in all four components of IRGKGD. This time, however, the drastic change was primarily in households' expectations about the labor market situation. The increase in households' concerns about unemployment may have several causes, which include the possible projection of prolonged pessimism stemming from rising prices onto employment concerns, as well as growing fears about the potentially postponed response of the domestic labor market to the war in Ukraine and the resulting influx of labor into Poland. The value of IRGKGD indicator in Q4 2022 and its dynamics indicate quite clearly that the sharp deterioration in consumer sentiments that occurred a year earlier turned into a strong and persistent tendency. It is all the more surprising then that the balance of household inflation expectations fell by 3.2 pts to 59.7 pts, which is as much as 11.4 pts lower than in the record 4 th quarter of 2021. It appears that consumer sentiments may be affected by expectations that the Monetary Policy Council's anti-inflationary measures will begin to have an effect in the coming months, further reinforced by the fact that after a period of uninterrupted rate hikes between October 2021 and July 2022, MPC went into the rate stabilization mode at the level set in the middle of the year (original abstract)
XX
Po trzech kolejnych kwartałach spadków, w I kwartale 2023 r. wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych IRGKGD wzrosła o 12,2 pkt, do poziomu -31,3 pkt, zbliżonego do wartości z analogicznego okresu poprzedniego roku (wzrost o 1,5 pkt) i najwyższego od III kwartału 2021 r. Tym samym wskaźnik powrócił do wartości z przełomu 2021 i 2022 r., kiedy to w trzech kolejnych kwartałach (IV kw. 2021 - II kw. 2022) utrzymywał się stabilnie w przedziale między -33,5 a -32,9 pkt. Oznacza to zatem istotną poprawę nastrojów w porównaniu z drugim półroczem poprzedniego roku. Wzrosły wartości wszystkich czterech składowych IRGKGD, przy czym w przypadku trzech z nich były to wzrosty aż dwucyfrowe (w przypadku prognozy ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski aż o 17,8 pkt). Jest jednak zdecydowanie za wcześnie, aby wnioskować, czy mamy do czynienia z odwróceniem tendencji z 2022 r. i bardziej trwałą tendencją, tym bardziej że na początku 2023 r. wartość IRGKGD nadal kształtuje się poniżej wieloletniej średniej (fragment tekstu)
EN
After three consecutive quarters of declines, the IRGKGD consumer confidence indicator increased in the 1st quarter of 2023 by 12.2 pts to -31.3 pts, the value close to that of the same period of the previous year, and the highest since the 3rd quarter of 2021. Importantly, all the four components of IRGKGD increased, with three of them rising by double digits (in the case of the balance of expected Poland's general economic situation, by as many as 17.8 pts). However, it is far too early to conclude whether we are dealing with a reversal of the 2022 downward trend. After a sharp deterioration in households' unemployment expectations in the second half of 2022 (in Q3 and Q4 the balance grew by the total of 20.6 pts), in the 1st quarter of 2023 consumers' assessment of the prospects for the domestic labor market improved significantly. The balance equals now to 38.4 pts, which is 13.1 pts higher than in the previous quarter and only 1.6 pts lower than a year earlier. At the same time consumers' inflation expectations declined. The balance dropped by 18.7 pts to 41.1 pts quarterly, and is now 19.3 pts lower than a year earlier and as many as 30 pts lower than in the record 4 th quarter of 2021. This is thus the lowest balance since Q4 2018 (24.8 pts) (original abstract)
XX
W III kwartale 2022 r. wartość wskaźnika IRGKGD wyniosła -38,3 pkt, co oznacza spadek w ciągu kwartału o 5,3 pkt i silne pogorszenie się nastrojów konsumenckich w skali roku, aż o 21,7 pkt. Wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych spadła poniżej poziomu "pandemicznego", tj. z II kwartału 2020 r. Obniżyły się wartości wszystkich czterech składowych IRGKGD, zwłaszcza ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i prognoz bezrobocia. Nastroje gospodarstw domowych pogarszają się nieprzerwanie od IV kwartału 2021 r. (fragment tekstu)
EN
In the 3 rd quarter of 2022, the IRGKGD consumer confidence indicator equals to -38.3 pts, which is 5.3 pts down from the previous quarter figure. It is now by 21.7 pts lower than one year ago. All four components of the indicator decreased. Thus, there is no doubt that the sharp downturn in consumer sentiments that occurred in Q4 2021 has turned out to be the beginning of a fairly steady trend. There are many signs that several consecutive quarters of the deterioration of respondents' financial situation (current and future), as well as of their assessments of prospects for the Polish economy, are mainly due to consumers' concerns about macroeconomic conditions, particularly those related to rising inflation and unemployment. It is therefore all the more surprising that consumers' inflation expectations have risen only slightly in the current quarter. The balance of responses to the question about the expected change in consumer prices stands at 62.9 pts, which represents a growth of a mere 0.9 pts compared with the second quarter of 2022. This change may be due to consumers' persistent expectations that the measures taken by the Monetary Policy Council, which has been steadily raising interest rates since October 2021, will start to have an anti-inflationary effect in the months to come. Also closely related to households' assessment of macroeconomic conditions in Q3 2022 are their declining interest in purchases of durable consumer goods, as well as - corresponding to that decline - an increase in the savings rate to a record high level (original abstract)
XX
The 2 nd quarter of 2023 is yet another in which the IRGKGD consumer confidence indicator increased. This time, it was an upward revision of 6.4 pts, to -24.9 pts, which is 8.1 points higher than in the same period of the previous year and the highest since Q3 2021. What we have, therefore, is a continuation of the improvement in household sentiments that began in Q1 2023, especially when compared to the second half of the previous year - in the first half of this year, the indicator rose by a total of 18.7 points. Importantly, in Q2 2023, as in the previous quarter, all four components of the IRGKGD increased. Thus, there are perspicuous signs of a reversal of the trend from 2022: at the moment, households no longer anticipate an economic downturn, which positively affects how they assess both Poland's overall current economic situation and their own financial situation. Furthermore, Q2 2023 is the second consecutive quarter in which the balance of households' inflation expectations fell significantly. In the period covered by the survey, it stood at 33.3 pts, which is 7.8 pts lower than in the previous quarter, but also as many as 28.8 pts lower than a year earlier and 37.8 pts lower than in the record Q4 2021. This is thus the lowest value of this balance since Q4 2018 (it was then 24.8 pts) and the second lowest since Q3 2016 (then 25.1 pts). Thus, earlier speculations that there was a significant improvement in households' sentiments in this respect this year are confirmed and visible, for example, by the fact that the balance is 18.7 pts below the long-term average, despite the fact that inflation currently remains at a level (excluding 2022) not recorded since 1997, i.e. almost from the very beginning of the IRG SGH consumer survey (fragment tekstu)
EN
The 2 nd quarter of 2023 is yet another in which the IRGKGD consumer confidence indicator increased. This time, it was an upward revision of 6.4 pts, to -24.9 pts, which is 8.1 points higher than in the same period of the previous year and the highest since Q3 2021. What we have, therefore, is a continuation of the improvement in household sentiments that began in Q1 2023, especially when compared to the second half of the previous year - in the first half of this year, the indicator rose by a total of 18.7 points. Importantly, in Q2 2023, as in the previous quarter, all four components of the IRGKGD increased. Thus, there are perspicuous signs of a reversal of the trend from 2022: at the moment, households no longer anticipate an economic downturn, which positively affects how they assess both Poland's overall current economic situation and their own financial situation. Furthermore, Q2 2023 is the second consecutive quarter in which the balance of households' inflation expectations fell significantly. In the period covered by the survey, it stood at 33.3 pts, which is 7.8 pts lower than in the previous quarter, but also as many as 28.8 pts lower than a year earlier and 37.8 pts lower than in the record Q4 2021. This is thus the lowest value of this balance since Q4 2018 (it was then 24.8 pts) and the second lowest since Q3 2016 (then 25.1 pts). Thus, earlier speculations that there was a significant improvement in households' sentiments in this respect this year are confirmed and visible, for example, by the fact that the balance is 18.7 pts below the long-term average, despite the fact that inflation currently remains at a level (excluding 2022) not recorded since 1997, i.e. almost from the very beginning of the IRG SGH consumer survey (original abstract)
XX
W I kwartale 2022 r. nastroje gospodarstw domowych nie uległy istotnej zmianie w porównaniu z ostatnim kwartałem roku poprzedniego, co znalazło odzwierciedlenie w nieznacznych (mieszczących się w przedziale od -2,0 do 2,7 pkt) zmianach wartości wszystkich czterech sald składowych wskaźnika kondycji gospodarstw domowych (IRGKGD) w ujęciu kw/kw. Wartość wskaźnika wyniosła w bieżącym okresie -32,9 pkt, tym samym tylko w bardzo niewielkim stopniu, o 0,6 pkt, rosnąc w stosunku do poprzedniego kwartału. Oznacza to jednocześnie pogorszenie się nastrojów względem analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,6 pkt. Wynika z tego, że po największym jednorazowym zmniejszeniu się wartości IRGKGD (od czasu rekordowo pesymistycznego II kwartału 2020 r.), jakie miało miejsce w IV kwartale 2021 r., nastroje gospodarstw domowych w Polsce na początku roku 2022 wciąż są bardzo pesymistyczne (fragment tekstu)
EN
In the 1 st quarter of 2022, consumer confidence did not change significantly compared to the last quarter of the previous year, which is reflected in only minor changes (ranging from -2.0 to +2.7 points) in the quarter-on-quarter values of all four components of the IRG SGH consumer confidence indicator (IRGKGD). The value of the indicator is now -32.9 pts, increasing only very slightly, by 0.6 pts, compared to the previous quarter. It follows that after the largest one-time decline in the value of the IRGKGD (since the record-breaking second quarter of 2020), which took place in the fourth quarter of 2021, consumer confidence in Poland remains very low at the beginning of 2022. In the first quarter of this year, there was a further deterioration in the assessment of the country's current overall economic situation, among other things. It can be assumed that respondents' persistently negative assessments of their own current and future financial situation were influenced primarily by fears of inflation. It is all the more surprising, however, that consumers' inflation expectations have declined in the current quarter. The value of the balance of responses to the question about the expected change in prices stands at 60.3 pts, which represents a drop by 10.8 pts compared with the fourth quarter of 2021 and a drop by 4.5 pts compared to the corresponding period of the previous year. This change may be due to consumers' growing expectation that the measures taken by the Monetary Policy Council, which has been steadily raising interest rates since October 2021, will start to have an anti-inflationary effect in the coming months (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.